17 Ocak 2019, 12:53     

sosyal bilgiler seti
Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

Atatürk’ün Gazeteleri

Başlatan Sosyaldeyince, 05 Ocak 2018, 18:43

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

Atatürk'ün Gazeteleri
Atatürk'ün hayatının çeşitli dönemlerinde gazeteler çıkarmaya ihtiyaç duymuştur. Düşüncelerini ve yaptıklarını halka duyurmada basının rolünü bilen Atatürk bu gerçeği daha Harp Okulunda fark etmiş ve okul arkadaşlarıyla birlikte bir gazete çıkarmıştır. O, bu konudaki ikinci denemesini ise Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı günlerde gerçekleştirmiştir.
atatürk gazete okurken
Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra cepheden İstanbul'a dönen Mustafa Kemal, ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında konuşmak ve yazmak ihtiyacı duymuştur. Ancak asker olması nedeniyle bir gazete kuramayacağını bildiği için yakın arkadaşı Fethi Bey'den yardım istemiştir. Fethi Bey, anılarında o günleri şu sözlerle anlatmıştır:
Mustafa Kemal Paşa, "Memleketi perişan eden kötülükler, saldırılar ve yıkımlar daha çok gazeteler vasıtasıyla oluyor. Bunlara karşı milleti uyandırmak için en iyi vasıta aynı yolla karşılık vermek, yani bir gazete çıkarmaktır. Benim maaşımdan biriktirdiğim biraz param var, onu koymaya hazırım. Ben askerim, imtiyaz alamam ama sen alabilirsin. Gerçekleri halka, hatta düşmanlarımıza anlatabilmek için hadi gel beraberce gazete çıkaralım." dedi. Gazete çıkarmayı hiç düşünmüyordum ama vatan ve devlet için öylesine haksız yayın başlamıştı ki bunları cevapsız bırakmak mümkün değildi.
Fethi Bey, Mustafa Kemal Paşa'nın önerisini kabul eder ve Minber adını verdikleri gazeteyi çıkarmaya başlarlar. Gazetenin başyazılarını değişik adlarla ya da imzasız olarak çoğu kez Mustafa Kemal yazar. Ayrıca gazetenin her sayısında onunla ilgili haberlere yer verilir.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Anadolu'ya geçtiğinde de Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmak için yeni bir gazete çıkarma ihtiyacı hisseder. Bu amaçla 11 Eylül 1919'da sona eren Sivas Kongresi'nin ardından İrade-i Milliye gazetesini kurar. Gazetenin Atatürk tarafından belirlenen adı ve başlık altı şu şekildedir:
İrade-i Milliye
Milletin arzu ve isteklerinin savunucusudur.

Başlangıçta haftada bir, sonraları haftada iki ve günlük olarak yayınlanan gazetede Sivas Kongresi tutanaklarına, Mustafa Kemal'in bildirgelerine ve konuşmalarına yer verilmiştir.
Mustafa Kemal Paşa, Ankara'ya geldiğinde burada alınacak kararların millete duyurulması için yeni bir gazeteye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu nedenle Ankara'da verdiği ilk direktif "Bir gazete çıkaracağız." oldu. Böylece adını Atatürk'ün verdiği Hâkimiyet-i Milliye gazetesi 10 Ocak 1920'de yayın hayatına başladı. Gazete, Ankara'da matbaa olmadığı için Konya'dan getirtilen baskı makinesinde basıldı.
Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, Sivas Kongresi'nde kurulmuş olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve onun yönetim kurulu olan Temsil Heyetinin yayın organıydı. 1934 yılına kadar Hâkimiyet-i Milliye adıyla çıkarılan gazete o tarihten sonra yayın hayatına Ulus adıyla devam etti.

share button   
 
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf