19 Kasım 2017, 18:57     yeni yenisosyal bilgiler seti


EBA 2016 - Kasım İnkılap Tarihi 3.Deneme Sınavı

Başlatan sosyalci, 22 Kasım 2016, 17:33

« önceki - sonraki »

sosyalci

EBA 2016 - Kasım İnkılap Tarihi 3.Deneme Sınavı
Cevapları testin sonundadır.

8.   Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da oluşan bloklaşmada kendine yer arayan OsmanlI Devleti, yaşadığı son iki savaşta Almanya'dan umduğu desteği bulamayınca İngiltere ve Fransa'ya ittifak teklifinde bulundu. İngiltere ve Fransa ise Balkan Savaşı'yla güçsüzlüğü iyice ortaya çıkan bir devleti, kendi bloklarına almak istemiyordu. İtilaf Devletleri, OsmanlI Devleti'nin savaşta tarafsız kalmasının uygun olacağını düşünüyordu.
İtilaf blokunun OsmanlI Devleti'nin tarafsız kalması yönünde bir karar almasında, paragrafta belirtilen neden dışında aşağıdakilerden hangisinin de etkili olduğu söylenebilir?
OsmanlI toprak bütünlüğünü korumak İstemeleri
Ruslar'a gidebilecek yardımları engelleme düşüncesi
OsmanlI topraklarını sömürge alanları olarak görmeleri
Almanya'yı kendi yanlarında savaşa sokmak istemeleri

Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşmasının İmzalanmasının ardından OsmanlI yönetimine bir telgraf çekerek ateşkesin şartlarının farklı şekillerde uygulanabileceğine dikkat çekmiş ve orduların terhis edilmemesini istemiştir, itilaf Devletlerdin kısa bir süre sonra İşgallere başlaması ve terhis İşlemlerini başlatması, Mustafa Kemal'in bu düşüncesini haklı çıkarmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi. OsmanlI ordusunun terhisi ve Anadolu'nun yer yer işgali karşısında Türk halkının aldığı önlemler arasında gösterilebilir?
SSCB'den yardım alınması
Kuva-i Millîye nln oluşturulması
Mebusan Meclisinin açılması
Saltanata bağlılığın bildirilmesi
Mesajı Paylaşsite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf