17 Ocak 2018, 12:03     yeni yeniTakdir - Teşekkür Hesaplama
    


Ortak Sınav Teog İnkılap Tarihi deneme testi 1.dönem

Başlatan sosyalci, 14 Kasım 2016, 15:41

« önceki - sonraki »

sosyalci

Ortak Sınav Teog İnkılap Tarihi deneme testi 1.dönem

3.   Atatürk'ün yetiştiği dönemde bir tarafta geleneksel eğitime devam eden, dini derslerin ağırlıkta olduğu medreseler, diğer tarafta Batı örneklerine göre kurulmuş mektepler, askeri okullar ve çeşitli meslek okulları vardı. Bunun yanında ülkede yaşayan gayri Müslimlerin açtıkları azınlık okulları ile yabancı devletler tarafından açılan ve son zamanlarda sayıları gittikçe artan yabancı okullarda faaliyetteydi. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim veriyordu.
   Bu bilgilere bakılarak;
I.   Osmanlı eğitim sistemi parçalanmış bir görünüm sergilemektir.
II.   Klasik ve modern tarzdaki eğitim kurumları aynı anda faaliyet göstermektedir.
III.   Azınlık okulları İtilaf devletleri işbirliği halindedir.
IV.   Eğitimde Batılılaşmaya çalışıldığına dair örnekler göze çarpmaktadır.
yargılarının hangilerine ulaşılabilir?
A)   I, II, III ve IV      B)   I, II ve IV
C)   II ve IV            D)   II, III ve IV

9.   I. Dünya Savaşı sonrasında ateşkes anlaşmaları yapılınca asıl konu barış anlaşmalarının imzalanmasıydı. 18 Ocak 1919'da 32 devletin katılımı ile ........................................................ toplandı.
   Bu toplantıda galip devletlerin isteği doğrultusunda dünyanın geleceği hakkında karar verilecekti. Konferansta karara bağlanacak birinci konu, Avrupa'nın durumu ve sınırların çizilmesi; ikinci konu ise sömürgelerin ve Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasıydı. Kurdukları sömürgecilik düzenini devam ettirmek isteyen İngiltere ve Fransa bu amaçla .................................. adı verdikleri yeni bir yönetim sistemini ortaya koydular.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile hangi seçenekteki bilgiler yazılmalıdır?
A)   Paris Barış Konferansı-Self Determinasyon
B)   Londra Konferansı - Manda ve Himaye
C)   Paris Barış Konferansı - Manda ve Himaye
D)   Londra Konferansı - Self Determinasyon
Mesajı Paylaşsite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf