17 Ocak 2018, 12:03     yeni yeniTakdir - Teşekkür Hesaplama
    


1.dönem ortak sınav 8.sınıf inkılap tarihi deneme testi

Başlatan Kutup Yıldızı, 17 Kasım 2016, 10:16

« önceki - sonraki »

Kutup Yıldızı

1.dönem ortak sınav 8.sınıf inkılap tarihi deneme testi
Cevapları bulunmaktadır.

9. "Kuva-yı milliye, milletin ruhundan ve sonsuza kadar yaşama ve bağımsızlık isteğinden doğmuş bir birliktir ki, onu hiçbir şey yok edemeyecektir."
Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözünden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Milli ruh hiçbir zaman yok olmayacaktır
B) Bağımsızlık ihtiyacından ortaya çıkmıştır
C) Milletin içinden doğmuştur
D) Dost devletlerin etkisi altında kalmıştır

10.Mondros Anlaşması hükümlerinde Mezopotamya, Kilikya gibi sınırları belli olmayan coğrafi terimler kullanılmıştır.
Antlaşmada bunun gibi ucu açık ifadelerin kullanılmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rumların çoğunlukta oldukları yerleri belirlemek
B) işgal sahasını daha geniş alanlara yayabilmek
C) Roma imparatorluğunu yeniden canlandırmak
D) Bu bölgelerin kendilerine ait olduğu izlenimini vermek

11. Mondros ateşkes antlaşmasının; "Hükümet haberleşmeleri dışındaki bütün haberleşme istasyonları (telsiz, telgraf ve kablo) İtilaf Devletleri'nin denetimine verilecektir." Maddesinde itilaf devletlerinin aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?
A) Kendilerine karşı yapılabilecek organize hareketleri zamanında öğrenmeyi
B) Anadolu topraklarının bütünüyle işgal etmeyi
C) işgaller karşısında tepkilerin genişlemesini önlemek istendiği
D) İletişim ağını kontrol altında tutabilmeyi
Mesajı Paylaşsite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf