Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..

Atatürkçülük Ünitesi Açık Uçlu Sorular

Başlatan Sosyaldeyince, 10 Ekim, 2017, 12:36

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sosyaldeyince

Atatürkçülük Ünitesi Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Atatürkçülük Ünitesi açık uçlu sorular, soru örnekleri

Bizler, Balıkesir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucularıyız. Yunanlılar'ın Ege Bölgesi'ndeki işgal hareketlerine karşı, bağımsızlığımızı korumak amacıyla bu cemiyeti kurduk.
1-Yukarıda verilen konuşma, Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk ulusunca daha önceden benimsendiğini gösterir?
Cevap: Milliyetçilik

2- "Değişim, çağdaşlık, dinamizm" kavramları hangi ilke ile daha çok ilgilidir?
Cevap: İnkılapçılık

Devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilâtıdır ki, onun adı Cumhuriyet'tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.
3- Atatürk'ün bu sözleri doğrudan hangi ilke ile ilgilidir?
Cevap: Cumhuriyetçilik

 "Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya, bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya" denir.
4-Yukarıda verilen tanım Atatürk ilkelerinden hangisine aittir?
Cevap: Milliyetçilik

5- Herkesin kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması daha çok hangi ilke ile ilgilidir?
Cevap: Halkçılık

-Türk Dil kurumunun açılması
       -Türk Tarih Kurumunun kurulması
       -Türk Tarihinin Ana Hatları Kitabının yazılması
        -Tarih ve Dil Kurultaylarının düzenlenmesi
6-Cumhuriyet döneminde yukarıda verilen çalışmalar Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
Cevap: Milliyetçilik

7-Atatürk milliyetçiliği,
I. Yayılmacı bir siyaset güder
II. Gücünü kendi değerlerimizden alır.
III. Diğer milletlerin haklarına saygı gösterir.
gibi özelliklerden hangisi veya hangileri ile açıklanabilir?
Cevap: II -III

8-Yukarıdaki kavram haritasında milli güç unsularından hangisinin kavramları anlatılmıştır?
Cevap: Ekonomik güç

I-Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması
II-Egemenliğin millete ait sayılması
III-Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi
9- Bu yargıların, Atatürk ilkelerinden hangileri ile ilgili olduğunu sırasıyla yazınız.
Cevap:  Halkçılık - Cumhuriyetçilik  - Lâiklik

Türk Dil Kurumu yabancı kelimelerin yerine halk arasında kullanılan Türkçe kelimelerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmıştır.
10- Bu durum Atatürk ilkelerinden öncelikle hangisi ile ilgilidir?
Cevap: Milliyetçilik

11- Atatürk,  "Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor, kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, çıkar ve hürriyeti eşittir." sözü ile hangi ilkenin önemini vurgulamıştır?
Cevap: Halkçılık

Atatürk'ün özdeyişlerinden bazıları şunlardır:
•Ne mutlu Türk'üm diyene!
•Her Türk hür doğar, hür yaşar.
•Ben Türk'üm diyen herkes Türk'tür.
12-Bu özdeyişler Atatürk ilkelerinin hangisiyle daha çok ilgilidir?
Cevap: Milliyetçilik

"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir." ilkesini Atatürk'ten devralan Türk ulusu için bağımsız ve özgür yaşıyor olmanın temel güvencesi ülkenin yönetim şeklidir.
13-Parçaya göre, bağımsız yaşayabilmek, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
Cevap: Cumhuriyetçilik

- Çok partili hayat çalışmalarının başlatılması
- Demokratik çabalara herkesin katkıda bulunması
- Halk egemenliğinin önde tutulması
14-Yukarıda verilen gelişmelerin sağlanması Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasını zorunlu kılar?
Cevap: Cumhuriyetçilik   

"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir."
15-Atatürk'ün bu sözleri hangi temel ilke ile ilgilidir?
Cevap: Milliyetçilik

Ekonomide halkın gücünün yetmediği büyük yatırımların devlet eliyle yapılması ve özel girişimcilere öncü olma anlayışıdır.
16-Yukarıda verilen bilgi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
Cevap: Devletçilik

- "Türk halkı, ulusal sınırları içinde, uygar insanlar gibi tam anlam ve kapsamıyla özgür ve bağımsız yaşacaktır."
-  "Bilmelidir ki, ulusal kimliğini bilmeyen uluslar, başka uluslara yem olurlar."
-   "İlham ve güç kaynağı ulusun kendisidir."
17-Yukarıda verilen anlayışlar Atatürk ilkelerinden hangisiyle en fazla ilgilidir?
Cevap: Milliyetçilik

1934'te çıkarılan Soyadı Kanunu ile, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılarak herkesin bir soyadı alması istenmiştir.
18-Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
Cevap: Halkçılık

19- Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözü Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
Cevap: Cumhuriyetçilik

Türk Dil Kurumu yabancı kelimelerin yerine halk arasında kullanılan Türkçe kelimelerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmıştır.
20-Bu durum Atatürk ilkelerinden öncelikle hangisi ile ilgilidir?
Cevap: Milliyetçilik


share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf