Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Sosyal Bilgiler Sunu, Slayt ve Haritaları => Sunu ve Harita - Hızlı Bağlantı Bölümü => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 08 Mayıs, 2014, 12:55

Başlık: Sosyal Bilgiler Sunu, Slayt ve Haritaları
Gönderen: Sosyaldeyince - 08 Mayıs, 2014, 12:55
Sosyal Bilgiler Sunuları, Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Sunuları, Sosyal Bilgiler 7.Sınıf Sunuları, Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Sunuları, İnkılap Tarihi Sunuları

SUNULARIN TAMAMI YENİ MÜFREDATA GÖRE HAZIRLANDI

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER SUNULARI

5.Sınıf 1. Ünite Sunuları

Birey ve Toplum Tema Ünite Sunu Slayt

 

5.Sınıf 2. Ünite Sunuları

Kültür ve Miras Tema Ünite Sunu Slaytı

Kültür ve Miras Ünitesi Anadolu Medeniyetleri Sunu Slaytı

Kültür ve Miras Ünitesi Kültürel Özelliklerimiz Sunu Slaytı

 

5.Sınıf 3. Ünite Sunuları

İnsanlar Yerler ve Çevreler Tema Ünite Sunu Slaytı

İnsanlar Yerler ve Çevreler Ünitesi İklim, Nüfus, Doğal Afetler Sunu

 

5.Sınıf 4. Ünite Sunuları

Bilim, Teknoloji ve Toplum Tema Ünite Sunu Slaytı

Bilim, Teknoloji ve Toplum Ünitesi Bilim İnsanları Sunu

 

5.Sınıf 5. Ünite Sunuları

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Tema Ünite Sunu Slaytı

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünitesi Girişimci İnsan, Meslekler Sunu

 

5.Sınıf 6. Ünite Sunuları

Etkin Vatandaşlık Tema Ünite Sunu Slayt

YAŞADIĞIM YER VE YÖNETİMİ, KATILIM HAKKI VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ SUNU

Etkin Vatandaşlık Ünitesi Egemenlik ve Bağımsızlık Sembollerimiz Sunu

 

5.Sınıf 7. Ünite Sunuları

Küresel Bağlantılar Tema Ünite Sunu Slayt

Küresel Bağlantılar Ünitesi Ortak Miras, Toplum İçin Çalışıyorum Sunu

 


6.SINIF SOSYAL BİLGİLER SUNULARI

6.Sınıf 1.Ünite Birey ve Toplum Sunuları

6.Sınıf Birey ve Toplum Ünitesi Sunu Slayt

6.Sınıf Hak, Sorumluluk, Özgürlük, Tüketici Hakları Sunu Slayt

 

6.Sınıf 2.Ünite Kültür ve Miras Sunuları

6.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi Sunu Slayt

6.Sınıf İslamiyet'in Doğuşu ve Yayılışı Sunu Slayt

6.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi Nevruz Sunu Slayt

6.Sınıf İlk Türk İslam Devletleri Sunu Slayt

6.Sınıf İlk Türk İslam Devletlerinde Bilim Adamları Sunu Slayt

İpek ve Baharat Yolu Sunu Slayt

 

6.Sınıf 3.Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Sunuları

6.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi Sunu Slayt

Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özellikleri Sunu Slayt

Türkiye'de Görülen İklimler Sunu Slayt

Türkiye'de Nüfus, Ekonomi, Yer altı ve Yer üstü Kaynakları Sunu Slayt

Dünyada Görülen İklim Tipleri Sunu Slayt

 

6.Sınıf 4.Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum Sunuları

6.Sınıf Bilim, Teknoloji ve Toplum Ünitesi Sunu Slayt

6.Sınıf Gelecekte Bilim ve Yaşam Sunu Slayt

6.Sınıf Bilimsel Araştırma Basamakları Sunu Slayt

Telif ve patent hakları Sunu Slayt

 

6.Sınıf 5.Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sunuları

6.Sınıf Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünitesi Sunu Slayt

Madenler, Enerji Kaynakları, Ormanlarımız ve Sularımız Sunu Slayt

Kaynakların Bilinçsizce Tüketilmesi Yenilenebilir Enerji Sunu Slayt

Yatırım ve Pazarlama Proje Önerileri Sunu Slayt

6.Sınıf Vergi Nedir? Sunu Slayt

Nitelikli İnsan Gücü ve Meslek Seçimi Sunu Slayt

 

6.Sınıf 6.Ünite Etkin Vatandaşlık Sunuları

6.Sınıf Etkin Vatandaşlık Ünitesi Sunu Slayt

Başlıca Yönetim Biçimleri Sunu Slayt

Yasama, Yürütme ve Yargı Güçleri Sunu Slayt

Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlar sunu slayt

Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemi sunu slayt

6.Sınıf Temel Haklarımız Sunu Slayt

TARİH BOYUNCA TÜRKLERDE KADIN HAKLARI Sunu Slayt

Okulun Demokrasi Eğitimine Katkıları Sunu Slayt

 

6.Sınıf 7.Ünite Küresel Bağlantılar Sunuları

6.Sınıf Küresel Bağlantılar Ünitesi Sunu Slayt

Ülkemizin Jeopolitik Konumu ve Dünya Üzerinde Bulunduğu Yer Sunu Slayt

Türk Cumhuriyetleri ve Komşu Devletlerle Olan İlişkiler Sunu Slayt

Küresel Bağlantılar Ünitesi Ülkemizin Aldıkları Sattıkları Sunu Slayt

Ülkemizin Uluslararası Alanda Üstlendiği Roller Sunu Slayt

Popüler Kültür Sunu Slayt


7.SINIF SOSYAL BİLGİLER SUNULARI

7.Sınıf 1.Ünite Birey ve Toplum Sunuları

7.Sınıf Birey ve Toplum Ünitesi Sunu Slayt

Kitle İletişim Araçları Sunu Slayt

Medyanın Sosyal Değişim ve Etkileşimdeki Rolü Sunu Slayt

İletişim Araçlarından Yararlanırken Hak ve Sorumluluklarımız Sunu Slayt

7.Sınıf Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı Sunu Slayt

 

7.Sınıf 2.Ünite Kültür ve Miras Sunuları

7.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi Sunu Slayt

Osmanlı'da Gaza, Cihat, İstimalet ve Millet Sistemi Sunu Slayt

İstanbul'un Fethi Sunu Slayt

Osmanlı Yükselme Dönemi Batıda İlerleme ve Fetihler Sunu Slayt

Osmanlı Devleti'nin Denizlerdeki İlerlemeleri Sunu Slayt

Divan-ı Hümayun, Divan Üyeleri Sunu Slayt

Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı Sunu Slayt

Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sunu slayt

Yerli ve Yabancı Seyyahların Seyahatnamelerinde Osmanlı Sunu Slayt

 

7.Sınıf 3.Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Sunuları

7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi Sunu Slayt

Türkiye'de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler Sunu Slayt

Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Sunu Slayt

 

7.Sınıf 4.Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum Sunuları

7.Sınıf Bilim, Teknoloji ve Toplum Ünitesi Sunu Slayt

Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginler sunu slayt

15. ve 20. Yüzyıl Arası Avrupa'da Yaşanan Bilimsel Gelişmeler Sunu Slayt

 

7.Sınıf 5.Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sunuları

7.Sınıf Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünitesi Sunu Slayt

Ülkemizde Tarım Sunu Slayt

Üretim Teknolojisindeki Gelişmeler ve Etkileri Sunu Slayt

Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışmalarına Örnekler Sunu Slayt

Tarih Boyunca Türklerde Meslek Edindirme, Ahilik ve Vakıf Sunu Slayt

Yeni Meslekler ve Meslek Seçimi Sunu Slayt

Dijital teknolojilerin ticarette meydana getirdiği değişimler sunu slayt

 

7.Sınıf 6.Ünite Etkin Vatandaşlık Sunuları

7.Sınıf Etkin Vatandaşlık Ünitesi Sunu Slayt

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri sunu slayt

Demokrasinin Uygulanma Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlar Sunu Slayt

 

7.Sınıf 7.Ünite Küresel Bağlantılar Sunuları

7.Sınıf Küresel Bağlantılar Ünitesi Sunu Slayt

Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargılar sunu slayt

Küresel Sorunlar Sunu Slayt


8.SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SUNULARI

8.Sınıf 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Sunuları

Bir Kahraman Doğuyor Ünite Sunu Slayt

Atatürk'ün Kronolojik Olarak Hayatı

Atatürk'ün Okul Yılları ve Eğitim Hayatı Sunu Slayt

8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Özet Sunu Slayt

Yirminci Yüzyılın Başında Osmanlı Devletinin Durumu Sunu Slayt

Sanayi İnkılabının Osmanlı Devleti'ne Etkileri Sunu Slayt

 

8.Sınıf 2.Ünite Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Sunuları

Milli Uyanış Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünite Sunu Slayt

1.Dünya Savaşı Sunu Slayt

1.Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu Sunu Slayt

Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgallere Tepki Sunu Slayt

Kurtuluş Savaşı Kongreler, Misakı Milli Sunu Slayt

Büyük Millet Meclisine (TBMM'ye) Karşı Ayaklanmalar Sunu Slayt

Sevr Antlaşması Sunu Slayt

 

8.Sınıf 3.Ünite Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! Sunuları

Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm Ünite Sunu Slayt

Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Antlaşması Sunu Slayt

Kurtuluş Savaşı'nın Sanat ve Edebiyata Yansımaları Sunu Slayt

 

8.Sınıf 4.Ünite Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Sunuları

Atatürk İlkeleri Sunu Slayt

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünitesi Sunu Slayt

İnkılaplar Hangi Alanda Yapıldı Sunu Slayt

Eğitim, Ekonomi, Sağlık, Siyasi, Sosyal, Hukuk, Toplumsal Alanda İnkılap Sunu

Cumhuriyet'in sağladığı kazanımlar sunu slayt

 

8.Sınıf 5.Ünite Demokratikleşme Çabaları Sunuları

Demokratikleşme Çabaları Ünitesi Sunu Slayt

Cumhuriyete yönelik tehditler sunu slayt

 

8.Sınıf 6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Sunuları

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünitesi Sunu Slayt (Tüm Ünite)

 

8.Sınıf 7.Ünite Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası Sunuları

Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası Ünitesi Sunu Slayt

Atatürk'ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmeler sunu slayt

2.Dünya Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri Sunu Slayt

Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçiş sunu slaytHARİTALAR

Türkiye Siyasi Haritası

Türkiye Fiziki Haritası

Türkiye Bölgeler Haritası

Türkiye İklim Haritası

Dünya Siyasi Hariası - 1

Dünya Siyasi Haritası - 2

Dünya Fiziki Haritası - 1

Dünya Fiziki Haritası - 2

Asya Fiziki Haritası

Asya Siyasi Haritası

Avrupa Fiziki Haritası

Avrupa Siyasi Haritası

Kıtalar ve Okyanuslar Haritası

Osmanlı Devleti Haritası

Osmanlı Devleti Haritası - 2

Kurtuluş Savaşı, Cepheler, Mondros ve Sevr'e Göre Sınırlarımız Haritası

Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, İpek Yolu Haritası

Dünya Saatleri Haritası

Piri Reis Haritası

Kıbrıs Haritası

Coğrafi Keşifler Haritası

Türkiye Tarım Ürünleri Haritası

İslamiyet'in Yayılışı Haritası

BAĞIMSIZ TÜRK DEVLETLERİ HARİTASI

Türkiye Dilsiz Haritası


 

