16 Ocak 2018, 16:29     yeni yeniTakdir - Teşekkür Hesaplama
    


8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Deneme Sınavı

Başlatan Kutup Yıldızı, 03 Kasım 2016, 18:15

« önceki - sonraki »

Kutup Yıldızı

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem Deneme Sınavı

Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı'nda,
"Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz." emrini vermesi kişisel özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
A)   Vatanseverlik           B)   İleri görüşlülük
C)   Barışçılık                  D)   Akılcılık

Osmanlı Devleti 19. yüzyılda bir taraftan milliyetçilik akımının etkisi ile parçalanırken, diğer taraftan da topraklannın bir kısmı Rusya ve diğer Avrupa devletleri tarafından işgal edilmiştir. 1912'de yaşanan Balkan Savaşlan ise Türk halkına büyük acılar yaşatmıştı. Mustafa Kemal bu olaytan yakından görmüş ve derinden etkilenmiştir.
Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken;
I.   halifeliğin kaldırılmasını sağlaması,
II.   ulusal devlet anlayışını yerleştirmeye çalışması,
III.   milli birlik ve beraberliği güçlendirecek önlemler alması
tutumlarından hangilerinin bu etkilenmenin bir sonucu olduğu savunulabilir?
A) Yalnız!   B) YalnızIII
C) İveli   D) II ve III

. Selanik, Mustafa Kemal'in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği şehirdir. Ege Denizi'nin önem¬li liman kentlerinden olan Selanik'te çoğunluğu oluşturan Türklerin dışında Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletler de yaşamıştır.
Yalnız bu bilgilere göre Selanik'e ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Ticari öneme sahip olduğu
B)   Kültürel bakımdan zengin olduğu
C)   Fransız İhtilali'nin şehirdeki birlikteliği olumsuz etkilediği
D)   Farklı dillerin konuşulduğu merkez olduğu
Mesajı Paylaşsite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf