19 Kasım 2017, 18:58     yeni yenisosyal bilgiler seti


TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN NİTELİKLERİ

Başlatan Sosyaldeyince, 08 Mayıs 2016, 19:34

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN NİTELİKLERİ
Anayasa’mızın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri yer almaktadır. Bu maddeye göre, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini inceleyelim:

Türkiye Cumhuriyeti Demokratik Bir Devlettir
Demokratik devlette egemenliğin kaynağı halk iradesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde halk, ülkeyi yönetecek ve kendini temsil edecek kişileri belli aralıklarla yapılan seçimler yoluyla belirler. Seçimler; genel, eşit, serbest oy prensibine göre çok partili ve yargı denetiminde yapılır. Demokratik devlet olan Türkiye’de temel hak ve hürriyetler Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Kişiler arasında siyasi, sosyal, dine ve ırka dayalı bir ayrıcalık olmaz. İnsan haklarına saygı esas alınmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Laik Bir Devlettir
Laik bir devlet olan Türkiye’de devlet yönetimi dinî kurallara dayanmaz. Toplumsal hayat ve hukuk kuralları dinden kaynaklanmaz. Çünkü din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Türkiye’de herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Bu durum laik devletin en önemli özelliğidir. Hiçbir bahaneyle kişiler dinini değiştirmeye zorlanamaz, çünkü herkes istediği dine ve inanca sahip olma konusunda serbesttir. Hiç kimse dininden dolayı küçük düşürülemez ve dine dayalı ayrıcalığa sahip olamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bir Devlettir
Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir özelliği olan sosyal devlet anlayışında, insan hak ve özgürlüklerine saygı esastır. Kişilerin huzuru ve refahını sağlamak ve güvence altına almak devletin görevidir. İnsanların daha iyi koşullar altında yaşayabilmesi için devlet gerekli olan maddi imkânları sağlamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet özelliğiyle kişi hürriyetlerinin yanında sosyal ve ekonomik hak ve hürriyetleri sağlamalıdır. Vatandaşlar, devletten bu hakların oluşturulmasını isteme hakkına sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti Bir Hukuk Devletidir
Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes kanunlar önünde eşittir. İnsanların sahip olduğu temel haklar Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Ayrıca yasa yapma (yasama), bu yasaların uygulanması (yürütme) ve yasalarla, hukuk kurallarına aykırılıkları denetleme ve yasalara uymayanları cezalandırma (yargı) yetkileri Türkiye Cumhuriyeti’nde farklı devlet organlarında toplanmıştır. Buna kuvvetler ayrı lığı denir ki bu durum hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nde vatandaşlar arasında herhangi bir ayrım ve ayrıcalık söz konusu değildir.
Mesajı Paylaş
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf