17 Ocak 2018, 04:22     yeni yeniTakdir - Teşekkür Hesaplama
    


İletişim Öğeleri

Başlatan Sosyaldeyince, 03 Temmuz 2014, 16:51

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

İletişim Öğeleri
İletişim kavramı pek çok kişi tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. Hoben, iletişimi İletişim
- düşünce ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alış-verişi,
- bizim başkalarını, başkalarının da bizi anlamalarına yarayan süreç,
- sözcüklerin, resimlerin, figürlerin, grafiklerin vb. sembollerin kullanılarak bilgi, duygu, düşünce, ve becerilerin aktarılması süreci,
- bir kaynağın, davranışlarını kasıtlı biçimde etkilemek üzere bir alıcıya mesajlar iletmesi olarak tanımlamıştır.
Bir iletişim sürecinde kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirim öğeleri bulunmaktadır.
1) Verici (Kaynak)
Kaynak iletişimi başlatan kişidir. Kaynağın hedefi iletişim kurmak istediği kişide davranış değişikliği oluşturmaktır. Eğitim sürecinde, öğrencilerde davranış değişikliği oluşturmak üzere bu görevi üstlenen kişi öğretmendir.

2) Mesaj (İleti)
Kaynağın alıcıyla paylaşmak istediği düşünce, duygu ve davranıştan temsil eden sembollerdir. Kaynak, sahip olduğu bir fikri ya da onunla ilgili davranışları alıcısı ile paylaşmak isterse öncelikle hareket, jest, mimik, söz, yazı gibi unsurlardan en az biri ile yapılmış bir mesaj hâline getirmelidir. Eğitim sürecinde mesajı; ders kitabı, program içeriği ya da öğretmenin yaptığı konuşmalar oluşturmaktadır.

3) Kanal
Seçilen mesaj aktarıcı tarafından kanal aracılığıyla alıcıya gönderilen bir sinyale dönüştürülür. Buna kodlama denir. Yani kodlama; bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun hazır bir mesaj haline dönüştürülmesidir. Bir telefon için kanal, kablodur. Sesimiz kablo aracılığıyla alıcıya aktarılır.

Kanallar fiziksel olabilir (bedenimiz), teknik olabilir (telefon kablosu) ya da toplumsal olabilir (okullarımız, gazeteler vb.). İletişimin etkili ve başarılı olabilmesi için iletişimin amaçlarına, hedef kitlenin özelliklerine, zaman ve mekân şartlarına uygun kanal seçilmelidir. Mesela, okuma yazma oranının düşük olduğu toplumlarda gazete ve dergi yerine radyo ve televizyon daha etkili olabilecek iletişim kanallarıdır.

4) Alıcı (Hedef)
Kaynağın gönderdiği mesajlara hedef olan kişi ya da kişilerdir. Mesajı veren öğretmense beklenen davranışı gösteren öğrenci, mesajı veren öğrenciyse beklenen davranışı gösteren öğretmendir.

5) Geri Bildirim (Geri Besleme)
Alıcının mesajı çözüp değerlendirmesinden sonra yeni bir mesaj kodlaması ve geri bildirim yapmasıdır. Geri bildirim alıcı kişinin kaynak kişi karşısındaki konumunu açıklığa kavuşturur.

Bütün iletişimlerde verici kişinin en çok ilgilendiği konu, geri bildirimdir. Mesajın alıcıda yarattığı etki ve alıcının iletişime katılarak aldığı yer ancak geri bildirimlerle açıklık kazanır. Alıcı tarafından geri bildirim verilmemesi, iletişimi bozan ve engelleyen bir faktördür. Geri bildirim verilen mesajların kullanılmasına imkân sağlar.

Mesajı Paylaş
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Eba Kazanım Testleri 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf