25 Ağustos 2019, 05:57     

Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI

Başlatan Sosyaldeyince, 06 Aralık 2015, 13:38

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI
Doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme ve test bölümlerinden oluşan sosyal bilgiler dersi 5.sınıf bölgelerimizi tanıyalım ünitesi ile ilgili bir etkinliktir.

A-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.
1-(   ) Coğrafya, doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
2-(   ) Dağ, tepe, düzlük ve çukurlar yeryüzü şekillerini oluştururlar.
3-(   ) Hava olaylarına iklim denir.
4-(   ) Belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.                                                                                       
5-(   ) Çevresine göre farklı coğrafi özelliklere sahip alanlara bölge denir.
6-(   ) Ahşap evlere daha çok Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde rastlanır.
7-(   ) Yüksek ve engebeli yerler, yerleşme için pek tercih edilmeyen yerlerdir.
8-(  ) Bir yerin sanayisinin gelişmesi, o yerin göç almasına neden olan unsurlardandır.

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.
kırsal         Marmara         beşeri         erozyon        toprak kayması     doğal afet
1-) Ülkemizde kentleşme oranının en yüksek olduğu bölge ……………………….. Bölgesi’dir.
2-) …………………………. yerleşmeler, nüfusu 10.000’ in altındaki yerleşmelerdir.
3-) Sanayi, turizm, ticaret gibi nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler…………………………… faktörler içinde yer alır.
4-)………………………toprağın tarım yapılan üst tabakasının, su veya rüzgarın etkisiyle taşınmasıdır.                                               
5-) Toprağın, taş parçalarının veya kaya tabakalarının birdenbire kaymasına ……………………………………….denir.
6-) Doğada meydana gelen yıkıcı değişikliklere ………………………………………………..denir.

share button   
 
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf