22 Kasım 2019, 19:28     

sosyal bilgiler seti

Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

Değişen Yeni Düşünme Eğitimi Dersi Programı

Başlatan Sosyaldeyince, 03 Ekim 2016, 09:22

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

Değişen Yeni Düşünme Eğitimi Dersi Programı

2017-2018 yılında 7. sınıflarda
2018-2019 yılında 8.sınıflarda okutulacak.


Programın Kapsamı ve Genel Amaçları
Düşünme eğitimi dersi, belirli bir alan bilgisinin öğretilmesini amaçlamaz. Başka deyişle düşüncelerin, kavram ve kuramların öğretileceği bir felsefe, bir mantık veya bir düşünce tarihi dersi değil; birçok alanın bilgi ve deneyiminden yararlanarak, düşünme yetisinin eğitilmesini; bireye eleştirel, yaratıcı, analitik ve yansıtıcı düşünme beceri ve tutumlarının kazandırılmasını amaçlayan bir derstir. Bu özelliği ile disiplinlerarası bir nitelik taşımaktadır.
Geniş bir açıdan bakıldığında düşünme eylemi; sezgilerimizi, duygularımızı, değerlerimizi, inançlarımızı kapsar ve onlarla çok yönlü bir ilişki içindedir. İnsan, düşünme eyleminde, hataya düşebilir, kendine gereksiz zorluklar çıkarabilir, doğruyu yanlıştan ayırmakta zorluk yaşayabilir; belki de en önemlisi düşünme eylemimiz, farklı nedenlerden dolayı kendi işleyişini engelleyebilir ve kolayca kısır döngü içerisine girebilir. Düşünme eğitimi, işte bu ve benzeri sorunları aşabilmeyi, olay ve olguları sağlıklı değerlendirip doğru sonuçlara ulaşabilmeyi amaçlar. Düşünme eğitiminin kapsamı; günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde mevcut bilgilere eleştirel yaklaşabilme, doğru analiz edebilme, doğru karar verebilme ve eldeki verileri en verimli şekilde yorumlayabilme becerilerinin kazandırılmasına yöneliktir.

Yeni program ve kurul kararı alttaki ektedir...

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf