19 Kasım 2017, 18:56     yeni yenisosyal bilgiler seti


T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG DENEMESİ

Başlatan sosyalci, 08 Ocak 2017, 13:54

« önceki - sonraki »

sosyalci

T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG DENEMESİ

2 ) Mustafa Kemal, toplumun huzurunu, güvenini ve geleceğini aile mutluluğunun sağlanmasında görmüştür.
Buna göre Mustafa Kemalin aşağıdaki sözlerinden hangisi bu görüşünü kanıtlar niteliktedir?
A) Ya İstiklal Ya Ölüm!
B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
C) Uygarlığın esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır.
D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

3 ) Mustafa Kemal aşağıdaki okullardan hangisinde askeri eğitim görmemiştir?
A) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
B) Manastır Askeri İdadisi
C) Selanik Askeri Rüştiyesi
D) Harp Akademisi

12-Mustafa Kemal, İstanbul'da Harp Okulu ve Harp Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında, ülke sorunlarıyla ilgilenmeye ve çözüm yolları düşünmeye başladı. Vatan sevgisinde Namık Kemal'in, milliyetçilik konusunda da Ziya Gökalp'ın fikirlerinden önemli ölçüde etkilendi.
Paragraftaki bilgiler göz önüne alındığında Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ülke sorunlarıyla öğrenciyken ilgilenmeye başlamıştır.
B) Vatansever bir kişidir.
C) Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi yazarlardan etkilenmiştir.
D) Batılı aydınları örnek almıştır

13- Atatürk'ün doğduğu dönemde Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki toprakları milliyetçilik akımı ve Rusya ve İngiltere gibi bazı devletlerin etkisiyle Osmanlı'dan ayrılmaktaydı.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni desteklediğine
B) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruduğuna
C) Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik akımından olumsuz etkilendiğine
D) Avrupa'da yeni bir Türk devletinin kurulduğuna
Mesajı Paylaşsite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf