7.Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat Doğru Yanlış Etkinliği

Başlatan Sosyaldeyince, 16 Mart 2016, 12:18

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

7.Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat Doğru Yanlış Etkinliği

(    ) Orta Çağda Avrupa’da toprağın ve toprağı işleyenlerin sahibi senyördür.
(    ) Dirlik topraklarından Zeamet,  padişah, veziriazam, vezirler ve beylerbeyi gibi üst düzey devlet adamlarına verilen topraktır.
(    ) Osmanlı Devleti’nde tımar sahipleri topladıkları vergilerle kendi geçimlerini sağlar ve gelirlerine göre atlı asker beslerdi.
(    ) Tımar sistemi, Selçuklu toprak düzeni olan “ikta” sistemi esas alınarak düzenlenmiştir.
(    ) Tımar sistemi, devletin, memuruna ödediği maaş yükünü arttırmıştır.
(    ) Tımarlı sipahiler savaş zamanında sefere gitmek dışında, barış zamanında, yaşadıkları bölgenin güvenliğinden de sorumluydular.
(    ) Kral Yolu, İlk Çağda, ticarette gelişmiş olan, İyonlar tarafından yapılmış bir yoldur.
(    ) Geçmişte İpek Yolundan Avrupa’ya sadece ipek taşınırmış.
(    ) Coğrafi Keşiflerin sonucunda Avrupalı devletler keşfettikleri yerlerde sömürge imparatorlukları kurmaya başladılar.
(    ) Coğrafi Keşifler sonucu İpek ve Baharat yolları önemini kaybetmiştir.
(    ) İspanyol gemici Cristof Colombus Amerika kıtasına ulaşmış fakat buranın yeni kıta olduğunu fark etmemiştir.
(    ) Coğrafi Keşifler sonucunda ticaret yolları değişmesiyle Osmanlılar ve Venedikliler daha fazla gelir elde etmeye başlamışlardır.
(    ) Sanayi İnkılâbının sonucunda Avrupalı devletlerarasında sömürge yarışı hızlanmıştır.
(    ) Osmanlı devletinde topraklar köylüye aitti.
(    ) Cumhuriyet döneminde tarımı desteklemek için Ziraat Bankası kurulmuştur.
(    ) Tımar Sistemi, sayesinde devlet hazinesinden para çıkmadan asker yetişirdi.

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf