17 Haziran 2019, 22:02     

Yıl Sonu Evrakları

Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

Osmanlı Medeni Kanunu ya da Mecelle

Başlatan sosyalfun, 04 Ocak 2019, 20:07

« önceki - sonraki »

sosyalfun

Osmanlı Medeni Kanunu ya da Mecelle
Osmanlı Devleti, Tanzimat Dönemi'nde Avrupa'da başlamış olan kanunlaştırma hareketinin de etkisiyle mevcut uygulamalarını sistemli hâle getirmeye çalıştı. Bu amaçla 1840 yılında Ceza ve Ticaret kanunlarını, 1858 yılında da Arazi Kanunu'nu hazırladı. Medeni Kanun konusunda ise hemen bir karara varmak kolay olmadı. Bir kısım devlet adamı Fransız Medeni Kanunu'nun tercüme edilerek Osmanlı Medeni Kanunu olarak kabulünü teklif ediyordu.

Cevdet Paşa gibi hukukçular ise devletin şeri esaslara dayandığını, kanunların da buna uygun olması gerektiğini savunuyorlardı. En sonunda Osmanlı Medeni Kanunu'nun İslam hukukuna dayalı olarak hazırlanması fikri benimsendi ve bu amaçla Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet kuruldu. Bu heyet 1868 yılında başladığı çalışmalarını 1876 yılında tamamlayarak tam adı Mecelleyiahkâmıadliye olan Osmanlı Medeni Kanunu'nu hazırladı.

Mecelle, İslam dünyasının ilk medeni kanunudur. Bu Kanun'la fıkıh kitaplarındaki borçlar, usul, eşya ve diğer konulara ilişkin kurallar Batı hukuk tekniğine uygun olarak bir araya getirilmiştir. Böylece söz konusu kuralların uygulanmasında kesinlik ve kolaylık sağlanmıştır. Bununla birlikte Mecelle'de bir medeni kanunda bulunması gereken kişi, vakıf, aile ve miras hukuklarına ilişkin hükümlere yer verilmemiştir. Bu eksiklik 1917 yılında çıkarılan ve aile hukuku konusunda düzenlemeler getiren Aile Kararnamesi ile giderilmeye çalışılmıştır.

share button   
 site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf