7.SINIF EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT GENEL TEKRAR

Başlatan bedricankoç, 29 Mart 2018, 18:29

« önceki - sonraki »

bedricankoç

7.SINIF EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT GENEL TEKRAR

1. Aşağıda verilen bilgileri eşleştirelim.
a) Ziraat Bankası                            (     ) Tarım kuruluşlarının bağlı olduğu tarımı organize eden kurumdur.
b) Gıda Tarım ve Hayvancılık       (     ) Güney Doğu Anadolu Bölgesinde sosyo-ekonomik anlamda
Bakanlığı                                                 gelişmeyi sağlamak için kuruldu.
c) Devlet Su İşleri                           (     ) Çiftçiye düşük faizle kredi vermek amaçlı kurulmuştur.
d) Toprak Mahsulleri Ofisi            (     ) Çiftçiye tohum ve zirai ilaç sağlayan bir kuruluştur.

2. Aşağıda verilen sorularda Doğru olanlara D, Yanlış olanlara Y harfi koyalım.
   DOĞRU   YANLIŞ
A) Tımar sistemi Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır.      
B) Vakıf gelirleri ile han, hamam, kale, tersane yaptırılmıştır.      
C) Sanayi İnkılabının sonucunda sömürgecilik yayılmıştır.      
D) Toprağını üç yıl üst üste ekmeyen çiftçiden alınan vergiye çiftbozan adı verilir.      
E) Orta dereceli devlet memurlarına verilen topraklara tımar adı verilir.      
F) Geliri padişaha ait olan topraklara has toprak denilir.       

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Aşağıdakilerden hangileri tarımda verimi artırmak için yapılan yöntemlerdendir?
I. Gübreleme      II. Sulama
III. İlaçlama      IV. Pazarlama
A) I ve II                                                  B) I,II ve III
C) III ve IV                                               D) II ve III
çalışma alıntıdır.

share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf