17 Ocak 2019, 12:18     

sosyal bilgiler seti
Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

Anadolu Türk Tarihi ve Haçlı Seferleri Testi

Başlatan sosyalfun, 22 Aralık 2017, 17:27

« önceki - sonraki »

sosyalfun

Anadolu Türk Tarihi ve Haçlı Seferleri Testi

3. 1071 Malazgirt Savaşının ardından Anadolu'da kurulan ilk beyliklerin bazı özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?
A) Büyük Selçuklular'a bağlı komutanlar tarafından kuruldu.
B) Anadolu'yu Türkleştirmede en önemli etken olmuşlardır.
C) Anadolu'yu Bizans, Gürcü, Ermeni saldırılarından korudular.
D) Anadolu Selçukluları zamanında tek tek yıkılmışlardır

4. Anadolu Selçuklular'ı Anadolu'da Büyük Selçuklular'a bağlı olarak kurulmuştur.
Buna göre,Anadolu Selçukluları,hangi Büyük Selçuklu Hükümdarı zamanında özerk bir devlet modeli olarak kurulmuştur ?
A) Kutalmışoğlu Süleyman Şah     B) Melikşah
C) Alpaslan       D) II.Kılıçaslan

5. 1176 'da II. Kılıçarslan döneminde Bizans'la Miryokefalon Savaşı yapılmıştır. Bu savaşın neticesinde;
I. Anadolu kesin Türk yurdu haline geldi.
II. Bizanslar,Türklere karşı saldırmaktan vazgeçti
III. Haçlı Seferleri başladı.
IV. Bizans Devleti'nin,Türkleri Anadolu'dan atma ümidi sona erdi.
gibi gelişmelerden hangileri gerçekleşmiştir ?
A) I ve IV         B) II ve III           C) Yalnız III    D) III ve IV

6. Anadolu Selçukluları zamanında;
     - Kervansaraylar yapılmıştır.
     - Vergilerde indirim yapılmıştır.
     - Tüccarların mallarına sınırlarımız dahilinde sigorta yapılmıştır.
     - Antalya ve Sinop gibi önemli ticaret limanları fethedilmiştir.
gibi faaliyetlerin ortak amacını aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde açıklar ?
A) İmar Faaliyetleri 'ne önem vermişlerdir.
C) Deniz kıyılarına önem vermişlerdir.
D) Ticarete önem vermişlerdir.
E) Halkı,mal-mülk yönünden koruma altına almışlardır.

share button   
 site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf