Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..


Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.


ÇOKLU ZEKA KURAMI NEDİR?

Başlatan Sosyaldeyince, 03 Haziran, 2018, 18:02

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sosyaldeyince

ÇOKLU ZEKA KURAMI NEDİR?

Howard Gardner tarafından geliştiren bu kurama göre zeka, tek boyutlu değil, tersine çok boyutludur. Bu boyutları sekiz başlık altında toplamıştır Bu zeka türleri arasında kopukluk yok, sıkı bir ilişki ve bağ vardır. Yani beyin bir bütün halinde çalışır. Sözgelişi yüzen bir kişi bedensel zekayı el, kol, vücut hareketlerini yaparken; görsel uzamsal zekayı mesafeyi, derinliği hesaplarken, kemirirken; dilsel zekayı yüzmeyle ilgili kuralları öğrenirken; toplumsal zekayı yüzmeyle ilgili gelenek ve göreneklere uygun davranırken; özedönük zekayı kendi yüzüşünü değerlendirirken; mantık ve matematiksel zekayı yüzme süresini hesaplarken; müzikal zekayı yüzme sırasında duyduğu seslerin ritmini yakalarken; doğal zekayı denizle, suyla etkileşime girerken kullanmaktadır
1. Dilsel Zeka: Sözcükleri ve dili kullanma yeteneğidir. Şiir, makale, masal, öykü vb. yazma, görüşme yapma, sözcüklerin anlamlarını öğrenme, onları uygun kullanma, etkili ve düzgün konuşma, sözlük kullanma, sözlük oluşturma, bulmaca çözme, bulmaca hazırlama vb. etkinlikleri kapsar. Bir tartışmayı yönetme, tartışmaya katılma, sunu yapma gibi etkinlikler de bu zekanın kapsamı içindedir.
2.Mantık - Matematiksel Zeka: Mantığı kullanma yeteneğidir. Akıl yürütmeleri, nedenleri bulma, matematiksel ve mantıksal ilişkileri saptama, soyut problemleri çözme vb. etkinlikleri kapsar. Beyin fırtınasında düşünme üretme, matris, çizelge hazırlama, şema, plan hazırlama, karşılaştırma yapma, matematik ve mantıkla ilgili bilmece ve bulmacalar hazırlama, şifre tasarlama vb. bu tür zekanın özelliklerindendir.
3.Bedensel Zeka: Vücudu, elleri, kollan, mimikleri uyum içinde kullanma yeteneği olarak kabul edilir. Sanatçıları, sporcular, mankenler bu tür zekayı yoğun olarak kullanırlar. Kesip yapıştırma, drama yapma, pantomim yapma, gezi yapma, dans etme, maç yapma, podyumda yürüme, definle düzenleme vb. bu tür zekanın kapsamı içindedir.
4.Müzikal Zeka: Beste yapma, bir enstrümanı çalma, şarkı söylence yeteneğidir. Duygularını müzikle ifade etme, tekerleme söyleme, ritim tutma, şarkı, türkü söyleme, besteleme, müzik aleti çalma, bir müzik aleti yapma vb. etkinlikler bu tür zekanın kapsamı içindedir. Bu tür zeka da her insanda vardır.
5.Görsel - Uzamsal Zeka: Renkler, resimler, şekiller, desenler, dokular ve imajlardan oluşur. Belki de ilk gelişen zeka türüdür. Beynin ilk kullandığı dildir. Resim yapma, karikatür çizme, yap-boz hazırlama, yazıların altını çizme, slayt hazırlama, fotoğraf albümü hazırlama, afiş hazırlama vb. bu tür zekanın kapsamı içindedir.
6.Doğacı Zeka: Doğal çevreyi tanıma ve anlama ile ilgilidir. Doğal varlıkları fark etme, onları sınıflama ve taksonomi oluşturma bu tür zekanın kanıtlarıdır. Taş, toprak, bitki, maden, cevher biriktirme, çevreyi koruma, doğada gezme, doğal gezi düzenleme, varlıkları tanıma, bitki yetiştirme vb. bu tür zekanın kapsamı içindedir.
7.Toplumsal Zeka: Diğer bireylerle, toplumla sağlıklı ve tutarlı ilişkiler kurmadır. Politikacılar, öğretmenler, liderler, psikologlar ve din adamları bu tür zekayı çok sık kullanırlar. Tartışma, görüşme yapma, grup çalışmasına katılma, öğretme, gösteri düzenleme, toplantı düzenleme vb. etkinlikler bu tür zekanın kapsamı içindedir.
8.Özedönük Zeka: Kişinin kendini tanıması ve sorumluluk almasıdır. Kendini değerlendirme, neyi yapacağını, yapamayacağını bilme, sınırlarını tanıma, özgüvenini geliştirme bu tür zekanın kapsamı içindedir. Günlük tutma, kendi davranışlarını eleştirmedendi öğrenme yolunu bulma, kullanma, kendi hedefini belirleme, onu gerçekleştirmek için çaba harcama, kişisel neden-sonuç, etki-tepki şeması düzenleme vb. olanlar bu tür zekaya örnek olarak verilebilir.
Öğretmen, sınıf ortamında sunulan bir yansı üzerinde öğrencilerini konuşturuyorsa, dil zekasını; bu yansıdaki ilkeleri buldurup, nedenlerini açıklatıyorsa, mantık-matematik zekayı; buldukları ilkeleri sınıf ortamında dramatize edip oynattırıyorsa, bedensel zekayı; yansıyı onlara yeniden resimlettirip yaptırıyorsa, görsel-uzamsal zekayı; buldukları ilkelerle ilgili şarkı yazdırıp besteleyip söylemeleri sağlıyorsa, müzikal zekayı; bu ilkeleri doğayı korumada nasıl kullanacağını öğrencilere buldurup uygulattırıyorsa, doğacı zekayı; bu etkinlikleri yaparken diğer arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kuruyorlarsa, onların liderlik yapmalarına izin veriyorsa, toplumsal zekayı; kendi yaptıklarını eleştirip yeni bir etkinlik düzenliyorlarsa, özedönük zekayı başarıyla uygulamış olabilir. Bu etkinliğin içinde tüm zeka türleri vardır. Üstelik öğrenciler, bu zeka türlerini kendileri etkin bir şekilde kullanıyorlar.

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf