Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Sosyal Bilgiler Konu Özetleri => 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Özetleri => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 15 Nisan, 2014, 20:58

Başlık: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU
Gönderen: Sosyaldeyince - 15 Nisan, 2014, 20:58
ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU
6. Sınıf Sosyal Bilgiler özetlerinin yer aldığı bölüm.  
                                                           
 
 
 
 
Özet Açıklaması
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU AÇIKLAMASI:
Ülkemizdeki Ekonomik Faaliyetler: Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Madencilik, Turizm, Ulaşım, Ormancılık... Yatırım için; Sermaye, İnsan gücü, ulaşım, enerji, hammadde ve pazar mutlaka gereklidir. Ülkemizde tarım faaliyetleri iklime bağlı olarak yürütülmektedir. Ülkelerin ekonomik faaliyetlerini; iklim, halkın ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler, sahip oldukları yer altı ve yer üstü kaynakları etkilemektedir.Yeraltı kaynakları zengin olan ülkeler bunlardan gelir elde ederken, bazı ülkeler bu yer altı kaynaklarını işleyecek ekonomik ve teknik imkanlara sahip olmadıklarından ekonomilerini geliştirememişlerdir. Dünyada pek çok ülkenin tarıma dayalı sanayi kuruluşları vardır. Maden:Yer altında bulunan ekonomik değeri olan maddelerdir. Demir:Sivas-Divriği, Malatya-Hekimhan Bakır:Artvin-Murgul, Kastamonu-Küre Bor:Balıkesir, Susurluk, Eskişehir. Taş Kömürü:Zonguldak Linyit:Maraş-Afşin, Elbistan, Kütahya-Seyitömer, Muğla-Yatağan Krom:Muğla-Fethiye, Elazığ-Maden Sivas'ta çıkarılan demir madeni işlenmesi için yüksek ısı -örneğin kömür- gerektiği için Karabük-Ereğli Demir çelik fabrikasında işlenir. Zonguldak'taki taş kömürü kullanılır. Linyit Kömürü Termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılır. -Bor pek çok eşyanın yapımında kullanılır.Çağımızın madenidir. Farklı iklimlerde farklı bitkiler yetişir. Hangi bölgede hangi ürünün en çok yetiştiğini bilmek gerekir. Karadeniz: Rize-Çay, Ordu,Giresun,Düzce-Fındık, Marmara: Trakya'da Ayçiçeği ve pirinç, Güney Marmara'da zeytin. Ege: Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir, pamuk ve turunçgil. Akdeniz: Çukurova'da pamuk, zeytin, Muz, Turunçgil, Mısır. Güney Doğu Anadolu: Pamuk, mercimek, pamuk. İç Anadolu: Buğday...tahıllar(iç bölgelerde) Sanayi Bitkisi: Sanayide hammadde olarak kullandığımız, fabrikalarda işlenerek kullandığımız bitkilerdir. Şeker pancarı, buğday, tütün, çay, pamuk, ay çiçeği... Şeker pancarından şeker yapılır, ay çiçeğinden yağ çıkarılır gibi. Nerdeyse iç bölgelerimizin hepsinde karasal iklimden dolayı şeker pancarı üretilir. Bir bitkini bir yerde yetişmesi iklime bağlıdır. Yaz yağışları sebebiyle Karadeniz'de pamuk yetişmez. Mısırın iç tüketimi Karadeniz'de fazla olduğu için bu bölgede ekonomik değeri yoktur.Yani, ürettiğimizi satmadan biz kendimiz tüketiyoruz. Marmara bölgesinde; Karadeniz, Akdeniz ve karasal iklimin üçü birden görülebildiğinden bu bölgede üç iklimde de yetişen ürünler yetişebilir. Bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi'dir. Akdeniz'in kıyılarında turizm sebebiyle muz üretimi pek yapılmamaktadır. Akdeniz ikliminin etkisi yükseltinin az olması sebebiyle Güney Doğu Anadolu bölgesinde de görülür. Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) Türkiye'nin ve dünyanın sayılı tarım projeleri arasındadır. Yılda birden fazla ürün alınabilir. Yurdumuzun tarım alanındaki en büyük sorunu sulamadır. Arazini engebeli olması sebebiyle Karadeniz Bölgesi'nde makineli tarım yapılmaz. Yaz yağışlarının fazla olması sebebiyle büyükbaş hayvancılık ülkemizde en çok Erzurum-Kars Bölümünde yapılır. İpek böcekçiliği deyince akla Bursa, arıcılık deyince Muğla, Ordu, Erzurum, Kars akla gelir.Tiftik Keçisi deyince Ankara akla gelir. Turizm sayesinde ülkemize önemli miktarda gelir sağlanır.Ayrıca ülkemizin diğer dünya milletlerine tanıtımı açısından turizm önemlidir. İhracat: Yurt dışına mal satmaktır. Ülkeye büyük gelir sağlar. İthalat: Yurt dışından mal almaktır. Önemli olan yerli malı kullanmaktır. Gelişmiş ülkelerin ihracatı fazladır. Ormanlarımızı, sularımızı, doğal kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde kullanmalıyız. Vatandaşlık Görevlerimiz: Kanunlara Uymak, Oy kullanmak, Askerlik Yapmak ve Vergi Vermek. Vatandaşların kazandığı paranın belli oranını devlete vermesine vergi denir. Devlet aldığı vergiler sayesinde insanlara hizmet götürür (Yol, su, elektrik, baraj, köprü,okul,hastane...) Meslek:Geçimimizi sağlamak için yaptığımız iş. Herhangi bir meslek dalında eğitim görmüş kişiye nitelikli eleman denir. Nitelikli elemanın ülke ekonomisine büyük katkısı vardır. Nitelikli eleman kısa zamanda, az ham madde harcayarak daha kaliteli iş yapar. Her işi yaparım diyen insan aslında hiçbir iş yapamıyor demektir.