Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Ünitesi Açık Uçlu Sorular

Başlatan Sosyaldeyince, 07 Ekim, 2017, 14:55

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sosyaldeyince

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Ünitesi Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Ünitesi açık uçlu sorular, soru örnekleri

  1 Kasım 1922'de yapılan yönetim değişikliğiyle babadan oğula geçen padişahlık yönetimi son buldu. Halkın egemenliği sağlandı ve Lozan görüşmelerine padişahın katılması önlendi.
1- Yukarıda sayılan gelişmeler hangi olayın gerçekleşmesi ile mümkün olmuştur?
Cevap: Saltanatın kaldırılması

2-   * Arapça okuma yazmanın zor olması
* Okuryazar oranını artırmak
* Batı dünyası ile yakınlaşmak
* Kültürel hayattaki gelişmeleri hızlandırmak için hangi yenilik yapılmıştır?
Cevap: Harf İnkılabı

  Mustafa Kemal Atatürk, "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" demiştir.
3- Atatürk'ün bu sözlerinden yola çıkarak, O'nun, bir milletin yaşaması için hangi konuya önem verdiği söylenebilir?
Cevap: Sanat

"Türk Çocuğu Atalarını Tanıdıkça Daha Büyük İşler Yapmak İçin Kendinde Kuvvet Bulacaktır ."
"Tarih Yazmak Tarih Yapmak Kadar Mühimdir, Yazan Yapana Sadık Kalmazsa, Değişmeyen Hakikat İnsanlığı Şaşırtacak Bir Mahiyet Alır."
4- Atatürk'ün bu sözleri doğrultusunda açılan kurumun adı nedir?
Cevap: Türk Tarih Kurumu, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti

Bu kanun sayesinde öğretim birliği sağlanarak bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış ve okullarda aynı programların okutulması kararı alınmıştır.
5- Yukarıda eğitim öğretim ile ilgili hangi kanundan bahsedilmektedir?
Cevap:  Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği Yasası)

-Boğazlar komisyon kuruldu.
-Kapitülasyonlar kaldırıldı.
-Yunanistan'ın savaş tazminatı olarak Karaağaç'ı vermeyi kabul etti.
-Sevr anlaşması tarihe gömüldü
-Türklerin, Kurtuluş Savaşı'nı kazandığının dünya devletlerince kabul edildi.
6- Türk milletinin yukarıda elde ettiği kazanımlar hangi anlaşma ile elde edilmiştir?
Cevap: Lozan Antlaşması, Lozan

-İkinci muhalefet partisidir.
-Dini düşüncelere saygılıyız" diyenler partiye üye olmuştur.
-Fethi Bey tarafından kurulmuştur.
7- Yukarıda cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan hangi partiden söz edilmiştir?
Cevap: Serbest Cumhuriyet Fırkası

8- Lozan antlaşmasında hangi ülke ile aramızdaki sınır sorunu çözülememiş ve bu konunun çözümü daha sonraya bırakılmıştır?
Cevap: Irak

Cumhuriyetin ilanından sonra hukuk, ekonomi, yönetim, eğitim gibi pek çok alanda yenilikler yapılmıştır.
17 Şubat 1923'te İzmir'de yapılan Birinci İktisat Kongresi'nde girişimcilere kredi verebilecek milli bankaların kurulması, hammaddesi yurt içinde olan endüstri kollarının oluşturulması, ülkede ağır sanayinin kurulmasının teşvik edilmesi ve ulusal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığın da sağlanması kararları alınmıştır.
9- Paragrafa göre İzmir İktisat kongresi hangi alanda ilerleme sağlamak için yapılmıştır?
Cevap:  Ekonomi

................. Kanunu ile Türk denizlerinde ve Türk limanlarındaki deniz taşımacılığı yabancılardan alınarak Türklere verilmiştir.
10- Cümledeki boşluk hangi kelime ile doldurulmalıdır?
Cevap: Kabotaj

  Milli egemenliğin gerçekleştirilmesi yolunda atılan ilk adım TBMM'nin açılmasıdır. Kurtuluş savaşı kazanıldıktan sonra saltanat kaldırılmış ve en önemli aşamaya sıra gelmiştir.
11- Yukarıdaki paragrafa göre milli egemenliği sağlamak için saltanatın kaldırılmasından sonraki adım hangisidir?
Cevap: Cumhuriyetin ilanı, Cumhuriyetin ilan edilmesi

Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu.
12- Atatürk'ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılan inkılabı yazınız?
Cevap: Tekke ve zaviyelerin kapatılması

I-Cumhuriyetin ilanı
II-TBMM'nin Açılması
III-Saltanatın Kaldırılması
IV-Soyadı Kanunu
13- Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır?
Cevap: II - III - I - IV

Cumhuriyet yönetiminde devleti yöneten partiye iktidar partisi, diğer partilere de muhalefet partisi denir.
14- Buna göre; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk iktidar ve ilk muhalefet partilerinin adlarını yazınız?
Cevap: Cumhuriyet Halk Fırkası- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

15- Saltanatın kaldırılmasından sonra ülkede;
- Devletin adı
- Devletin rejimi
- Devletin başkanı
gibi belirsizlikler, yapılan hangi yenilik sayesinde giderilmiştir?
Cevap: Cumhuriyetin ilanı

16-    - TBMM'nin açılması
- Saltanatın kaldırılması
- Cumhuriyetin ilan edilmesi
- Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması hakimiyetin kaynağı açısından yönetimde hangi düşünceyi yerleştirmeye yöneliktir?
Cevap: Milli egemenlik, Millet egemenlik, Milli hakimiyet

Türk inkılap ve ilkeleri yalnız Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma değil aynı zamanda bütün dünyaya yol gösteren ilke ve inkılaplardır.
17- Yukarıdaki bilgi Türk inkılabı ve ilkelerinin hangi yönünü ortaya koymaktadır?
Cevap: Evrensel

Terakkiperver Halk Fırkası'nın kurulmasıyla ilk defa çok partili hayata geçilmiştir. Terakkiperver kelimesinin anlamı;  "İlerlemeyi seven" dir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bir isyan sonucunda kapatılırken bu isyanı bastırmak amacıyla Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıldı ve İstiklal mahkemelerinde isyancılar yargılandı. Çıkan bu isyan aynı zamanda Musul görüşmelerinde atılacak adımlara engel olmuştur.
18- Yukarıda cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen hangi isyandan bahsedilmiştir?
Cevap: Şeyh Sait isyanı

1926 yılında çıkarılan bir kanunla ile mecelle kaldırıldı. Kadın-erkek eşitliği sağlandı, tek eşle evlilik, kadına boşanma, mirasta eşitlik ve resmi nikah hakkı tanınmıştır.   
19- Kadınlarımız , yukarıda sayılan hakları hangi yenilikle elde etmiştir?
Cevap: Medeni Kanun, Medeni Kanunun Çıkarılması

20- Harf inkılabının ardından halka yeni harfleri öğretmek ve okuma yazmayı yaygınlaştırmak amacıyla hangi kurum açılmıştır?
Cevap: Millet Mektepleri

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf