18 Ağustos 2018, 17:03     yeni yeni

yeni müfredat sosyal


Mezopotamya Medeniyetleri

Başlatan Sosyaldeyince, 15 Ağustos 2017, 21:55

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

Mezopotamya Medeniyetleri
Çok uzun zaman önce insanlar Fırat ve Dicle nehirleri arasına yani Mezopotamya'ya gelip yerleşmişler.
Tarım yapmaya başlamışlar ve hayvanları evcilleştirrmişler. Önce köyler inşa etmişler.
Köyler büyümüş kralların yönettiği kentlere dönüşmüş. Kentler de zamanla devletler halini almış. Tapınaklar, saraylar yapmışlar. Yazıyı kullanmaya başlamışlar. Böylece eğitim, bilim ve sanat gelişmiş, büyük bir medeniyet haline gelmişler.
Mezopotamya medeniyetleri; Anadolu'yu, Mısır'ı, Hindistan'ı etkilemiş.
asur babil sümer
Mezopotamya'ya gelip yerleşen insanlar burada birçok devlet kurdular. Sümerler, Asurlar, Babiller bu devletlerden bazılarıdır. Peki, bu bilgiyi nasıl mı öğrendik? Tabi ki yazı sayesinde. Yazının bulunması insanlık için o kadar önemli ki tarihin başlangıcı kabul edilmiştir. Bu önemli buluş Mezopotamya medeniyetlerinden biri olan Sümerlere aittir. MÖ 3200'lerde Sümerler çubukla yumuşak kilden hazırlanmış tabletler üzerine yazıyorlardı.
Daha sonra bu tabletleri güneşte kurutuyorlardı. Bu yazıdaki harfler çiviye benzediği için çivi yazısı olarak adlandırılmıştır.
Sümerler ziggurat denilen büyük tapınaklar inşa etmişlerdi. Bu yapılar piramide benziyordu. Asansörün icadına daha binlerce yıl olduğu için Sümerler yapının üst katlarına merdivenle çıkıyorlardı. Zigguratlar hem okul hem gözlemevi hem de tarım ürünlerinin saklandığı depolardı. Sümerli öğrenciler sizin gibi hafi f değerlere sahip değildi. Sabah hazırladıkları o ağır kil tabletleri ziggurata götürmek durumundaydılar. Sümerler bu yüksek yapıda Ay'ı, gezegenleri ve yıldızları gözlemliyorlardı.
Bu gözlemleri sonucu Ay yılı esasına dayalı takvimi buldular. Günümüzde Ramazan ve Kurban bayramlarının tarihlerini işte bu Ay takvimine göre belirliyoruz.
Sümerler Mezopotamya'da kurulan devletleri etkiledi. Bu devletlerden biri de Babillerdi. Babiller, başkentleri olan Babil şehrini dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri haline getirdiler.
Teraslarından suların aktığı asma bahçeler yaptılar.
Babil kralının eşi çocukluğunda yaşadığı yeşil tepeleri çok özlüyordu. Ancak Babil şehrinde yeşil yok denecek kadar azdı. Eşinin üzüldüğünü gören Babil kralı Asma Bahçeler yaptırdı. Bu yapı dünyanın yedi harikasından biri olarak ünlendi.
Babil krallarından Hammurabi kendi adını taşıyan kanunları ile ünlüdür. Hammurabi, kanunlarını büyük bir taşa çivi yazısı ile yazdırmıştır. Bu kanunlar oldukça ayrıntılıdır. İşte size kanun maddelerinden biri: "Bir kimse mısırlarını sulamak için kanal açarsa; ancak dikkatsizliği nedeniyle sular komşusunun tarlasını bozarsa, o zaman komşusunun mısır kaybını öder."
Sümerler ve Babillerden sonra sıra Asurlarda. Asurlar Mezopotamya'dan Mısır'a kadar büyük bir imparatorluk kurmuşlar. Bu kadar büyük bir imparatorluğu yönetebilmek için gelişmiş bir orduya, çok sayıda memura, haberleşmeyi sağlayan postacılara gerek duymuşlar. Asurlar su ihtiyacını karşılamak için çok uzun kanallar inşa etmişler. Suyun akışını düzenlemek için de kanalların önüne küçük barajlar yapmışlar. Asurlar bu yapıların yanında kanun, destan, şiir türlerinde eserlerin olduğu bir kütüphane de inşa etmişler.
Asurlu tüccarlar ihtiyaç duydukları malları almak için eşeklerle Anadolu'nun içlerine kadar yolculuk ederlerdi. Mezopotamya'da pek bulunmayan kereste ve değerli madenlerden alırlardı. Kayseri'deki Karum Kaniş Asurların Anadolu'daki ticaret merkeziydi. Burada bulunan Asurlara ait tabletler Anadolu'daki en eski yazılı eserlerdir. MÖ 2000 civarında yazılmıştır.

share button   
 
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesi



site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf