19 Kasım 2017, 18:59     yeni yeni



sosyal bilgiler seti


Yazının Tarihsel Gelişimi

Başlatan Sosyaldeyince, 24 Mayıs 2016, 13:32

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

Yazının Tarihsel Gelişimi
İnkalar ve Kipu (Quipu)
Yazının günümüzdeki şekline gelmesi uzun yıllar almıştır. Arkeologlar tarihte ilk yazı örneklerinin Mezopotamya, Mısır ve Çin'de bulunduğunu belirtmişlerdir.
Quipu ya da khipu (veya bir diğer adıyla "konuşma düğümleri") quechua dilinde « düğüm » ve « hesap » anlamına gelmekte olup, İnka İmparatorluğu’nda ve And Dağları bölgesindeki İnka-öncesi topluluklarda kullanılan bir kayıt ve hesap sistemidir.
Terim günümüzde İnka yönetiminin imparatorluk halkına ve ekonomosine ilişkin istatistiki verilerin sayımı için kullandığı araçları ifade etmek üzere de kullanılmaktadır. Yazıya sahip olmayan İnka yönetimi doğal sayıları çeşitli renklerdeki sicimler üzerine düğüm silsileleri oluşturma yoluyla temsil etmekteydi ki, bu işaretler bütününe quipu adı verilir. Quipu sistemiyle tarihi olaylar da kaydedilebilmekteydi.

Sümer ve Hititlerde Yazı
MÖ 4000'li yıllarda Sümerler, düşüncelerini ve çevrelerindeki nesneleri kil tabletler üzerine resimlerle belirtmişlerdir. Bu resimler zamanla çizgilere, çizgiler de harflere dönüşmüştür. Bu yazıya çivi yazısı denilmiştir.
Hititler ise hem çivi yazısını hem de resim yazısını (hiyeroglif) kullanmışlardır. Hititler’in kullandığı hukuksal metinlerde de resimli yazı ile hazırlanmış “mühür' yer almıştır.

Eski Mısır'da Yazı
Eski Mısırlıların kullandığı yazıya hiyeroglif denilirdi. Hiyeroglifte resimler harfleri ifade ederdi. Bu  yazı yalnızca duvarlara ve anıtlara yazılırdı. Mısırlılar, papirüs bitkisinden elde ettikleri kağıt üzerine her türlü bilgiyi yazmışlardır. Tapınak duvarlarına da firavunların hayat hikayelerini yazmışlardır.

Fenike’den Günümüze Yazı
MÖ 1000 yılında Fenikeli bir din adamı, öğrenilmesi zor olan çivi yazısı yerine işaretler koyarak yeni bir alfabe geliştirdi. Bu yeni alfabe özellikle tüccarların gelir ve giderlerini hesaplamaları için kullanılmıştı. Bu alfabe, bugün kullanılan Latin ve Arap alfabelerinin de temelini oluşturmuştur.
Mesajı Paylaş
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesi



site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf