7.Sınıf 2.Dönem Sosyal Bilgiler Konu Tekrar Testi

Başlatan Sosyaldeyince, 24 Nisan 2018, 10:08

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

7.Sınıf 2.Dönem Sosyal Bilgiler Konu Tekrar Testi

9) Osmanlı Devleti'nde eğitim, sağlık, beslenme gibi halkın temel  sosyal ihtiyaçlarını karşılayan kurumların giderleri vakıflar ta-rafından karşılanırdı.  Vakıflar zengin ve yardımsever vatandaşlar tarafından kurulurdu. Vakıflar devlet tarafından des¬teklenir ve teşvik edilirdi.
Öğretmenin verdiği bilgiye göre vakıf¬larla İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Devlet tarafından kurulduğu
B)  Sosyal dayanışma esasına dayalı ola¬rak çalıştıkları
C)  Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılan¬masında etkili olduğu
D)  Sosyal bir kurum olduğu

10) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İn¬kılabının sonuçlarından biri değildir?
A)  Uluslararası ticaretin gelişmesi
B)  Pazar bulma ihtiyacının artması
C)  Mutlak krallıkların kurulması
D)  Büyük fabrikaların kurulması

11) Hangisi, Endüstri İnkılabı'nın sonuçlarındandır?
A) El tezgahlarının ve küçük atölyelerin çoğalması
B) Özgürlükçü fikirlerin Avrupa'da yayılması
C) Sömürgeciliğin başlaması
D) Feodalitenin güçlenmesi

12) Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A) Reformla
B) Buharın enerji olarak kullanılmasıyla
C) Tekerleğin bulunmasıyla
D) Coğrafi Keşiflerle
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesi

kahraman57