18 Ocak 2018, 04:38     yeni yeniTakdir - Teşekkür Hesaplama
    


Son İletiler

Sayfa1 2 3 ... 10
1
Testler / ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR...
Son İleti Gönderen sosyalfun - 17 Ocak 2018, 17:47
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra, İtilaf Devletleri, Lozan'da toplanacak barış konferansına İstanbul ve Ankara hükümetini birlikte davet etti. Amaçları, iki taraf arasındaki görüş ayrılığından yararlanmaktı. İstanbul Hükümeti, Lozan Barış Görüşmeleri 'ne katılmak istediğini TBMM'ye bildirdi. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda saltanat kaldırıldı.
Yalnızca bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılma nedeni olarak gösterilmiştir?
A- Son Osmanlı Padişahının tavır ve davranışları.
B- İstanbul Hükümeti'nin işgali meşru sayarak karşı çıkanları vatan haini olarak nitelendirmesi
C- Lozan görüşmelerine İstanbul Hükümeti'nin de katılarak ikilik çıkartılmak istenmesi.
D- İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal'e karşı tutumu.

Şeyh Said İsyanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi isyanın demokratikleşmeye zarar verdiğinin en iyi göstergesidir?
A- Bölgede kısmi seferberlik ilan edildi.
B- İsyanı bastırmak için Takrir-i Sükûn Yasası çıkarıldı.
C- İsyan sonucunda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.
D- İsyancılar mahkemede yargılanarak cezalandırıldı.

"Sevr, Osmanlı Devleti'nin tarihe gömülmesini tespit eden bir belgedir. Lozan, hür bir millet sıfatı ile Sevr Antlaşması önünde boyun eğmeyen Türk Devleti'nin bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirmeye yarayan bir milletler arası antlaşmadır."
Afet İnan'ın yukarıdaki yazdıklarına bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A- Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti'nin yok oluşunu belgelemiştir.
B- Türk Milleti Sevr Antlaşması'na boyun eğme-miştir.
C- Lozan Barış Antlaşması, Türklerin bağımsız-lığını dünyaya kabul ettiren milletlerarası bir antlaşmadır.
D- Tüm çabalara rağmen Lozan'da bazı yerler sınırlarımız dışında kalmıştır.
2
Kıtaların Keşfi, Ulaşım Yolları ve İletişimde Gelişmeler Sunu

Avrupalılar ilk ve orta çağ boyunca ipek, baharat, pamuk ve diğer değerli ürünleri genellikle kara yolu ile Asyalılardan almak zorunda kalmıştır. Ancak; özellikle Haçlı seferleri sırasında Avrupalıların doğunun zenginliklerini tanıması, kendilerinden daha üstün teknolojiye sahip toplumların varlığını öğrenmesi, bu etkileşimde pusula, kağıt, üstün gemi yapım metotları ve demiri çeliğe dönüştürme gibi önemli teknolojik bilgileri edinmeleri ile yeni yollar bulma arayışları başlamıştır.

KEŞİFLER SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN DURUMLAR
Haçlı Seferleri Sayesinde Pusula, Kağıt ve Gemi Yapma metodlarını öğrenen Avrupa Uzak Bölgelere ulaşabildi. 
Avrupa Zenginleşirken Asya Fakirleşti.
İpek - Baharat Yollarının Önemi kalmadı.
Karadeniz ve Akdenizin Önemi Azaldı.

İletişimde gelişmeler
Johannes Gutenberg baskı makinesini icat etti. İbrahim Müteferrika İstanbul'da basımevi açtı. Samuel Morse telgrafı buldu.
İlk fotoğraf makinesi yapıldı.
Kırım Harbi sırasında ilk telgraf hatları kuruldu. Telefon icat edildi.
Thomas Edison ses kayıt cihazını (fonograf) icat etti. OsmanlI'da ilk telefon hattı İstanbul'da hizmete girdi. Henrich Herz radyo dalgalarını buldu.
Lumiere Kardeşler ilk sinema filmini sahneledi. Wright kardeşler ilk motorlu uçağı uçurdular. İstanbul'da ilk uçak gösterisi yapıldı.
Faks makinesi icat edildi.
İlk kıtalararası telefon görüşmesi yapıldı.
Radyo yayını başladı.
Televizyon üretildi.
İlk canlı TV yayını
Renkli TV üretildi
...
3
Diğer / 2017-2018 DERS YILI YETİŞTİRME...
Son İleti Gönderen sosyalci - 17 Ocak 2018, 13:01
2017-2018 DERS YILI YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSU 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

5.SINIF, 6.SINIF VE 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE 8.SINIF TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1.DÖNEM KURS FAALİYET RAPORU

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
... ORTAOKULU
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSU
1.DÖNEM FAALİYET RAPORU


EKİM
Öğrendiklerimi Uyguluyorum konusu işlendi.
Olaylar ve Sonuçları konusu işlendi.
Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum konusu işlendi.
Çocuk Hakları Her Yerde konusu işlendi.

KASIM
Tarihe Yolculuk konusu işlendi.
Güzel Ülkem konusu işlendi.
Kültürel Özelliklerimiz konusu işlendi.

ARALIK
Geçmişten Günümüze konusu işlendi.
Haritayı Tanıyorum konusu işlendi.
İklim ve Yaşamım konusu işlendi.
Nerede Yaşanır konusu işlendi.
Afetler ve Çevre Sorunları konusu işlendi.
...
4
Rehberlik / VERİMLİ DERS ÇALIŞMA, MOTİVASY...
Son İleti Gönderen Sosyaldeyince - 17 Ocak 2018, 12:35
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA, MOTİVASYON VE BAŞARILI OLMA SUNU

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA İÇİN;
    HEDEF BELİRLEYİN.
   PLÂN YAPIN.
   İYİ BİR ORTAMDAN YARARLANIN.
   MOTİVASYONU ARTTIRIN.
   KONSANTRASYONU SAĞLAYIN.

HEDEFİNİ SEÇ! NE YAPMAN GEREKTİĞİNİ PLANLA!
Önce  hedefini belirlemelisin.
NASIL BİR GELECEK İSTİYORSUN?
KENDİ GELECEĞİNİ, KENDİN HAZIRLA!

KONSANTRASYONUNU SAĞLA MOTİVASYONUNU ARTTIR!
BAŞARINIZI, BAŞKALARI İLE KARŞILAŞTIRMAYIN; KENDİNİZLE YARIŞIN.
DERS ÇALIŞMAYI KESİNLİKLE ERTELEMEYİN.
DERS DIŞI FAALİYETLERE AYIRDIĞINIZ ZAMANI KISIN.

İYİ BİR ORTAMDAN YARARLAN!

DERS ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIRLAYIN.
Ne zaman,
Hangi derse,
Ne kadar çalışacağınızı belirleyin.

Zayıf derslerinize, ağırlık ve öncelik verin.
Uyumadan önce mutlaka tekrar yapınız.
Çalışma ortamınız, sabit ve sade olmalıdır.
5
ben varım :)
6
7.Sınıf Sosyal Bilgiler Özetleri / Dirlik Sistemi Tablo Özet
Son İleti Gönderen sosyalfun - 16 Ocak 2018, 14:13
Dirlik Sistemi Tablo Özet

Dirlik Sistemi(Tımar Sistemi): Osmanlılarda hizmet karşılığında devlet görevlilerine ve savaşlarda yararlılık gösteren askerlere tahsis edilen gelir kaynaklarına dirlik denilirdi. Selçuklulardaki ikta sisteminin karşılığıdır. Dirlik topraklarının mülkiyeti devlete atti. Dirlik sahibi kendisine dirlik geliri tahsis edilen kişiydi.

Dirlikler has, zeamet ve tımar olmak üzere üçe ayrılırdı:
Has; yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan dirliklerdir. Padişaha, hanedan üyelerine, veziriazama, beylerbeyine, sancak beyleri ve üst düzey devlet görevlilerine verilirdi.
Zeamet; gelirleri 20.000- 100.000 akçe arasında olan dirliklerdir. Eyalet merkezlerinde oturan üst düzey yöneticilere (hazine ve tımar defterdarlarına, sancaklardaki alay beylerine, kale dizdarlarına, divan kâtiplerine ve benzeri) verilirdi.
Tımar ise; senelik gelirleri 3.000- 20.000 akçe arasında olan dirliklerdir. Osmanlı Devletine hizmeti olan bir bölüm asker ve memurlara verilirdi.

Dirlik sahibinin görevleri;
a)Savaş zamanı beslediği atlı askerler ile orduya katılmak,
b)Reayanın toprağı işlemesini sağlamak,
c)Boşalan topraklara başkalarını yerleştirmek ve
ç) Yeni toprakları üretime açmak,
d)Bulunduğu bölgede asayişi sağlamak, vergileri toplamak
e)Üretimin artmasını sağlayacak tedbirleri almaktı.
7
Rehberlik / Çocuklara Yönelik Şiddetin Önl...
Son İleti Gönderen sosyalfun - 16 Ocak 2018, 13:14
Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Sunu

Sosyal öğrenme teorisine göre çocuklar şiddet kullanmayı ve bunun normal bir davranış olduğunu anne-babalarının davranışlarını gözlemleyerek öğrenir. Fiziksel şiddetin çocuk ve ergenler üzerindeki etkileri birçok sosyal bilimcinin ilgi odağı olmuş ve bu konuda çok detaylı araştırmalar yapılmıştır.

Yapılan bazı araştırma sonuçlarına göre; Fiziksel ceza gören çocuk kaygı yaşamakta ve içine kapanmaktadır. Bu çocukların benlik kavramlarının da olumsuz etkilediği belirlenmişti

Fiziksel ceza ile öz saygının azalması ve psikolojik sorunlar arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur.
Fiziksel ceza çocukta saldırganlık ve şiddet davranışlarına yol açmaktadır.

Şiddetli bir fiziksel ceza ile karşı karşıya kalan çocuk korkmakta ve kendisini çaresiz ve değersiz hissetmektedir.
Çocukluklarında fiziksel ceza görmüş üniversite öğrencilerinin yoğun kaygı ve depresyon yaşadıkları, sosyal ilişkilerinin olumsuz olduğu belirlenmiştir.

Şiddetli fiziksel cezaya maruz kalan çocuk bunu ebeveynliğin normal bir parçası olduğunu öğrenmekte ve bir yetişkin olarak aynı davranış kalıplarını kendi çocukları üzerinde uygulamaktadır.
8
Rehberlik / 2017-2018 7.SINIF REHBERLİK Hİ...
Son İleti Gönderen Kutup Yıldızı - 16 Ocak 2018, 11:45
2017-2018 7.SINIF REHBERLİK HİZMETLERİ 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

7.SINIF 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ 1.DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

Buradaki 7.SINIF REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK PLANI'na göre hazırlanmıştır.
https://www.sosyaldeyince.com/rehberlik/20172018-7sinif-rehberlik-cerceve-yillik-plani-t5501.0.html

EYLÜL
Öğrenci Profili Belirleme Programı Yaşam Pencerem çalışması yapıldı            
Yaşam Pencerem Sonuç Çizelgesi hazırlandı         
Öğrenci Bilgi Formu dolduruldu ve bilgiler e-okula işlendi            
Öğrencilere Rehberlik Servisi tanıtıldı.      

EKİM   
Sınıf Rehberlik Hizmetleri Planı hazırlandı   
Sınıf Risk Haritası Oluşturuldu         
BEP Geliştirme Birimi toplantıları yapıldı.         
Akran Zorbalığı çalışması yapıldı, öğrenciler bilgilendirildi.   
İletişim Becerileri çalışması yapıldı, öğrenciler bilgilendirildi.   
İhtiyaç duyulan öğrenciler rehberlik servisine yönlendirildi         

KASIM   
Okulun ihtiyacına yönelik test, envanter uygulanması yapıldı         
BEP hazırlandı.   
...
9
Rehberlik / 2017-2018 5.SINIF REHBERLİK Hİ...
Son İleti Gönderen Kutup Yıldızı - 16 Ocak 2018, 11:29
2017-2018 5.SINIF REHBERLİK HİZMETLERİ 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

5.SINIF 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ 1.DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

Buradaki 2017-2018 5.Sınıf Rehberlik Çerçeve Planına göre hazırlanmıştır.
https://www.sosyaldeyince.com/rehberlik/20172018-5sinif-rehberlik-cerceve-plani-t5498.0.html

EYLÜL
Öğrenci Profili Belirleme Programı Yaşam Pencerem çalışması yapıldı            
Yaşam Pencerem Sonuç Çizelgesi hazırlandı         
Öğrenci Bilgi Formu dolduruldu ve bilgiler e-okula işlendi            
Öğrencilere Rehberlik Servisi tanıtıldı.         
Okula ve çevreye uyum oryantasyon çalışması yapıldı.      

EKİM   
Sınıf Rehberlik Hizmetleri Planı hazırlandı   
Sınıf Risk Haritası Oluşturuldu         
BEP Geliştirme Birimi toplantıları yapıldı.         
Akran Zorbalığı çalışması yapıldı, öğrenciler bilgilendirildi.   
İletişim Becerileri çalışması yapıldı, öğrenciler bilgilendirildi.            

KASIM      
Okulun ihtiyacına yönelik test, envanter uygulanması yapıldı         
BEP hazırlandı.         
Çatışma Çözme Becerileri çalışması yapıldı, öğrenciler bilgilendirildi.         
Öğrencilere, Sınav Stratejileri ve Motivasyon konulu bilgilendirme çalışması yapıldı.      
Verimli Ders Çalışma Teknikleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.
...
10
Rehberlik / 2017-2018 6.SINIF REHBERLİK Hİ...
Son İleti Gönderen Kutup Yıldızı - 16 Ocak 2018, 11:03
2017-2018 6.SINIF REHBERLİK HİZMETLERİ 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

6.SINIF 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ 1.DÖNEM SONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL         
Öğrenci Profili Belirleme Programı Yaşam Pencerem çalışması yapıldı         
Yaşam Pencerem Sonuç Çizelgesi hazırlandı         
Öğrenci Bilgi Formu dolduruldu ve bilgiler e-okula işlendi         
Öğrencilere Rehberlik Servisi tanıtıldı.   

EKİM         
Sınıf Rehberlik Hizmetleri Planı hazırlandı         
Sınıf Risk Haritası Oluşturuldu      
BEP Geliştirme Birimi toplantıları yapıldı.         
Akran Zorbalığı çalışması yapıldı   
İletişim Becerileri çalışması yapıldı            
İhtiyaç duyulan öğrenciler rehberlik servisine yönlendirildi.         

KASIM         
Okulun ihtiyacına yönelik test, envanter uygulanması yapıldı            
BEP hazırlandı.         
Ev ziyaretleri gerçekleştirildi.         
Çatışma Çözme Becerileri çalışması yapıldı            
Öğrencilere, Sınav Stratejileri ve Motivasyon konulu bilgilendirme çalışması yapıldı.      
Verimli Ders Çalışma Teknikleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.      

...
Sayfa1 2 3 ... 10


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf