Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Sosyal Bilgiler Konu Özetleri => 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Özetleri => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 15 Nisan, 2014, 21:04

Başlık: DEMOKRASİNİN SERÜVENİ ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU
Gönderen: Sosyaldeyince - 15 Nisan, 2014, 21:04
DEMOKRASİNİN SERÜVENİ ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU
6. Sınıf Sosyal Bilgiler özetlerinin yer aldığı bölüm.  
                                                           
 
 
Özet Açıklaması
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi DEMOKRASİNİN SERÜVENİ ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU AÇIKLAMASI:
Demokrasi: Halk egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Halkın kendi kendine yönetilmesidir. Demokrasilerde hâkimiyetin asıl sahibi millettir. Herkesin oy hakkı vardır.Çoğulculuk, çoğunluk ve eşitlik prensipleri vardır. Demokrasinin temel ilkeleri; siyasi partiler, milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik, seçim, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk ve katılım.Yani demokrasinin var olduğu bir ülkede bunlar mutlaka olmalıdır. Özgürlük; başkalarına zarar vermeden bireylerin istediği her şeyi yapabilmesidir. Bir insanın özgürlüğü başka bir insanın özgürlüğü ile sınırlıdır.Mecliste 550 milletvekili vardır. Seçimler her 4 yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçilir. Hâkimiyetin Kaynağına Göre Devlet Çeşitleri 1-Monarşi: Tek kişinin egemenliğine dayanılarak yönetilen devlettir. Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasıdır. Bu kişi kral, padişah veya prenstir. Örn. Suudi Arabistan, Ürdün, Körfez Ülkeleri 2-Oligarşi: Hâkimiyet bir gruba, bir zümreye veya bir sınıfa aittir. Devleti idare edenler bu grup tarafından tayin edilir ve bu gruba karşı sorumludur. Örn. Suriye, Cezayir, Irak 3-Teokrasi: Din kurallarına göre kurulup idare edilen devlettir. Dini düşünceye göre hâkimiyet tanrıya aittir. Örn. İran, Vatikan, İsrail 4-Cumhuriyet: Millet egemenliğine dayanan, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için kullandığı bir yönetim sistemidir. Cumhuriyet yönetimi demokrasinin en iyi uygulandığı yönetim şeklidir. TARİHTEN GÜNÜMÜZE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ M.Ö. 450 Atina'da "Site" denilen şehir devletlerinde kadınlar ve köleler, site halkının dışında kabul ediliyordu. Halk meclisinde yalnızca erkeklerin konuşma ve oy kullanma hakkı vardır. Roma'da insan hakları ile ilgili önemli gelişmeler oldu. 1215 yılında Magna Carta Libertatum (Büyük Şart) İngiltere kralı I. John (Yurtsuz John) ile halk arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile tarihte ilk defa kralın yetkileri sınırlanmış, halka geniş hak ve özgürlükler tanınmış. 1789 yılında Fransa'da çıkan Fransız İhtilali sonrasında İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi yayınlandı. Bildiride temel hak ve özgürlükler (adalet, özgürlük, mülk edinme, yaşama hakkı gibi) ve anayasal düzenlemeler yer almıştır. 1876 yılında Osmanlı'da Kanun-i Esasi denen ilk yazılı anayasa kabul edildi. Meclis açıldı. Yukarıda görüldüğü gibi demokrasinin gelişimine pek çok devlet katkıda bulunmuştur ve demokrasinin bugünkü düzeye gelmesi uzun yıllar almıştır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclisi açıldı. Bu mecliste egemenlik millete aittir. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde demokratik özellikler görmek mümkündür. Kurultay, toy denilen toplantılarda savaş, barış gibi önemli devlet meseleleri kara bağlanırdı.Bu toplantılara devlet büyükleri ve halk katılırdı. İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ BELGELER Hammurabi Yasaları (M.Ö.1795-1750) Veda Hutbesi (632) Magna Carta Libertatum (1215) Kanuni Sultan Süleyman'ın Kanunları (1520-1566) İnsan Hakları Bildirgesi (1789) Kanun-i Esasi (1876) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950) Savaş, sıkı yönetim, olağanüstü hal ve kamu sağlığını ilgilendiren durumlarda temel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanabilir. Vatandaşlık görevlerimiz; Vergi vermek , Askerlik yapmak , Kanunlara uymak , Oy Kullanmaktır. Sahip olduğumuz haklar; Yaşama hakkı, Kişi dokunulmazlığı hakkı Özel Yaşamın gizliliği, Seçme-seçilme hakkı Konut dokunulmazlığı hakkı, Din-Vicdan ve Düşünce-İfade Özgürlüğü, Tüketici Hakları. Kanun:Toplumda düzeni sağlamaya yarayan yazılı kurallardır. Dilekçe: Herhangi bir konuda bir kuruma istek ve şikayetlerimizi iletmek için yazdığımız belge.
Başlık: DEMOKRASİNİN SERÜVENİ ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU
Gönderen: medusa - 13 Mayıs, 2015, 01:29
İYİ KONU ÖZETİ