17 Kasım 2019, 13:43     

sosyal bilgiler seti

Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

Geri Dönüşümün Yararları Nelerdir?

Başlatan büyükadam, 14 Ağustos 2019, 18:53

« önceki - sonraki »

büyükadam

Geri Dönüşümün Yararları Nelerdir?
Tükettiğiniz maddeleri yeniden dönüşüm halkası içine katabildiğimiz zaman öncelikle bunların tekrar ham madde olarak kullanılmasını sağlamış oluruz. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozmasını, doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya vererek az da olsa engellemiş oluruz. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması, büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Bir örnek vermek gerekirse yeniden kazanılabilir alüminyum kullanılması, sıfırdan imal edilmesine oranla %35'e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Çöpteki nesneleri ham madde olarak kullandığımız vakit, çevre kirliliğinin her geçen gün artmasını da önlemiş oluruz. Hurda kâğıdı, tekrar kâğıt imalatında kullandığımızda hava kirliliğini %75 - 94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltmış oluruz. Ayrıca bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılması, 4 ton odunun, belki de en az on senede yetişebilecek 12 cm çapında 20 ağacın kesilmesini önlemiş olur. Çevremize, doğaya, ülke ekonomisine ve kendimize olan sorumluluğumuzdan dolayı günümüzde hepimizin dönüşüm projesi içinde yer alması gerekmektedir.
Dünya nüfusunun zaman içinde artışı, tüketilen malzemelerin artmasını, suyun daha fazla kullanılmasını ve dolayısıyla çevrenin daha çok kirletilmesini doğurmuştur.
Atık olarak nitelendirip çöpe attığımız malzemeleri ayrı ayrı çöp kutularına attığımızda değerlendirilmesi daha çabuk olabilir. Bu yüzden öncelikle kendimiz bu şekilde çöpleri değerlendirmeli, yakın çevremize de bu konuda örnek olup onların da atık kontrolünde özen göstermelerini sağlayabiliriz.
Atık kontrolü ile ilgili kuruluşların amacı; atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolama ve bertaraf edilmesidir. Ülkemizde bu konuda görev üstlenen kamu ve sivil kuruluşlarına belediyeler ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) örnek olarak verilebilir.
Tıbbi atıkların toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Taşınmasında kullanılan kap turuncu renkli olur ve üzerinde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah renkli "DİKKAT! TIBBİ ATIK" ibaresi bulunur.
Ham maddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorun, geri dönüşümle uzun vadede giderilebilir. Geri dönüşüm tesislerinde üretilen ürünlerin satışı, ülke ekonomisine katkı sağlayabilir. Ayrıca bu tesislerde çalışan insanlara iş imkânı sağlanarak hem ülke ekonomisine hem de aile ekonomisine katkıda bulunmuş olunur.

share button   site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf