Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Bilgi Bankası => Bunları Biliyor Musunuz? => Konuyu başlatan: Kutup Yıldızı - 21 Şubat, 2015, 23:07

Başlık: Bölgelerimiz Hakkında Bilmedikleriniz
Gönderen: Kutup Yıldızı - 21 Şubat, 2015, 23:07
Bölgelerimiz Hakkında Bilmedikleriniz
Coğrafi Bölgelerimizin Enleri

MARMARA BÖLGESİ
Türkiye'de;
- En fazla toplam nüfus,
- En fazla nüfus yoğunluğu,
- En fazla şehirleşme oranı,
- En fazla okur-yazar oranı,
- En fazla sağlık hizmetleri,
- En fazla enerji tüketimi,
- En fazla sanayi işçisi,
- En fazla ekili dikili arazi,
- En fazla ayçiçeği üretimi,
- En fazla ipek böcekçiliği,
- En fazla kümes hayvancılığı
- En fazla nüfusa sahip şehir,
- En fazla pirinç üretimi,
- En az ortalama yükselti
- En az izdüşüm alanı,
- En çok bor mineralleri çıkarılan yer,
- En çeşitli iklim,
- En az kır nüfusu,
- En çeşitli tarım ürünü Marmara bölgesindedir.
   Bölge içerisinde;
- Türkiye ekonomisine en büyük katkısı, endüstri
(sanayi) alanındadır.
- En geniş tarım alanları Güney Marmara bölümündedir.
KARADENİZ BÖLGESİ
Türkiye'de;
- En fazla yağış,
- En yüksek orman alanı,
- En yoğun kır nüfusu,
- Tek çay üretim alanı,
- En çok keten, kenevir üretimi,
- En fazla orman ürünleri üretimi,
- En çok dışarıya göç,
- En fazla eğim oranı,
- En fazla heyelan ihtimali,
- En çok dağınık,
- En uzun kuş uçuşu uzunluğa sahip kıyılar,
- En fazla akarsu ağı, en düzenli rejimli akarsular,
- En yüksek nem oranı,
- En fazla toprak yıkanması
- En az yıllık sıcaklık farkı,
- En düzenli yağış rejimi,
- En az yaz kuraklığının hissedilmesi,
- Orman alt sınırının en düşük olduğu,
- En fazla bulutluluk oranı,
- En az buharlaşma oranı,
- En fazla nemlilik Karadeniz Bölgesi'ndedir.
    Bölge içerisinde;
- Tek tabii (doğal) limanı Sinop'tur,
- En fazla yağış alan yeri Rize'dir.
- En büyük şehri Samsun'dur,
- En fazla endüstri Zonguldak'ta gelişmiştir,
- Kıyıda en az yağış Samsun'dadır.


(https://www.sosyaldeyince.com/images/Turkiyenin_cografi_bolgeleri.gif)DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Türkiye'de;
- En büyük yüzölçümü.
- En fazla engebelik,
- En fazla yükselti,
- En fazla dağınık alan,
- En fazla büyükbaş hayvancılık
- En fazla yıllık sıcaklık farkı,
- En fazla kar yağışı,
- En fazla Don olayı,
- En fazla donlu gün sayısı
- En fazla ormanın üst yükselti sınırının olduğu, daimi kar
sınırının yükseltisinin olduğu,
- En geniş Buzul,
- En büyük Göl,
- En seyrek Nüfus,
- En çok maden rezervi,
- En çok hidroelektrik enerjisi üretimi,
- En hızlı akarsular,
- En uzun kış süresi,
- En kısa yaz süresi,
- En düşük sıcaklık,
- En yüksek dağ,
- En şiddetli karasallık,
- En düşük toprak sıcaklığının olduğu.
- Ulaşım imkanlarının en az olduğu bölgedir.
   Bölge içerisinde;
- En fazla yetiştirilen tarım ürünü buğday ve arpadır.
- Bölgenin ülke ekonomisine en önemli
katkısı Hayvancılıktır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Türkiye'de;
- En küçük yüz ölçümü,
- En yüksek yaz sıcaklığı,
- En az orman oranı,
- En fazla petrol çıkarımı,
- En fazla fosfat çıkarımı,
- En fazla kırmızı mercimek üretimi,
- En az engebelik,
- En fazla yaz kuraklığı,
- En fazla sulama sorunu,
- En fazla buharlaşma miktarı,
- En sade yer şekillerine sahip olan Bölge Güneydoğu
Anadolu Bölgesidir.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Türkiye’de;
- En fazla buğday üretimi,
- En fazla şeker pancarı üretimi,
- En fazla koyunun yetiştirildiği,
- En çok tiftik keçisinin yetiştirildiği
- En fazla kapalı havzanın bulunduğu,
- En çok sel rejimli akarsuların bulunduğu,
- En geniş nadas arazisinin bulunduğu,
- En fazla küçükbaş hayvancılığın yapıldığı,
- Tek lületaşı çıkarım alanı
Bölge içerisinde;
- En turistik yerleri Nevşehir, Ürgüp, Göreme'dir.
- En yoğun nüfuslu yerler yukarı Sakarya bölümüdür.
- Ülke ekonomisine en önemli katkısı tarımdır.
- En büyük şehri Ankara'dır.EGE BÖLGESİ
Türkiye'de;
- En fazla tütün üretimi,
- En fazla zeytin üretimi,
- En fazla üzüm üretimi.
- En fazla incir üretimi,
- En fazla haşhaş üretimi,
- En fazla kaliteli linyit üretimi,
- En fazla linyit ile çalışan termik santral.
- En fazla Delta Ovası,
- En gelişmiş ihracat limanı,
- En girintili çıkıntılı, kıyılar.
- En geniş, kıta sahanlığına sahip kıyılar.
- En uzun Deniz, kıyısına sahip il (Muğla)
Ege bölgesindedir.
   Bölge içerisinde;
- En yüksek şehir Afyon'dur.
- En büyük şehri İzmir'dir.
- Ege bölgesinin Türkiye ekonomisine en
önemli katkısı tarımdır.
- Tek SIĞLA ağacı yetiştirme alanı. (Dünya Çapında).
AKDENİZ BÖLGESİ
Türkiye'de;
- En fazla yer fıstığı üretimi,
- En fazla anason üretimi,
- Tek Muz yetişme alanıdır,
- En fazla seracılık,
- En fazla boksit çıkarımı,
- En fazla kükürt çıkarımı,
- En fazla intansif tarımın yapıldığı,
- En fazla karstik şekillerin görüldüğü,
- En geniş alüvyon ova Akdeniz Bölgesindedir.
     Bölge içerisinde;
- En az ve en seyrek nüfuslu yerler, Taşeli ve Teke yarım adasındadır.
- En çok kıl keçisi Adana bölümünde yetişir.
- Antalya bölümünün ekonomiye en önemli katkısı Turizmdir.
- Adana bölümünün ekonomiye en önemli katkısı ise Tarımdır.
- En Büyük şehri Adana'dır.
İntansif (yoğun) tarım: Modern tarım yöntemleri kullanılarak yapılan tarım faaliyetidir.