19 Kasım 2017, 09:59     yeni yenisosyal bilgiler seti


Son İletiler

Sayfa1 2 3 ... 10
1
Testler / 8. SINIF İNKILAP TARİHİ KAZANI...
Son İleti Gönderen Sosyaldeyince - 18 Kasım 2017, 18:31
8. SINIF İNKILAP TARİHİ KAZANIM TESTLERİ 2017-2018 MEB - EBA
2017-2018 eğitim öğretim yılı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Meb kazanım testleri.

1. Test
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/kt/kt_636463441604126750.pdf

2. Test
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/kt/kt_636463441767771799.pdf

3. Test
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/kt/kt_636463441942492919.pdf

4. Test
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/kt/kt_636463442118306046.pdf


Testler eklendikçe bu sayfa güncellenecektir.

Cevap Anahtarı
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/kt/kt_636462696653845467.pdf
2
2017-2018 SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF I. DÖNEM I. SINAVI

A) Her doğru cevap 4 puandır.  (10*4= 40 Puan)
1 -  "Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."
      Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?
A) Türk Tarih Kurumu    
B) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
C) Türk Dil Kurumu        
D) İş Bankasının kurulması

2-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Sosyal Bilimleri geliştirmek için yaptıklarından biri değildir?
A) Türk Tarih kurumunu kurmuştur
B) T.B.M.M 'yi kurmuştur
C) Türk Dil Kurumunu kurmuştur
D) Dil Tarih Coğrafya Fakültesini Kurmuştur.

3 -  Kişiler toplumsal ilişkilerinde haklarını savunmak, dilek ve şikayetlerini belirtmek için hangi haklarını kullanırlar?
A. Dilekçe     B. Yerleşme  C. Seyahat   D. Seçme

Aşağıda ölçekleri verilen iki haritanın karşılaştırmasını yaparak doğru (D) /yanlış (Y) olduğunu parantezin içine yazınız.

C-) Aşağıdaki ifadelerin OLGU mu veya GÖRÜŞ mü olduğunu bulup, uygun yere "X" işareti koyunuz.(10 p )
OLGU GÖRÜŞ  CÜMLELER-İFADELER
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur.
En güzel okul Yavuz Selim Ortaokulu'dur.
Yurdumuz: Kuzey Yarım Küre'de, Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği yerde yer alır.
3
Bilgi Kutusu / Lady Mary Montagu’nun Çiçek Aş...
Son İleti Gönderen Kutup Yıldızı - 18 Kasım 2017, 18:00
Lady Mary Montagu'nun Çiçek Aşısı Mektubu
İngiltere'de "Transactions" (Transekşın) adlı bir dergi yayımlanmaktadır. Bu derginin 1721 yılı yaz sayısında "Türkler, Çiçek Hastalığını Nasıl Tedavi Ederler" başlıklı bir yazı vardır. Yazının kaynağı İstanbul'daki İngiliz elçisinin eşi Lady Montagu (Leydi Montegü)'dir.

Lady Mary Montagu'dan
"Muhterem Sarah, sanırım bugüne kadar ikinci bir mektup yazmakta geciktiğim için özür dilemem gerekirdi. Türklerde vebanın müthiş tesirlerine dair anlatılan şeylerin hepsi masal... Veba dedikleri şey sıtmadan başka bir şey değil. Bizim aşçı yamağı da bu hastalığa yakalandı. Ülkeyi bu hastalıktan kurtarmak öyle zannediyorum ki İtalya veya Fransa'nınkinden daha kolay olacak...
Bizde çok yaygın ve zalimane bir hastalık olan çiçek hastalığını, burada, keşfettikleri bir aşı ile önlüyorlar. Aşılanma için en uygun zaman sıcakların sonu, sonbaharın başlangıcı. Ceviz kabuğu içine doldurulmuş çiçek hastalığı aşısını açılması istenen damarı büyük bir iğne ile açtıktan ve iğnenin ucu kadar aşıyı buraya koyduktan sonra yarayı bağlıyor ve üzerine bir ceviz kabuğu yapıştırıyorlar. Bütün bu ameliyat sırasında en küçük bir acı hissedilmiyor. Aynı şeyi dört beş damara daha yapıyorlar. Aşı için vücudun kapalı yerleri seçiliyor. Aşılanan çocuklar sekiz gün kadar tutuluyorlar. İki gün, üç gün yatakta yatıyorlar. Yüzlerinde yirmi otuz sivilce çıkıyor. Fakat sekiz gün içinde hiç hastalığa tutulmamış gibi oluyorlar. Açılan yaralardan çiçeğin zehri dışarı atılıyor, hastalığın başka taraflara yayılması önlenmiş oluyor.
Vatanımı çok sevdiğim için aşının oraya da girmesini çok istedim."

Lady Montagu, Türkiye Mektupları,  S. 65-67
4
1.Dönem 1. Yazılıları / 5. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER BE...
Son İleti Gönderen sosyalci - 18 Kasım 2017, 12:11
5. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER BEP 1. DÖNEM 1. SINAVI

1)   Aşağıda 2 adet görsel verilmiştir.  Hangi görselin KURUM, hangi görselin GRUP, olduğunu doğru bir şeklide yerleştiriniz. (10 puan)

2-)  Doğduğumuz andan itibaren içinde yer aldığımız kurum aşağıdakilerden hangisidir? (10 PUAN)

3 ) Aile içerisinde aşağıdaki kişilerden hangisi bulunmaz? (10 puan)
A) Baba                     B) Anne               
C) Öğretmen                      D) Ağabey

4 ) Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdandır? (10 puan)
 A) Dersleri dinlemek
 B) Annemize yardım etmek
 C) Babamıza yardım etmek
 D) Yatağımızı toplamak

6-) Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne özgü bir yemektir? (10 puan)
 A) Sıpagetti                 B) Mantı
 C) Pizza       D) Hamburger
5
Birey ve Toplum Tema Ünite / 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ...
Son İleti Gönderen Sosyaldeyince - 18 Kasım 2017, 11:52
5.Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Ünitesi Etkinlik

1. BÖLÜM: Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz.
Kurum - rol - grup - onsekiz - hak - sorumluluk
· Belli bir amacı gerçekleştirmek veya ortak amaçları gidermek için oluşturulmuş ve nitelikleri yasalarla belirlenmiş uzun süreli gruplara........................denir.
· Belli bir amaç için bir araya gelmiş insan topluluğuna .......................denir.
· Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan .............................yaşına kadar çocuk sayılır.
· Bir işte bir insanın üzerine düşen göreve......................denir.
· Kişinin kendi davranışları veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine

2. BÖLÜM: Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) koyunuz.
· ( ) Evdeki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz okuldaki sorumlulukları yerine getirmemizden daha önemlidir.
· ( ) Grup ve kurumun ortak özelliği aynı amaç için çalışan insanlardan oluşmasıdır.
· ( ) Grup içerisinde sorumluluğumuz yoktur.

3. BÖLÜM: Aşağıda verilen bilgilerin hak mı, sorumluluk mu olduklarını karşısına X koyarak gösteriniz.
Hak  Sorumluluk
İsteklerini ve düşüncelerini resim çizerek, yazarak ya da konuşarak açıklayabilir.Bedenleri kendilerine aittir. Bedensel ve ruhsal yönden incitecek hiçbir yaklaşıma izin verilmez.
Doğduğu zaman bir isim konur. Devlet bu ismi kaydeder, ona resmi kimlik belgesi verir.
Kimse çocuğunu ailesinden alamaz. Aile çocuğa bakamaz olursa devlet çocukların bakımını üstlenir.
Çocukları ilgilendiren konularda çocukların fikirleri alınır.
6
1. Dönem 1. Yazılıları / T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRK...
Son İleti Gönderen sosyalfun - 17 Kasım 2017, 18:15
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

A) Aşağıdaki haritadaki numaralandırılmış yerleri hangi devletlerin işgal ettiğini yandaki numaraların karşısına yazınız.(2x5= 10 P)

B) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz. 20 PUAN
TÜRKÇÜLÜK,   ŞAM,   SOFYA,  ÖRGÜTLEYİCİ ,  AMASYA, SİYASİ,   KÜLTÜREL,   31 MART OLAYI,   WİLSON,  MİSAK-I MİLLİ , KUVAY-I  MİLLİYE,  SİVAS,  SELANİK
1. İstanbul hükümeti .......................................................... Görüşmeleri ile milli mücadeleyi resmen tanımıştır.
2. İstanbul'un işgalinin nedeni
........................................................... Kararlarının alınmasıdır.
3. Türk halkının işgallere karşı oluşturdukları silahlı birliklere ve direniş ruhuna ..........................................denir.
4.  ............................. ilkelerine göre galip devletler yenilenlerden toprak ve tazminat almayacaktı.

9.    I. Romanya        II. Kafkasya       III. Çanakkale
Mustafa Kemal Paşa I. Dünya Savaşında yukarıdaki verilen cephelerden hangilerinde yer almıştır?
A) I ve II                             B) I ve III
C) II ve III                          D) I, II ve III

10. Sivas Kongresi'nde;
Tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir.
Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
Buna göre kongre kararlarında;
I.   Milli birlik ve beraberlik
II.   Çağdaşlık
III.   Tam bağımsızlık
IV.   Milli egemenlik
Hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir?
A) I ve IV       B) I ve III
C) I, II ve III   D) II, III ve IV
7
Bilgi Kutusu / Sevr ve Lozan Antlaşmalarının ...
Son İleti Gönderen Sosyaldeyince - 17 Kasım 2017, 17:55
Sevr ve Lozan Antlaşmalarının Karşılaştırılması
Lozan Barış Antlaşması, 20. yüzyıl başlarında imzalanan ve hâlâ geçerliliğini koruyan uluslar arası bir belgedir.
20 Kasım 1922 tarihinde başlayıp 24 Temmuz 1923 tarihinde sona eren Lozan Barış Görüşmeleri'ne Türkiye Dışişleri Bakanı İsmet Paşa başkanlığındaki bir heyet ile katılmıştır. Bu heyet, TBMM'nin kararları doğrultusunda hareket ederek görüşmeleri yürütmüştür.
TBMM'nin isteği doğrultusunda Türk heyeti tam bağımsızlığımızı zedeleyecek hiç bir konuda ödün vermemiştir. İtilaf Devletlerinin uzlaşmaz tutumları nedeniyle bir ara kesilen görüşmeler, yeni bir savaş istenmediğinden tekrar başlamış ve sonunda antlaşma imzalanmıştır.

Sevr Antlaşmasının bazı maddelerine göre;
1. İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak, antlaşma şartlarına uyulmazsa şehir Türklerin elinden alınacaktır.
2. Müttefik devletlerin gemileri Boğazlardan serbestçe geçebilecektir. Ayrıca Boğazlarla ilgili her türlü işlem, içinde Türk delegesinin yer almadığı uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yürütülecektir.
3. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacaktır.
4. İzmir ile birlikte Ege Bölgesi'nin büyük bir bölümü ve Doğu Trakya, Yunanistan'a verilecektir.
5. Antalya ve Konya yöresi İtalyanlara bırakılacaktır.
6. Irak ve Arabistan'daki Osmanlı toprakları İngiltere'de kalacaktır.
7. Adana, Kayseri, Sivas ve Malatya'yı içine alan bölge ile Suriye, Fransa'ya verilecektir.
8. Kapitülasyonlardan müttefik devletler yararlanabilecektir.
9. Türk ordusundaki asker sayısı ile savaş teçhizatı sınırlandırılacaktır. Gayrimüslimlere çok geniş ayrıcalıklar tanınacaktır.

10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı Devleti'ne imzalatılan TBMM ve Türk milleti tarafından asla tanınmayan Sevr Antlaşması, uygulanamadan tarihe karışmıştır.

Lozan Barış Antlaşması'na göre;
1. Boğazlardan geçişleri, Türkiye başkanlığında kurulacak uluslararası bir "Boğazlar Komisyonu" düzenleyecektir.
2. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır, Meriç Nehri kabul edilecektir. Yunanistan, savaş tazminatı olarak Meriç Nehri'nin batısındaki Karaağaç'ı Türkiye'ye verecektir.
3. Türkiye-Suriye sınırı, Fransızlarla imzalanan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşmasında olduğu gibi kabul edilecektir.
4. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır.
5. Boğazların her iki yakası askerden arındırılacaktır. Bunun dışında, orduyla ilgili hiçbir sınırlama getirilmeyecektir.
6. Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecektir.


İstanbul, Lozan Barış Görüşmelerinde söz konusu olmadı. Doğu Anadolu'da kurulması planlanan iki yeni devlet, Lozan Barış Antlaşmasında yer almadı. Türkiye-lrak sınırı Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak görüşmelere göre çizilecekti.
Lozan Antlaşması, Türk siyasal yaşamında başlı başına bir yer tutan millî bir eser durumundadır. Lozan Antlaşması, yeni bir Türk Devleti'nin kurulmasında temel öge olan bir siyasal belge olmuştur.

Sevr, Osmanlı Devleti'nin tarihe gömülmesini tespit eden bir belgedir. Lozan, Sevr Antlaşması önünde boyun eğmeyen Türk devletinin bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirmeye yarayan bir milletlerarası antlaşmadır.
8
6. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI karma sorular

4) Ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişmesine önem veren M. Kemal Atatürk ya bizzat kuruluşunu sağlayarak ya da teşvik ederek okul, kurum ve kuruluşların açılmasını sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin gelişmesini sağlayacak kurumlardan biri değildir?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi
B) Türk Tarih Kurumu
C) Türk Dil Kurumu
D) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

5) "Türkiye'nin ...............şehri İstanbul'dur."
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin gelmesi durumunda bir görüş ifade edilmiş olur?
A) En kalabalık                     B) En fazla okul bulunan
C) En fazla sanayileşmiş       D) En güzel

16) Yukarıdaki Dünya haritasında numaralı yerlerde hangi kıtalar vardır. Aşağıya yazınız? (10) puan

17) Sorumluluk sahibi bir öğrenci nasıl davranmalıdır? (5)puan
18) Aşağıdaki boşluklara uygun gelen kelimeleri yazınız
(10 puan)

(Maki-Orman-Ekvator-Greenwich-Vaha-igloo-Marmara-Karadeniz-Ege-)
Karadeniz iklimin bitki örtüsü...............................
9
Ya İstiklal, Ya Ölüm / Kurtuluş Savaşı Etkinlik ve Ça...
Son İleti Gönderen Sosyaldeyince - 16 Kasım 2017, 18:57
Kurtuluş Savaşı Etkinlik ve Çalışma Kağıdı
Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi

Büyük Taarruz, Gümrü,  Londra, Eskişehir-Kütahya ,
İtalya, Sakarya, Tekalif-i Milliye, Ankara, Sakarya, Rusya, Karaağaç,

A- Yukarıdaki kelimeleri boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.
1-  İtilaf devletlerinden olan ...................... , Konya ve Antalya'yı işgal etmişti. Ciddi bir çatışma olmadan işgal ettikleri bölgelerden çekildiler.
2- I.İnönü Zaferi'nin en önemli sonucu İtilaf devletlerinin ortaya çıkan bu durumu görüşmek için .......................Konferansı'nın toplanmasıdır
3- .....................................Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal Paşa'ya T.B.M.M  Mareşallik rütbesi ile Gazilik ünvanı verdi
4- Sakarya  Meydan Savaşı için yapılan en önemli hazırlık ordunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla halktan yardım istenmesidir.Bu amaçla  ...................................... (Milli Yükümlülük Emirleri)  yayınlandı.
5- Kurtuluş Savaşı sırasında Suriye sınırımız Hatay dışında 20 Ekim 1921 yılında imzalanan ............................... Antlaşmasıyla çizilmiştir.

B- Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlarının başına (D) ; yanlış olanların başına (Y) yazınız.
( ......) Antep'te Kuvayi Milliye birlikleri Şahin Bey önderliğinde düşmanla mücadele etmiştir.
( ......)  İsmet Paşa Doğu Cephesi komutanımızdır.
( ......)  Kurtuluş Savaşı'nda doğuda Fransızlarla savaştık.

C- Yukarıda verilen bilgiler hangi çalışma ile ilgilidir?       
10
Türk Tarihinde Yolculuk / Osmanlı Devleti Askeri ve İdar...
Son İleti Gönderen Sosyaldeyince - 16 Kasım 2017, 18:32
Osmanlı Devleti Askeri ve İdari Yönetim Çalışma Kağıdı

A- Aşağıdaki ilk dört soruyu metne göre cevaplayınız.
1-   Sultan II. Mehmet, Hıristiyan halka hangi haklarını geri vermiştir?

2-   II. Mehmet, askerlerine hangi emirleri vermiştir? Emre uymayanlara ne olacaktır?

3-   II. Mehmet, Bizans din adamlarına ve halka nasıl davranmıştır?

4-   Ayasofya Kilisesi, neden camiye çevrilmiş olabilir?

B- Aşağıdaki öğrencilerin anlattıklarını kutularla eşleştirip boş kutuya öğrencinin adını yazınız.

C- Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.
Kapıkulu  Preveze Zaferi Osman Bey Orhan Bey
•   Osmanlı Devleti ismini kurucusu olan ..............................'den almıştır.
•   İlk Osmanlı medresesi .......................................'te açılmıştır.
•   ................................................, Akdeniz'in bir Türk gölü olmasına ortam hazırlamıştır.
•   Bursa'nın fethini ....................................................... tamamlamıştır.
•   ....................................... askerleri padişaha bağlıdır ve devletten sürekli maaş alırlar.                                                                                                                                 
Sayfa1 2 3 ... 10


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf