paralel meridyen ekvator poster afiş

Başlatan no865, 09 Kasım 2019, 15:49

« önceki - sonraki »

no865

09 Kasım 2019, 15:49 Son düzenlenme: 09 Kasım 2019, 15:50 no865
paralel meridyen ekvator poster afiş eba

Koordinat sistemi

Greenvvich (Böşlönqıç Meridyeni):
Baş meridyen, boylamı 0° otarak tanımlanan, başlangıç meridyenidir Baş meridyen ve onun karşıt meridyeni (antimeridyen) olan 180. meridyen dünyâyı tümüyle saran hayalî bir çember oluştururlar.

Ekvator
Kuzey ve Güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir

Paralel:
Ekvator'a paralel olarak çizildiği varsayılan hayali çemberlere paralel denir Paralel çemberlerinin, Başlangıç paraleline (Ekvator) olan uzaklığının açı cinsinden değerine ise enlem denir.

Meridyen:
Bir kutuptan diğer kutba ulaşan, paralelleri dik açıyla kesen hayali yarım çemberlere meridyen denir Meridyenlerin, Başlangıç meridyenine (Greenwich) olan uzaklığının açı cinsinden değerine ise boylam denir.

Kuzey ve Güney Kutup Noktaları:
Dünyânın şeklinden dolayı Ekvâtordân kutuplarâ doğru gidildikçe pârâlellerin boyları kısâlır ve kutuptardâ noktâ şeklini alır Noktâ hâlini âlân paralellerden kuzey yârım küredekine Kuzey Kutup Noktâsı, güney yarım küredekine Güney Kutup Noktası denir

Linkback: paralel meridyen ekvator poster afiş