19 Kasım 2017, 18:58     yeni yenisosyal bilgiler seti


TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK

Başlatan Sosyaldeyince, 16 Mart 2016, 14:04

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

16 Mart 2016, 14:04 Son düzenlenme: 16 Mart 2016, 14:15 Sosyaldeyince
TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK
Türkiye’de en fazla et sığırdan; en fazla süt inekten sağlanır. Hayvancılığın geniş alan bulmasında;
iklimin yarı kurak (kararsız) ve yer şekillerinin engebeli olması etkili olmuştur.

Hayvancılığın Sorunları
• Hayvan soylarının ıslah edilmemesi,
• Çayır – mera arazilerin az ve bakımsız olmaları,
• Yapılan hayvancılığın mera hayvancılığı olması,
• Erken kesim yapılması.
TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK

Hayvancılık Çözümleri
• Verimi düşük ırkların melezleştirilmesinin yapılması,
• Çayır – mera alanların ıslahının yapılması (aşırı – erken otlatma engellenmeli, tarla hale getirilmemelidir),
• Besi (Ahır) hayvancılığı yaygınlaştırılmalıdır,
• Erken kesimler önlenmelidir,
• Yem üretimi arttırılmalı,
• Çiftçiler eğitilmeli, hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmeli,
• Üreticilere yeteri kadar – uygun koşullarda krediler verilmelidir.

Mera Hayvancılığı
• Ekstansif (Geleneksel) yöntem kullanılır: Keçinin fazla yetiştirilmesi, vb.
• Et – süt üretimi iklime bağlıdır. Fazla yağış
= Gür otlar = Fazla Beslenme = Üretim Artışı…
• Beslenme alanı doğal otlaklardır. (Yem yok)
• Verimi düşük, 10-15 litre günlük süt üretir.
• Hayvansal üretim çok amaçlı: Deri, yün, süt, et için.
• Doğu Karadeniz ve Erzurum – Kars Platosu çevresinde yaygındır.

Ahır – Besi Hayvancılığı
• Intansif (Modern) yöntem kullanılır: Kümes hayvancılığı, vb.
• İklim üretimi etkilemez. Hayvan yıl boyunca beslenir. Üretim daima fazladır.
• Suni yem ve bitki atıkları tüketimi fazladır (küspe, vb.).
• Verimi yüksektir. Günlük 20 – 30 litre süt üretilir.
• Hayvansal üretim tek amaca yöneliktir. Daha çok et için üretim yapılır.
• En fazla Marmara Bölgesi’nde, şeker fabrikaları ile şehirlerin çevrelerinde görülür.

Küçükbaş Hayvancılık
1) Koyun

Kısa boylu otlaklarda (bozkır) yetişirler. İç ve Güneydoğu’da yaygındır. Merinos (Güney Marmara), Kıvırcık (Güney Marmara-Trakya), Sakız (Ege), Dağlıç (Batı Anadolu – Ege’nin dağlık olmayan yerlerinde), Karaman (İç ve Doğu Anadolu’da) yetişirler.
• Et – süt verimi düşüktür.
• En çok beslenen hayvan türüdür.
• Bozkırlara paralel olarak gelişirler.
• Yazın bozkırlarda, kışın ağıllarda beslenir.
• Yer şekillerinin sade yerlerinde görülürler.

2) Kıl Keçisi
Akdeniz Bölgesi: Teke – Taşeli Platosu’nda yaygındır. Ege (Manisa, Muğla), Marmara (Balıkesir, Çanakkale), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Diyarbakır), Doğu Anadolu (Muş, Van)’ta da görülürler.
• Dağlık, çok engebeli alanlarda görülür.
• Ormanlara zarar verdiklerinden kontrol altına alınmıştır.
• Etinden, sütünden yararlanılır.

3) Tiftik Keçisi
İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yaygındır. Marmara (Bilecik, Eskişehir), Ege (Kütahya), İç
Anadolu (Konya, Ankara), Karadeniz (Bolu, Kastamonu), Güneydoğu Anadolu (Mardin, Siirt), Doğu Anadolu (Batman)’da görülürler.
• Değerli tiftiği için yetiştirilir.
• Yünlü dokumacılıkta kullanılır.
• Ankara keçisi olarak anılırlar.
• Değerli yünlü kumaşların dokunmasında kullanılırlar.

Büyükbaş Hayvan
1) Sığır

En fazla Karadeniz Bölümü (Doğu Karadeniz) ile Erzurum – Kars Platosunda yapılırlar.
Doğal bitki örtüsü dağ çayırları olan yerlerdir ve büyük otların varlığından bu bölgede çok yetiştirilirler.
Bu bölgelerde mera hayvancılığı şeklinde yapılır. Marmara ve Ege bölgelerinde ise Modern Ahır hayvancılığı yapılır (daha verimli – az otlaklar nedeni).
• Et – süt verimi yüksektir.
• Gür otlakların oldukları yerde yoğunlaşmışlardır.

2) Manda
• Sulak arazilerde yetiştiriciliği yapılır.
• Sütü yağlıdır ve kaymak yapılır.
• En fazla Afyon civarında yapılır.

Kümes Hayvancılığı
Tavuklar (% 98)
Horoz – Hindi (% 2)
Karadeniz (Batı Karadeniz) Bölümü, Marmara Bölgesi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Yukarı Sakarya), Doğu
Anadolu (Batı kısımları)’nda görülür. İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyon, Bolu gibi illerde yoğunlaşmışlardır. (Tüketimin yoğun- pazarlama imkânlarının fazla olduğu yerler).
• Tavukların % 76,8’i eti; geri kalanı yumurtası içindir.
• Önemli ihraç ürünlerimiz arasındadır.
• İklim – bitki örtüsünün etkisi olmaz.

İpek Böcekçiliği
İpek Böceği

Suni Üretim
Güney Marmara (Bursa – Gemlik)’te dut ağacının yaygın olmasıyla yoğun olarak yapılır.
• Üretimin zor olması ve suni ipek üretiminin artmasıyla ipek böcekçiliği azalmıştır.

Arıcılık
Arılar
Ege (Muğla – Aydın çevresi) (% 28,5), Karadeniz (Ordu – Rize – Artvin – Bolu çevresi ) (% 11), Doğu
Anadolu (Erzurum – Kars – Hakkari – Bitlis çevresi), İç Anadolu (Ankara, Konya, Niğde çevresi), Marmara (Çanakkale, Balıkesir çevresi)’nde yoğun olarak görülür. Türkiye’de bitki çeşitliliği fazla ve göçebe arıcılığın yapılmasıyla üretim kalitesi yüksektir.
• Bal, bal mumu, arı sütü, polen elde edilir.
• Bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak tarıma olumlu katkılar sağlarlar.
• Artvin – Rize çevresi Anzer Balı; Muğla’da Çam Balı’nın ekonomik değeri yüksektir.

Balıkçılık
Balıklar

• Deniz Balığı ( % 78,8)
• Kültür Balığı (% 7,6)
• Tatlı Su Balığı (% 13,6)

Deniz Balıkçılığı; en fazla Karadeniz’de (Doğu) yapılır. Karadeniz balık türü bakımdan fakir olmasına rağmen miktarca zengindir. Ege Bölgesi 2. sıradadır. Marmara Bölgesi, deniz kirliliğinden 3. Sırada kalmış.
Tatlı Su Balıkçılığı: Akarsu, göl, barajlarda yapılır. En çok Eğirdir, Beyşehir, Çıldır, İznik, Hazar gölleri ile
Atatürk, Keban gibi baraj göllerinde yapılır.
Kültür Balıkçılığı: Su çiftliklerinde üretilir. En çok Ege Bölgesi’nde çıkıntı kıyılar nedeniyle yapılırlar.
• Doğu Karadeniz’de engebeden ötürü diğer ekonomik etkinliklerin sınırlı olmasıyla burada en fazla balıkçılık olur.
• Akdeniz’de çeşit bakımdan zengin balıklar olmasına karşın tuzluluğun yüksek olmasıyla planktonların azlığı ile en az yapılan bölgedir.
• Marmara Denizi, aşırı avlanma ile deniz kirliliği etkenlerinden üretimi azdır.

Karadeniz’de Balıkçılığın Fazla Yapılma Nedenleri
1) Sularının soğuk olması,
2) Oksijen miktarının fazla olması,
3) Planktonların daha fazla olması,
4) Tuzluluk oranının az olması,
5) Kirlenmenin az olması,
6) Halkın ekonomik imkânlarının kısıtlı olmasıdır.

Türkiye’de Balıkçılığın Gelişmeme Nedenleri
1) Açık deniz balıkçılığa göre büyük gemilerin olmaması,
2) Zararlı avlanma yöntemleri ve mevsimsiz avlanmalar,
3) Besin ihtiyacı daha çok bitkisel-hayvansallardan sağlamak,
4) Soğuk hava depolar ve taşıma araçların yetersizliği,
5) Kıyı kirliliğin artmasıyla balık türlerinin azalmalarıdır.
Mesajı Paylaş
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf