Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri => 8.Sınıf Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Testleri => Konuyu başlatan: sosyaldoktoru - 01 Ocak, 2019, 11:08

Başlık: 1.DÜNYA SAVAŞI 3 ADET DENEME TESTİ
Gönderen: sosyaldoktoru - 01 Ocak, 2019, 11:08
1.DÜNYA SAVAŞI 3 ADET DENEME TESTİ

1.Dünya savaşı konularını kapsayan 10'ar sorudan oluşan 3 deneme testi soruları.

Balkan topraklan Çarlık Rusya ile Almanya arasında bir çekişme alanı haline gelmiştir İki devlet de Balkan topraklarını kendi ülkesine bağlamak için karşılıklı bir rekabetin içine girmişlerdir
Aşağıdakilerden hangisi Almanların Bal- kanlar'da bu doğrultuda uyguladıkları politikalarıdır?
A)   Pangermenizm politikası
B)   Panslavizm politikası
C)   Pantürkizin politikası
D)   Osmanlıcılık politikası

Aşağıdaki ülke İkilisinden hangileri siyasi birliklerini geç tamamlayarak ekonomik rekabet içine girmişlerdir?
A)   Almanya - Fransa
B)   İngiltere - İtalya
C)   Almanya - İtalya
D)   Rusya - Almanya

I.Dünya Savaşı'nın birçok nedeni olmasına rağmen, en temel nedeni ekonomik rekabettir.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda ekonomik rekabeti artırmıştır?
A)Fransız İhtilali'nln yaşanması
B)Sanayi inkılâbı'nın yaşanması
C)Ülkeler arasındaki silahlanma yarışı
D)Almanya'nın siyasi birliğinI geç tamamlaması