Ekonomi ve Sosyal Hayat Çalışma Kağıdı

Başlatan Sosyaldeyince, 17 Mart 2016, 16:01

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

Ekonomi ve Sosyal Hayat Çalışma Kağıdı

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonundaki boşluğa  D, yanlış olanların sonuna Y koyunuz.
Osmanlı Devletinde toprağın sahibi devletti.
Selçuklu toprak sistemine “İkta Sistemi”adı verilirdi
Orta Çağ Avrupa’sında köylü büyük haklara sahipti.
Mülk topraklar, gelirleri medrese, hastane gibi sosyal kuruluşların giderleri için ayrılan topraklardı.
Tımar sisteminde, Dirlik sahipleri elde ettikleri gelirle hem geçimlerini sağlar hem de asker beslerlerdi.
Osmanlı Devleti Tımar Sitemi sayesinde üretimde sürekliliği sağlanmıştır.
Tımar Sistemi 1839’da yayımlanan Tanzimat Fermanıyla tamamıyla ortadan kaldırılmıştır.
Feodalite,Ortaçağ’da Avrupa’da hakim olan toprak yönetim şeklidir
Miri arazi devlete ait olan arazilerdir.

B- Aşağıdaki yargıları, kendileriyle ilgili olanlarla eşleştiriniz.
Sahn-ı Seman Enderun
Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşülüp, karara bağlandığı teşkilattır.
Usta-çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştiren kurumlardır.

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf