Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..


Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.


Çağdaşlaşma Yolunda Yapılan Yenilikler Çalışma Kağıdı

Başlatan sosyalfun, 09 Nisan, 2018, 16:00

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

sosyalfun

Çağdaşlaşma Yolunda Yapılan Yenilikler Çalışma Kağıdı

A.   Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlarına (D), yanlış olanlarına (Y) yazınız.
1-(     ) Musul Sorunu Lozan Barış Antlaşması ile çözülmüştür.
2-(     ) Çok partili hayat, rejim karşıtı isyanlar sebebi ile kesintiye uğramıştır.
3-(     ) Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Meclis Başkanı Fethi Okyar'dır.
4-(     ) Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti laik devlet olma yolunda önemli bir adım atmıştır.
5-(     ) Harf İnkılabı, Medeni Kanun'dan sonra gerçekleştirilmiş bir inkılaptır.
6-(     ) Özel sermayenin teşviki için Devletçilik benimsenmiştir.
7-(     ) Medreseler, 30 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan kanunla kapatılmıştır.
8-(     ) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti ulusal varlığa yararlı cemiyetler arasında yer alır.
9-(     ) Şeyh Sait Ayaklanması karşısında alınan önlemler çerçevesinde ''Takrir-i Sükun Yasası '' çıkarılmıştır.

   B.    Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelebilecek en uygun sözcükleri yazınız.
       (Her kelime bir defa kullanılacaktır. Kelime sayısı fazladır.)

İnkılapçılık - İş Bankası - Türk Tarih Kurumu - Devletçilik - Milletvekili - Kabine - Kanuni Esasi - Darüşşafaka - Milliyetçilik - İzmir İktisat Kongresi - Darülfünun - Halkçılık - Laiklik - Teşkilatı Esasi - seçme ve seçilme - dilekçe - Sümerbank - Türk Dil Kurumu - Saltanat - Devletçilik - Cinsiyet - Erzurum Kongresi - Amasya Genelgesi - Cumhuriyet - Nutuk

1-  Osmanlı Devleti'nde görülen Osmanlıcılık ve Ümmetçilik anlayışları yeni Türk Devleti'ndeki.............
        İlkesini geri plana itmişti.
2- 1934 yılında Türk kadınına .............................................................. hakkı verilmiştir.
3- Ekonomik kalkınmada gerekli yöntemleri ve ortak amaçları belirlemek için.................................. toplanmıştır.
4- İş sahiplerine kredi sağlamak amacıyla Türkiye'nin ilk özel bankası olan......................kurulmuştur.
5- Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Meclis Hükümeti sisteminden...........................sistemine geçilmiştir.
6- Türk Tarihi'nin Osmanlı Devleti'nden ibaret olmadığını ortaya çıkarmak için..................kurulmuştur

share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf