Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..


Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.


5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.ÜNİTE SORULARI

Başlatan TARIKHOCAM, 29 Kasım, 2018, 12:38

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

TARIKHOCAM

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.ÜNİTE SORULARI

Çatalhöyük Anadolu'da yemek kültürünün başladığı ,ateşin kullanıldığı , tarımın yapıldığı ve yerleşik hayata geçildiği yerdir.
1) Buna göre Çatalhöyük ile ilgili yorumlardan hangisi yanlıştır.
A- Çevresine göre önemli bir merkezdir.
B- Şehirler  kurulmuştur.
C- Yerleşik hayata geçilmiştir.
D-Avcılık ve toplayıcılık yaygın olarak yapılmıştır.

Emel tarih öncesi çağlardan itibaren insanlar Anadolu'yu niçin yerleşim yeri olarak seçtikleri hakkında kartlar hazırlamıştır.
2)    Oluşturduğu kartlardan hangisi yanlış bilgi vermiştir?
A- Kuzey yarımkürede bulunmuş olması
B- İklimin uygun olması
C- Verimli toprak alanların olması
D-Zengin su kaynaklara sahip olması

4)  I.Taş oymacılığı   II.Van Gölü    III.Maden işletmeciliği   IV.Bilim
Yukarıdaki bilgilerden hangisi Urartulara ait değildir?
A-  I  ve II               B- Yalnız IV       
C- III ve IV             D- I ve IV

9) İlkçağ Anadolu uygarlıklarından Urartulara ait bir yerleşim merkezinde su bentleri ve kanallarına rastlanmıştır.
Kazıda elde edilen bulgularla, aşağıda verilenlerden hangisi arasında daha anlamlı bir ilişki kurulabilir?
A) Madencilik         B) Ticaret
C) Oymacılık         D) Tarım

share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf