16 Ocak 2018, 16:26     yeni yeniTakdir - Teşekkür Hesaplama
    


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE KARŞI YAPILAN AYAKLANMALAR

Başlatan Sosyaldeyince, 09 Aralık 2016, 10:48

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE KARŞI YAPILAN AYAKLANMALAR
- NEDENLERİ
1. İtilaf Devletlerin denetimlerini devam ettirebilmek amacıyla boğazların çevresinde tampon (ara) bölgeler oluşturmak istemeleri,
2. Şeyhülislamdan alınan fetva ile Kuva-yı Milliyecilerin dinsiz ilan edilmesi,
3. Yapılan gıyabi yargılamada Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idama mahkum edilmesi
4.  Milli Mücadele'ye karşı yapılan bu suçlamaların İngiliz uçaklarıyla halka ulaştırılması
5. Bazı zengin ve nüfuzlu kişilerin çıkarlarını kaybetmemek istemeleri (Çapanoğlu)
6. Azınlıkların bağımsız devlet kurma amaçları ( Rumlar ve Ermeniler)
7. Bazı Kuva-yı Milliyecilerin Düzenli Orduya katılmak istememeleri (Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe)
8. Bazı Kuva-yı Milliyecilerin halktan zorla yardım toplaması
TBMM'NE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR


AYAKLANMALAR

İSTANBUL HÜKÜMETİ'NİN ÇIKARDIĞI İSYANLAR
1. Anzavur Ayaklanması:
Ahmet Anzavur ismindeki birinin İstanbul Hükümeti'nin desteğiyle Balıkesir ve çevre-sinde 1919 yılının sonlarında çıkardığı ayaklanmadır. İki defa ayaklanmışsa da Kuva-yı Milliye birlikleri tarafından bastırılmıştır. Ahmet Anzavur ayaklanmanın bastırılmasından sonra İstanbul'a kaçmıştır.
2. Kuva-yı İnzibatiye (Halifelik Ordusu): İzmit, Geyve, Adapazarı çevresinde İstanbul Hükümeti'nin desteğini de alarak ayaklanmışlardır. Ali Fuat Paşa komutasındaki birlikler tarafından bastırılmıştır.

İSTANBUL HÜKÜMETİ VE İŞGAL DEVLETLERİNİN ÇIKARDIĞI İSYANLAR
1. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanması:
Sayıları 5000 kadardır. 3 ay sürmüştür. Ali Fuat Paşa komutasındaki birlikler tarafından bastırılmıştır.
2. Konya Delibaş Ayaklanması:
Delibaş Mehmet ismindeki birisi tarafından başlatılmıştır. Konya'daki hükümet konağı isyancılar tarafından işgal edilmiştir. Ayaklanma Refet Bey komutasındaki birlikler tarafından bastırılmıştır.
3. Yozgat Çapanoğlu Ayaklanması:
Çapanoğlu ailesi nüfuzlarını kaybetmek endişesiyle isyan etmiş, birliklerimizi uzun süre uğraştırmıştır.
4. Afyon Çopur Musa Ayaklanması:
Halifelik elden gidiyor diyerek halkı ayaklandıran Çopur Musa tarafından başlatılmıştır. Kuva-yı Milliye birlikleri tarafından bastırılmıştır. Çopur Musa Yunanlılara sığınmıştır.
5. Milli Aşireti Ayaklanması:
Fransızların kışkırtması sonucu Urfa ve çevresinde ayaklanan Milli Aşireti, Fransızlarla beraber Kuva-yı Milliye birliklerine karşı savaşmıştır. Başarılı olamamıştır.
6. Diğer Ayaklanmalar:
Bayburt'ta Şeyh Eşref İsyanı, Konya-Bozkır'da Zeynelabidin İsyanı, Diyarbakır'da Ali Batı İsyanı, Garzan'da Cemil Çeto İsyanı, Dersim ve çevresinde Koçkiri İsyanı.

AZINLIKLARIN ÇIKARDIĞI İSYANLAR
1. Pontus Rum İsyanı:
1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in son verdiği Pontus Rum Devletini yeniden kurmak isteyen Rumlar tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çıkarılan bir isyandır. Yunanlıların desteğini almışlardır. Denizden yardım alabilmeleri nedeniyle en uzun süren ve en son bastırılan isyan özelliği taşımaktadır.
2. Ermeni Komitacıları:
Fransızların desteğiyle daha çok Çukurova ve çevresinde çıkardıkları ayaklanmalardır. Fransızlarla birlikte hareket etmişlerdir.

KUVA-YI MİLLİYECİLERİN ÇIKARDIĞI AYAKLANMALAR
1. Çerkez Ethem İsyanı:

Emrindeki kuvvetlerle Yunanlılara ve TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında önemli rol oynayan Çerkez Ethem, yeni kurulan düzenli orduya katılmak istememiş ve isyan etmiştir. İsyanın bastırılmasından sonra Yunanlılara sığınmıştır.
2. Demirci Mehmet Efe İsyanı:
Düzenli orduya katılmak istemeyen Mehmet Efe ve kuvvetleri isyan etmiştir. Ali Fuat Paşa komutasındaki birlikler tarafından isyan bastırılmıştır.

İSYANLARA KARŞI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN ALDIĞI TEDBİRLER
1. Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarılmıştır. (29 Nisan 1920)
2. İstanbul Hükümeti ile bütün haberleşmeler kesilmiş, evraklar geri gönderilmiştir.
3. Gezici "Nasihat Heyetleri" oluşturulmuştur.
4. Düzenli Ordu kurularak, Kuva-yı Milliye birlikleri kaldırılmıştır.
5. Şeyhülislamın fetvasına karşılık, Ankara Müftüsü Rıfat Efendi'nin başkanlığında birçok alimin imzasını taşıyan karşı fetva yayınlanmıştır.
6. Üyeleri milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.
Not: İstiklal Mahkemeleri, TBMM'nin yargı gücünü kullanmasına bir örnektir.

AYAKLANMALARIN SONUÇLARI
1. Milli Mücadele'nin uzamasına ve kurtuluşun gecikmesine neden olmuştur.
2. Yunanlıların Anadolu'nun içlerine kadar ilerlemesine neden olmuştur.
3. Boş yere kardeş kanı akıtılmıştır.
4. İsyanların bastırılmasıyla TBMM'nin güç ve otoritesi artmıştır.
5. Milli Mücadele için kullanılacak olan maddi kaynakların bir bölümü, ayaklanmalara karşı kullanılmıştır.
Mesajı Paylaş
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf