7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomi ve Sosyal Hayat Ünitesi Etkinliği

Başlatan Sosyaldeyince, 18 Nisan 2016, 20:20

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomi ve Sosyal Hayat Ünitesi Etkinliği

Baharat Yolu ‐ Sendika ‐ İkta ‐ vakıf
Lonca ‐ İpek Yolu ‐ Meslek ‐ Sömürgecilik
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıdaki uygun sözcükleri yazınız.
1. İşçi sınıfının sorunlarını çözmek ve haklarını korumak amacıyla ………………………………….’lar kurulmuştur.
2. Ahilik Teşkilatı Osmanlı Devleti Döneminde yerini.......................teşkilatına bırakmıştır.
3. Öyle bir ……………seç ki, seni zirveye taşısın.
4. Geçmişten günümüze ulaşan, hayır ve yardım amacıyla kurulmuş bir çok …………. eseri vardır.

B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlenin başındaki boşluğa (D) yanlış ise (Y) harfini yazınız.
(     ) Osmanlı Devleti’nin idari kadrosu, Enderun adı verilen eğitim kurumlarında yetişirdi.
(     ) Mesleğimizi seçerken öncelikle ailemizin isteklerini dikkate almalıyız.
(     ) Fabrikanın üretim teknolojisindeki yerini almasıyla birlikte şehirlerde nüfus artışı olmuş ve işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
(     ) Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayalı üretime geçişi ifade eder.
(     ) Vakıflar (Darüşşifalar, imarethaneler, vb.), İslam devletlerinde büyük önem kazanmış sosyal ve ekonomik hayata önemli etkileri olan kuruluşlardır.
(     ) Ahilik Teşkilatı, Medrese ve Enderun Osmanlı Devleti’nde kişilere meslek kazandırmaya yönelik olarak kurulmuş olan eğitim kuruluşlardır.
(     ) İlgi, yetenek ve fiziksel özellikler meslek seçiminde dikkate alınmaması gereken unsurlardır.

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf