17 Ağustos 2019, 14:07     

Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

Son İletiler

Sayfa1 2 3 ... 10
1
6.Sınıf Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünitesi Boşluk Dolduralım Etkinliği

MARMARA   DOĞU ANADOLU   KARADENİZ   SÜT
İNANÇ   EGE   AKDENİZ   KIŞ

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları yukarıda verilen uygun kelimelerle doldurunuz.

1. ................ , termik  santrallerde  enerji  sağlamak  amacıyla  kullanılır.
2. Zonguldak'ta çıkarılan ................ sanayi üretiminin  hammaddesi  olarak demir - çelik  fabrikalarında kullanılır.
3.Kümes  hayvancılığıyla ................ ve ................... elde edilir.
4. İç Anadolu bölgesinde .....................yetiştirilir.
5. .................., Karadeniz  bölgesinde yoğun olarak yapılır.
6. Türkiye'de çıkartılan Petrol'ün tamamı  ............................... bölgesindedir.
7. Nemrut Dağı, ülkemizin ............... turizmi  açısından önemli merkezleri  arasındadır.
8. .................., Karadeniz kıyıları hariç her bölgede yetiştirilebilir.
9. İpek böcekçiliği, ..................... bölgesiyle özdeşleşen birhayvancılık faaliyetidir.
10. Kayısı yetiştiriciliği ................................ bölgesinde yoğun olarak yapılan tarımsal faaliyettir.
2
6.SINIF ÜRETİM DAĞITIM TÜKETİM ÜNİTESİ BULMACASI

Aşağıda Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünitesi ile ilgili bulmaca verilmiştir. Sorulara uygun olan cevapları bulmaca üzerine yerleştiriniz.

SOLDAN SAĞA : 2,5,6,8,10   
YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1,3,4,7,9

1-)Mobilya, kağıt vb. Ürünlerin yapılması için hammadde sağlayan ekonomik faaliyet
2-)İpek böcekçiliği ile özdeşleşmiş bölgemiz
3-)Coğrafi özellikleri bakımından buğday yetiştirmeye elverişsiz bölgemiz
4-)İnsanların, çeşitli kaynakları işleyerek ürün elde etmesine verilen ad
5-)Çay üretimiyle öne çıkan ilimiz
6-)Turunçgillerin en fazla yetiştirildiği bölge
7-)Dünya'da en çok ülkemizde bulunan maden
8-) Bir ürünün üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar oluşan sürece verilen ad
9-)Tarımsal üretimin en fazla yapıldığı bölge
10-)Taş kömürünün yoğun olarak çıkarıldığı il
3
5.Sınıf 4.Ünite Bilim Teknoloji Toplum BULMACA

SOLDAN SAĞA
1.   Günümüzde bilgiye ulaşma araçlarının başında gelen kavram
4.   Eğitim (özellikle üniversitelerin) internet sitesi
7.   Ampul'u bulan mucit
8.   Resmi (devlet) internet sitesi adreslerinin uzantısı
9.   Buluş (icat) yapan kimse

YUKARIDAN AŞAĞIYA
2.   Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimine verilen kavram
3.   Bir şeyi ilk kez ortaya koymaya veya icat etme
5.   Alexander Graham BELL tarafından bulunan icad
6.   Bilgisayarımıza internet veya değişik yollarla bulaşarak bilgisayarı saldırılara açık hale getiren kavram
4
1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST SUNU

100'den fazla soru ve cevaplarının bulunduğu bir çalışmadır.

Osmanlı Devleti'nin Balkan toprakları çok uluslu bir yapıya sahipti. Burada yaşayan milletler, 18. yüzyıldan itibaren Fransız İhtilali'yle ortaya çıkan milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmiş ve bağımsızlık hareketlerine girişmişlerdi. Balkanlarda çıkan bu ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni arayışlara neden oldu. Fransız İhtilali'nin etkilerini gören bu kişiler Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneldiler.
Verilen bilgilere bakılarak,
I.   Ortaya atılan fikir akımları sayesinde OsmanlI Devleti yıkılmaktan kurtulmuştur.
II.   Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını önlemeye yönelik tedbirler alınmaya çalışılmıştır.
III.   Osmanlı Devleti, 18. yüzyıldan itibaren bazı iç karışıklıklarla karşı karşıya kalmıştır.
IV.   Osmanlı Devleti'nde görülen bu isyanlarda dış güçlerin etkileri vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve III     C) I, II ve III
B) II ve IV    D) II, III ve IV
5
Bunları Biliyor Musunuz? / Geri Dönüşümün Yararları Neler...
Son İleti Gönderen büyükadam - 14 Ağustos 2019, 18:53
Geri Dönüşümün Yararları Nelerdir?
Tükettiğiniz maddeleri yeniden dönüşüm halkası içine katabildiğimiz zaman öncelikle bunların tekrar ham madde olarak kullanılmasını sağlamış oluruz. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozmasını, doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya vererek az da olsa engellemiş oluruz. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması, büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Bir örnek vermek gerekirse yeniden kazanılabilir alüminyum kullanılması, sıfırdan imal edilmesine oranla %35'e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Çöpteki nesneleri ham madde olarak kullandığımız vakit, çevre kirliliğinin her geçen gün artmasını da önlemiş oluruz. Hurda kâğıdı, tekrar kâğıt imalatında kullandığımızda hava kirliliğini %75 - 94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltmış oluruz. Ayrıca bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılması, 4 ton odunun, belki de en az on senede yetişebilecek 12 cm çapında 20 ağacın kesilmesini önlemiş olur. Çevremize, doğaya, ülke ekonomisine ve kendimize olan sorumluluğumuzdan dolayı günümüzde hepimizin dönüşüm projesi içinde yer alması gerekmektedir.
Dünya nüfusunun zaman içinde artışı, tüketilen malzemelerin artmasını, suyun daha fazla kullanılmasını ve dolayısıyla çevrenin daha çok kirletilmesini doğurmuştur.
Atık olarak nitelendirip çöpe attığımız malzemeleri ayrı ayrı çöp kutularına attığımızda değerlendirilmesi daha çabuk olabilir. Bu yüzden öncelikle kendimiz bu şekilde çöpleri değerlendirmeli, yakın çevremize de bu konuda örnek olup onların da atık kontrolünde özen göstermelerini sağlayabiliriz.
Atık kontrolü ile ilgili kuruluşların amacı; atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolama ve bertaraf edilmesidir. Ülkemizde bu konuda görev üstlenen kamu ve sivil kuruluşlarına belediyeler ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) örnek olarak verilebilir.
Tıbbi atıkların toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Taşınmasında kullanılan kap turuncu renkli olur ve üzerinde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah renkli "DİKKAT! TIBBİ ATIK" ibaresi bulunur.
Ham maddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorun, geri dönüşümle uzun vadede giderilebilir. Geri dönüşüm tesislerinde üretilen ürünlerin satışı, ülke ekonomisine katkı sağlayabilir. Ayrıca bu tesislerde çalışan insanlara iş imkânı sağlanarak hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine katkıda bulunmuş olunur.
6
Bilgi Kutusu / Atatürk’ün Ölümünün Ardından D...
Son İleti Gönderen Sosyaldeyince - 14 Ağustos 2019, 11:40
Atatürk'ün Ölümünün Ardından Dünya Basını

Temps gazetesi-Paris: "Ölüm, mağlubiyet nedir bilmeyen bu adamı mağlup etmiştir. Fakat onun muazzam eseri bakidir." (Bugün, 12 Kasım 1938)
Atatürk'ün Ölümü Dünya Basını

Times gazetesi-Londra: "Onun başarıları yalnız memleketin dâhilinde Avrupalılaşmasına münhasır kalmıyordu. Ayrıca idare ettiği dış politika Türkiye'yi Batı devletlerinin dostluk çerçevesi içine koydu ve eski düşmanlardan yeni dostlar yaptı." (Tan, 13 Kasım 1938)

Sunday Times-Londra: "İngiltere evvela cesur bir düşman sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır." (Tan, 12 Kasım 1938)

Tahran gazetesi: "Bu gibi dehalar, ancak zahiren ölürler. Böyle insanlar, bir nesil için doğmadıkları gibi, muayyen bir devre için de doğmazlar." (Akşam, 22 Kasım 1938)

Socialdemokrater gazetesi-Danimarka: "Türkiye'nin şefi Atatürk, bütün devletlerin hiç beklemedikleri bir şeyi gerçekleştirmiş ve hasta adam diye anılan Türkiye'den güçlü kuvvetli bir memleket yaratmıştır." (Tan, 16 Kasım 1938)

Pesterloyd gazetesi-Macaristan: "O, ezilmiş ve yıkılmış bir milletten şuurlu bir kütle, istila görmüş memleketten bağımsız bir hükûmet ve genç bir medeniyet yaratmıştır." (Tan, 12 Kasım 1938)

Demokratia gazetesi-Tiran: "Atatürk asrımızın en seçkin simasıdır. Filozofların muhtelif metafizik manalar vermiş ve şairlerin en güzel sözlerle tasvir etmiş oldukları ideale o, realist nefesi ile can vermiştir." (Akşam 21 Kasım 1938)

Vanşuarda gazetesi-Barcelona: "Atatürk, askerî deha ile devlet adamı ve filozof dehasını kendinde birleştirmişti." (Akşam, 20 Kasım 1938)

Yeni Gün gazetesi-Hatay: "Güneş battı, fakat ölümsüz ışığı yolumuzu aydınlatıyor."(Cumhuriyet, 18 Kasım 1938)

Tan gazetesi-İstanbul: "Sönen güneşin önünde son defa eğilmeye geldim." (Eski Afgan Kralı Amanullah Han, 17 Kasım 1938) .

Cumhuriyet-İstanbul: "Ölen fani Atatürk'tür. Onun dünyayı nura boğan fikirleri, şaşaasıyla gözleri kamaştıran eserleri, Büyük Ruhu daima yaşayacaktır. O, ölümsüzdür, ebedidir." (Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, 18 Kasım 1938)
7
Bunları Biliyor Musunuz? / DAP (Doğu Anadolu Projesi)
Son İleti Gönderen karanfilim - 14 Ağustos 2019, 10:41
DAP (Doğu Anadolu Projesi)

Doğu Anadolu'nun diğer bölgelerle olan sosyo-ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak ve mevcut verimlilik düzeyini geliştirerek ülke ekonomisine katkısını artırmak amacıyla 1998 yılında Doğu Anadolu Projesi (DAP) başlatılmış ve 2000 yılında tamamlanmıştır.
Proje, bu coğrafi alanda yer alan iller ile bunlara komşu olan Bayburt ve Gümüşhane'yi kapsamaktadır.
DAP, kapsamındaki coğrafi yerleşim açısından kendi içinde de üç alt bölüme ayrılmıştır
DAP ana planı için ekonomik, sosyal, çevresel ve mekânsal olmak üzere dört ana hedef belirlenmiştir.
Ekonomik hedef, kişi başına düşen millî geliri ve istihdamı artırmaktır.
Sosyal hedeflerin başında kalkınmayı hızlandıracak aktiviteleri yaygınlaştırmak, bölge dışına olan göçleri azaltmak, eğitim ve sağlık alanındaki hizmetler ile yerleşim birimlerindeki altyapıyı iyileştirmekgelmektedir.
Çevreyi korumak ve iyileştirmek bu projenin diğer bir hedefidir. DAP için belirlenen mekânsal hedef ise alt bölge merkezlerini birer sanayi ve hizmet merkezi hâline getirmek, böylece doğudan batıya göçü azaltmaktır.
DAP'la ilgili öngörelere göre bölge ekonomisi 2020 yılına kadar %6,9 oranında büyüyecektir. Bölgede kişi başına düşen gelirin ise 2020'de Türkiye ortalamasının %57,7'sine ulaşacağı öngörülmektedir.
8
6.SINIF ETKİN VATANDAŞLIK ÜNİTESİ BULMACA ETKİNLİĞİ

SOLDAN SAĞA
1.Din kurallarına göre hakimiyetin tanrıya ait olduğu yönetim biçiminin adı
5.Ortak bir amaç için gönüllü insanların bir araya gelerek oluşturduğu kuruluşların kısa adı
7.Gazete, dergi, radyo, televizyon ve Genel Ağ gibi kitle iletişim araçlarına verilen ad
9.İlk Türk devletlerinde yöneticilerin eşlerine verilen ad
11.Her insanın sahip olduğu en temel hakkının adı
12.Hakimiyetin belirli bir grubun elinde olduğu yönetim şeklinin adı
13.Halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanan yönetim biçiminin adı

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.Kanun(yasa) yapma yetkisi olan kurumun kısa adı
2.Milli mücadele hakkında kamuoyunu aydınlatmak için Atatürk tarafından kurulan haber ajansının kısa
3.Sivas kongresinde çıkarılan, Atatürk'ün "Benim Gazetem" dediği gazetenin adı
4.Kişinin bir şeyi yapabilme yetkisinin adı
6.Herhangi bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesine verilen kavramın adı
8.1924 yılında Tevhidi Tedrisat Kanunu ile kız-erkek birlikte, eşit şartlardan yararlandığı hakkın adı
10.Hakimiyetin tek kişide toplandığı yönetim biçiminin adı
9
Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası Ünitesi Labirent Bulmaca ve Cevaplar

SOLDAN SAĞA
5. II. Dünya Savaşı sonrası çok partili hayat döneminde ikinci olarak kurulan Demokrat Partinin kurucusunun adı
7. II. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan İtalya dışındaki devletin adı
9.Almanya, İtalya ve Japonya tarafından II. Dünya Savaşı öncesi oluşturulan grubun adı
11.İngiltere, Fransa, SSCB, ve ABD tarafından II. Dünya Savaşı öncesi oluşturulan grubun adı
12. II. Dünya Savaşına karşı Atatürk tarafından önlem olarak imzalanan antant'ın adı
13.Atatürk'ün "Benim En Büyük Eserim dediği şey

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin kurucu üye olarak yer aldığı uluslararası kurumun adı
2.21 Kasım 1938'de Atatürk'ün naaşının geçiçi kabrine konulduğu yerin adı
3. II. Dünya Savaşına karşı Atatürk tarafından önlem olarak imzalanan pakt'ın adı
4.Atatürk'ün ölümünden sonra 1938 yılında TBMM tarafından Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak seçilen kişininadı
6.1950 genel seçimlerinden sonra CHP'nin, iktidarı bıraktığı partinin adı
8. II. Dünya Savaşı sonrası çok partili hayat döneminde ilk kurulan Milli Kalkınma Partisi'nin kurucusunun adı
10.10 Kasım 1953' te Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesinden alınıp toprağa verildiği yerin adı
10
Rehberlik / Derslerde Başarılı Olmak İçin ...
Son İleti Gönderen nanecix - 08 Ağustos 2019, 13:11
Derslerde Başarılı Olmak İçin Neler Yapmalı?

Konu alttaki ekte özet şeklinde anlatılmaktadır.

• planlı ve programlı çalışma
• zamanı iyi kullanması ve planlanması
• çalışma ortamının düzenlenmesi ve uygun çalışma ortamı seçme
• not tutma
• aktif dinleme (etkili dinleme)
• hızlı ve etkili okuma (verimli okuma)
• özet çıkarma
• hafızayı (belleği) güçlendirme
• güdülenme
• dikkati uyanık tutma
• derse hazırlıklı gelme
• tekrar
Sayfa1 2 3 ... 10


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf