Fiziki harita, bölgeler ve yeryüzü şekilleri çalışma kağıdı

Başlatan Kutup Yıldızı, 10 Ocak 2018, 17:10

« önceki - sonraki »

Kutup Yıldızı

Fiziki harita, bölgeler ve yeryüzü şekilleri çalışma kağıdı

Türkiye fiziki haritasınabaktığımızda doğuya doğru gidildikçe dağların renginin koyulaştığı görülür Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Yüksekliğin artmasıyla
B) Sıcaklığın azalmasıyla
C) Ovaların çok olmasıyla
D) Ormanların fazla olmasıyla

SORU:Aşağıdaki cümlelerin tanımlarını karşılarına yazınız.
OVA   /    DELTA    PLATO/     VADİ
Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış 
       geniş düzlükler. ................
İki dağ arasında kalan, akarsuların aktığı derinliklerdir.  ..................
Çevresine göre alçakta kalmış geniş düzlüklerdir.  ........................
Akarsuların denizle birleştiği yerde toprakları biriktirmesiyle oluşan genişdüzlüklerdir. .................

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin coğrafi özelliklerini tanıtan doğru bir bilgideğildir?
A)Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B)İç ve kıyı bölgeleri çöllerle kaplıdır.
C)Batıdan Doğuya doğru gidildikçe yükseltisi artar.
D)   Doğal göllere ve ırmaklara sahiptir.

share button   
 site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf