16 Temmuz 2019, 01:36     

Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

2.DÜNYA SAVAŞI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

Başlatan Sosyaldeyince, 08 Nisan 2019, 17:33

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

2.DÜNYA SAVAŞI'NIN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ
Türkiye her ne kadar II. Dünya Savaşı'na girmemiş olsa da sürekli üzerinde esen savaş rüzgarlarından fazlasıyla etkilenmiştir. Altı yıl süren ve tüm dünyada etkili olan bu savaş, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik alanda büyük sorunlar yaşamasına neden olmuştur. Genç nüfusun silah altına alınması sonucu sanayi ve tarım üretiminde önemli düşüşler görülmüştür.
Savaş yıllarında ülke gelirlerinin önemli bir kısmı savunmaya harcanmış, yatırımlar azalmış ve II. Beş Yıllık Sanayi Planı uygulanamamıştır. Bir taraftan enflasyon hızla yükselirken diğer taraftan da karaborsacılık görülmeye başlanmıştır. Bunun üzerine 18 Ocak 1940'da Millî Korunma Kanunu çıkarılarak üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri hükûmetin kontrolü altına alınmıştır.
Buna rağmen ekonomik sorunların önüne geçilememiş ve "1938-1945 yılları arasında ürünlerin fiyatı yaklaşık 5 kat artmıştır."13 Aşırı fiyat artışlarını engellemek için Narh uygulamasına geçilmiş ve temel tüketim ürünlerinin fiyatı devlet tarafından belirlenmiştir.
13 Ocak 1942'den itibaren ekmek, un, şeker ve et gibi temel tüketim malzemeleri "karne" ile dağıtılmaya başlanmıştır. Savaşın getirdiği ekonomik şartları fırsata çevirerek yüksek gelir elde edenlerden vergi almayı amaçlayan Varlık Vergisi Kanunu çıkarılmıştır (11 Kasım 1942). Ancak hem ülke içinden hem de ülke dışından gelen yoğun eleştiriler üzerine kanun kısa bir süre sonra kaldırılmıştır.
Halkın büyük bir kısmı köylerde yaşadığı ve ülke ekonomisi büyük oranda tarımsal üretime dayandığı için savaşın olumsuz etkisi köylerde daha fazla hissedilmiştir. Genç nüfusun silah altına alınması sonucu tarımsal üretimde önemli oranda azalma görülmüştür. Tarımsal üretimi bilimsel yöntemlerle
arttırmak için Köy Enstitüleri açılmıştır (22 Nisan 1940). Ancak bu okulların giderlerinin köylüden karşılanmak istenmesi tepki doğurmuş ve bir süre sonra Köy Enstitüleri, "Öğretmen Okulları" adıyla yeniden yapılandırılmıştır.
Arazisi olmayan veya mevcut arazisi ihtiyacını karşılamayan köylüye toprak dağıtmak için Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarılmıştır (11 Haziran 1945). Ancak bu kanun da uygulanamamıştır. Savaşın getirdiği sonuçlar toplumsal hayatı da etkilemiştir. Hava saldırılarına karşı şehirlerde geceleri "karartma" yapılmış ve belli saatlerden sonra sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru dünyadaki demokratik yönetimleri güçlendirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik uluslararası politikalar hız kazanmıştır. Almanya ve İtalya'da görülen totaliter (baskıcı) rejimlerin uyguladığı yayılmacı politikalar dünyayı büyük bir savaşa sürüklemiştir. Bu tehlikenin bir daha yaşanmaması için demokratik yönetimlerin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasının gerekliliği anlaşılmıştır. Bu gerekliliğin farkında olan Türkiye, daha savaş bitmeden çok partili siyasi hayata geçileceğine ve demokratik yapının güçlendirileceğine dair müttefiklerine taahhütte bulunmuştur. Türkiye, bu sözünü yerine getirmiş ve savaşın hemen ardından çok partili siyasi hayata geçerek demokratikleşme yolunda önemli bir adım atmıştır.

share button   
 
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf