20 Şubat 2018, 02:47     yeni yenisosyal bilgiler seti


Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Kavram Tanıma Etkinliği

Başlatan sosyalci, 09 Şubat 2018, 11:12

« önceki - sonraki »

sosyalci

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Kavram Tanıma Etkinliği

Aşağıda konu kısmında verilen bilgi ile alakalı olmayan şıkkı X koyarak gösteriniz.

Konu   
Çok partili hayatla ilgili kavramlar   
Hürriyet   Demokrasi   Farklı düşünceler   Saltanat

TBMM dönemlerinde kurulan siyasî partiler   
Serbest Cumhuriyet Fırkası   Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası  Hürriyet ve İtilâf Fırkası  Cumhuriyet Halk Fırkası

Cumhuriyet yönetimine karşı yapılan girişimler   
Menemen Olayı   Halifeliğin Kaldırılması   Mustafa Kemal'e suikast   Şeyh Sait isyanı

Nutuk'un kapsadığı olaylar   
Amasya Genelgesi   Lozan Anlaşması   Menemen Olayı   Şeyh Sait İsyanı

Ekonomik alanda yapılan inkılaplar   
Misak-i İktisadi   Takrir-i Sükun   I. Beş Yıllık Kalkınma Planı   Teşvik-i Sanayi Kanunu

Toplumda eşitliği sağlamaya yönelik yenilikler   
Soyadı Kanunu   Miladi Takvim   Kabotaj Kanunu   Ölçülerde Değişiklik

Medeni Kanundaki yenilikler   
Kadına da Seçme ve Seçilme Hakkı   Kadına Boşanma Hakkı   Resmi Nikah   Mirasta Eşitlik
Mesajı Paylaşsite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf