16 Ocak 2018, 16:26     yeni yeniTakdir - Teşekkür Hesaplama
    


2016-2017 Teog İnkılap Tarihi 1. Dönem Deneme Testi ve Cevapları

Başlatan Kutup Yıldızı, 07 Kasım 2016, 12:30

« önceki - sonraki »

Kutup Yıldızı

2016-2017 Teog İnkılap Tarihi 1. Dönem Deneme Testi ve Cevapları
deneme alıntıdır.

Atatürk'ün yetiştiği ortam olan Selanik şehri; coğrafi konum, ekonomik, sosyal, kültürel ve özellikle de eğitim sistemi açısından değerlendirilir.
Buna göre aşağıda Selanik şehri ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlış bir değerlendirmedir?
A) Türklerle birlikte Yahudi, Ermeni, Rum, Sırp ve Bulgarlar yaşamaktaydı
B) İşlek bir liman ile Üsküp, Belgrat ve İstanbul hattından geçen bir demiryolu ağına sahipti
C) Farklı dillerde basılan gazete ve dergi bulunmaktaydı
D) Karadeniz sınırında bulunan bu şehir Osmanlı Devletinin batıya açılan kentiydi

13 Nisan 1909'da yaşanan 31 Mart İsyanını bastırmak üzere Kurmay Başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı Hareket ordusu İstanbul'a gelerek isyanı kısa sürede bastırarak başarılı olmuştur. Ancak isyan sonrası orduda bulunan İttihat ve Terakkici askerlerin yönetimi ele geçirme isteği darbeyle sonuçlanmış, Padişah II. Abdülhamit tahttan indirilerek yerine V. Mehmet Reşad getirilmiştir. Mustafa Kemal, İsyan sonrasında belirli bir gerekçeyle üyesi olduğu ittihat ve Terakki cemiyetinden istifa etmiştir.
Yukarıda verilenlere göre Atatürk'ün ittihat ve Terakki cemiyetinden istifa etme gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması
B) Sofya Askeri Elçiliği görevine atanması
C) Ordunun siyasete karışmasını kabul etmemesi
D) Meşrutiyet ile Saltanat yönetiminin bir arada yürümeyeceğini
Mesajı Paylaşsite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf