Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 8.Sınıf => 8.Sınıf Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 14 Eylül, 2018, 21:36

Başlık: 8.Sınıf Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi Etkinlik ve Çalışma Kağıdı
Gönderen: Sosyaldeyince - 14 Eylül, 2018, 21:36
8.Sınıf Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi Etkinlik ve Çalışma Kağıdı

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi Etkinlik ve Çalışma Kağıdı

Kurtuluş Savaşı Etkinlik ve Çalışma Kağıdı Büyük Taarruz, Gümrü, Londra, Eskişehir-Kütahya , İtalya, Sakarya, Tekalif-i Milliye, Ankara, Sakarya, Rusya, Karaağaç,
A- Yukarıdaki kelimeleri boşluklara doğru olarakyerleştiriniz.
1- İtilaf devletlerinden olan ......................,Konya ve Antalya'yı işgal etmişti. Ciddi bir çatışma olmadan işgal ettikleri bölgelerden çekildiler.
2- I.İnönü Zaferi'nin en önemli sonucu İtilaf devletlerinin ortaya çıkan bu durumu görüşmek için.......................Konferansı'nın toplanmasıdır
3- .....................................Savaşı'ndansonra Mustafa Kemal Paşa'ya T.B.M.M Mareşallik rütbesi ile Gazilik ünvanı verdi
4- Sakarya Meydan Savaşı için yapılan en önemli hazırlık ordunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla halktan yardım istenmesidir.Bu amaçla ...................................... (Milli Yükümlülük Emirleri) yayınlandı.
5- Kurtuluş Savaşı sırasında Suriye sınırımız Hatay dışında 20 Ekim 1921 yılındaimzalanan ...............................Antlaşmasıyla çizilmiştir.

B-Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlarının başına (D) ; yanlış olanların başına (Y)yazınız.
( ......)Antep'te Kuvayi Milliye birlikleri Şahin Beyönderliğinde düşmanla mücadele etmiştir.
( ......)İsmet Paşa Doğu Cephesikomutanımızdır.
( ......)Kurtuluş Savaşı'nda doğuda Fransızlarla savaştık.
( ......)Maraş'ta Kuvayi Milliye birlikleri Sütçü İmam önderliğinde düşmanla mücadeleetmiştir.