Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Sosyal Bilgiler Konu Özetleri => 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Özetleri => Kültür ve Miras Ünite Özeti => Konuyu başlatan: rahmi76 - 23 Ekim, 2018, 19:46

Başlık: 6.Sınıf 2.Ünite Kültür ve Miras Ünitesi Ders Notları
Gönderen: rahmi76 - 23 Ekim, 2018, 19:46
6.Sınıf 2.Ünite Kültür ve Miras Ünitesi Ders Notları

İpek yolu;
- Ç in'deki Şian'dan başlayan yol Avrupa'ya ulaşır.
- Ticaret kervanlarla yapılır.
- Doğu kültürünün Avrupa'ya taşınmasını sağlamıştır.kıtalar arası kültür alışverişi yaşanmasını sağlamıştır.
- İpek yolunu elde etmek isteyen devletler sürekli çatışmıştır.
İpek yolu Üzerinde;
Hunlar   Göktürkler  Uygurlar devlet kurmuştur.
İLK TÜRK DEVLETİ:    BÜYÜK HUN(ASYA HUN) DEVLETİ (?- MS.220)
İlk Hükümdarı: -  Teoman                                                               
                            -  Türk boylarını yönetimine aldı.
                            -  Çin'e akınlar yaptı
En Önemli Hükümdarı: -  Mete Han
                                          -  Güvenliği sağladı            -  Türk ordu teşkilatının temellerini attı
                                          -  Onlu sistemi oluşturdu.   -  Çin vergiye bağlandı.
                                          -  Devlet sınırlarını Çin Denizi'nden Aral  Gölü'ne kadar genişletti
Destanları: Oğuz Kağan Destanı( Mete Han  olabileceği söylenir)
!!! HUNLAR   Orta Asya'da ilk siyasi birliği sağlamıştır.    Bilinen ilk Türk devletidir.

Yıkılış Sebepleri:
- Çin'in oyunları       - İpekyolu'nun Çinlilere geçmesi      - Mete Han'dan sonrakilerin yetersiz oluşu      - Topraklarının prensler arasında paylaşılması üzerine    MS. 48'de ikiye ayrıldılar. Kuzey Hunlar 151   
yılında    batıya göç ettiler. Güney Hunlar 216'da  Çin hâkimiyetine girdi.
KAVİMLER GÖÇÜ(375)
Kuzey Hunlarının, Balamir yönetiminde Hazar Denizi ve Karadeniz'in kuzeyinden batıya göç edip Tuna Nehrine kadar ilerlemesi, önüne çıkan bazı kavimlerin batıya kaçıp Roma İmparatorluğuna sığındığı yer değiştirme olayına Kavimler Göçü denir.
Kavimler Göçünün Sonuçları:
- Türk kültürü Avrupa'ya taşındı.                 - Roma İmparatorluğu zayıfladı
- 476'da Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı.   - İlkçağ bitti, Orta çağ  başladı.
- Hunlardan kaçan kavimler Avrupa'nın   sosyal yapısını değiştirdiler.
- Avrupa Hun Devleti kuruldu 
- Feodalite rejimi(toprak hakimiyetine dayalı devlet sistemi) kuruldu.(Siyasi değişiklik)