Sosyal Bilgiler Sunu ve Slaytları
Derslerde ve ders sonrasında en çok kullanılan kaynakların başında sunu ve slaytlar gelmektedir. Görsel olması, önemli yerleri vurgulaması, kullanılan efektler sayesinde insanların hafızasında daha kalıcı olması sebebiyle tercih edilir. Bu bölümde sosyal bilgiler sunuları, sosyal bilgiler slaytları, haritalar bulunmaktadır. 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf üniteleri için ayrı ayrı sosyal bilgiler sunu ve slaytları bulunur. Slayt adetleri ünite uzunluklarına göre değişmektedir. O yüzden ünitelerdeki sunumlar eşit sayıda değildir.
 İnternet ortamı olan bilgisayarlarda rahatlıkla izlenebilir. Sunumları akıllı tahtası olan okullarda da izlemek mümkündür.
  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Sunu ve Slaytları; 5.Sınıf Birey ve Toplum Ünitesi Sunu ve Slaytları, 5.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi Sunu ve Slaytları, 5.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler Ünitesi Sunu ve Slaytları, 5.Sınıf Bilim, Teknoloji ve Toplum Ünitesi Sunu ve Slaytları, 5.Sınıf Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünitesi Sunu ve Slaytları, 5.Sınıf Etkin Vatandaşlık Ünitesi Sunu ve Slaytları, 5.Sınıf Küresel Bağlantılar Ünitesi Sunu ve Slaytları.
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sunu ve Slaytları; 6.Sınıf Birey ve Toplum Ünitesi Sunu ve Slaytları, 6.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi Sunu ve Slaytları, 6.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler Ünitesi Sunu ve Slaytları, 6.Sınıf Bilim, Teknoloji ve Toplum Ünitesi Sunu ve Slaytları, 6.Sınıf Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünitesi Sunu ve Slaytları, 6.Sınıf Etkin Vatandaşlık Ünitesi Sunu ve Slaytları, 6.Sınıf Küresel Bağlantılar Ünitesi Sunu ve Slaytları.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sunu ve Slaytları; 7.Sınıf Birey ve Toplum Ünitesi Sunu ve Slaytları, 7.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi Sunu ve Slaytları, 7.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler Ünitesi Sunu ve Slaytları, 7.Sınıf Bilim, Teknoloji ve Toplum Ünitesi Sunu ve Slaytları, 7.Sınıf Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünitesi Sunu ve Slaytları, 7.Sınıf Etkin Vatandaşlık Ünitesi Sunu ve Slaytları, 7.Sınıf Küresel Bağlantılar Ünitesi Sunu ve Slaytları.
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sunu ve Slaytları; 8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Sunu ve Slaytları, 8.Sınıf Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünitesi Sunu ve Slaytları. 8.Sınıf Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! Ünitesi Sunu ve Slaytları, 8.Sınıf Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünitesi Sunu ve Slaytları, 8.Sınıf Demokratikleşme Çabaları Ünitesi Sunu ve Slaytları, 8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünitesi Sunu ve Slaytları. 8.Sınıf Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası Ünitesi Sunu ve Slaytları.
Başlık: Ynt: Sosyal Bilgiler Sunu, Slayt ve Haritaları
Gönderen: Medine.com - 22 Nisan, 2020, 15:43
Teste bayıldım 😀😀
Başlık: Ynt: Sosyal Bilgiler Sunu, Slayt ve Haritaları
Gönderen: Şevval Tuanna Coşkun - 16 Haziran, 2020, 22:12
Çok güzeldi.Çok beğendim
Başlık: Ynt: Sosyal Bilgiler Sunu, Slayt ve Haritaları
Gönderen: Şevval Tuanna Coşkun - 16 Haziran, 2020, 22:16
Bu arada nasıl sunu atılıyor.