Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü Ünitesi Açık Uçlu Sorular

Başlatan Sosyaldeyince, 11 Ekim, 2017, 21:24

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sosyaldeyince

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Ünitesi Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Ünitesi Açık Uçlu Sorular, açık uçlu soru örnekleri

Atatürk, "Türkiye'nin emniyetini amaçlayan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti, bizim daima prensibimiz olacaktır." demiştir.
1- Atatürk'ün bu sözünden yola çıkarak dış politika esaslarımızı O'nun hangi sözüyle özetleyebiliriz?
Cevap: Yurtta barış, dünyada barış / Yurtta sulh, cihanda sulh.

"Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil ve yaşamış ve bağımsızlığı hayatın bir zorunluluğu sayan bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşamaz ve yaşamayacaktır"
2- Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisine dikkat çekmektedir?
Cevap: Tam bağımsızlık, bağımsızlık

Atatürk Dönemi Dış Politika Gelişmeleri
I. Musul Sorunu
II.    Boğazlar Sorunu
III.    Yabancı Okullar
3- Yukarıda verilen dış politika ile ilgili gelişmelerden hangisi veya hangileri Türkiye'nin aleyhine çözümlenmiştir?
Cevap:   I. Musul Sorunu

Yabancı okulların Türk kanunlarına tabi olması - Siyasi Bağımsızlık
Kapitülasyonların kaldırılması - ?
4- Yukarıda verilen şemada ? ile gösterilen yere hangi alanda elde edilen bağımsızlık gelmelidir?
Cevap: Ekonomik Bağımsızlık

5- Atatürk; "Kırk asırlık Türk yurdu yabancı elinde kalamaz!" dediği ve ölümünden sonra ülkemize katılan yer neresidir?
Cevap: Hatay

1- Türkiye Milletler Cemiyeti'ne 1932 yılında üye olmuştur.
2- Nüfus mübadelesi, Ermenilerle Türkiye arasında yapılmıştır.
3- M. Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etmiştir.
4- Balkan Antantı, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanmıştır.
6- Yukarıdaki tabloda, "Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü" ünitesiyle ilgili çeşitli bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerden hangisi doğru, hangisi yanlıştır?
Cevap:  1-D ,    2- Y ,    3- D,      4-Y

Bir Balkan birliği kurmalıyız. Dünyanın ufuklarında kara bulutlar görüyorum. Balkan birliği kurulabilirse bir Avrupa birliğine yol açar. Batı devletlerinin de er geç birleşmesine zorunluluk doğar.
7- Atatürk'ün bu sözleri doğrultusunda hangi gelişme yaşanmıştır?
Cevap: Balkan Antantı

8-Ülkemiz boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını hangisi anlaşma ile kazanmıştır?
Cevap: Montrö Boğazlar Sözleşmesi                        

9-İtalya'nın Habeşistan'a saldırması üzerine ülkemiz doğu sınırlarını güvence altına almak amacıyla 1937'de İran, Irak ve Afganistan ile hangi anlaşmayı imzaladı?
Cevap: Sadabat Paktı

10- Türkiye'nin Musul sorunu konusunda etkili olamaması ve istediği sonucu alamamasında hangi iç sorun etkili olmuştur?
Cevap: Şeyh Sait İsyanı'nın çıkması      

11- 1939'da çözümlenen Hatay Sorunu hangi devletle aramızda sorun olmuştur?
Cevap:  Fransa

12- Türkiye ile İngiltere arasındaki Musul ile ilgili görüşmeler 1924'te İstanbul'da başladı. Bu görüşmelerden sonuç alamayan İngiltere konuyu çözümlemek amacıyla o yıllarda Türkiye'nin henüz üye olmadığı hangi kuruluşa başvurmuştur?
Cevap: Milletler Cemiyeti

13- Atatürk dönemi dış politikasında;
    1 -Sorunları barış yoluyla çözümleme
    2-Devletlerin iç işlerine karışmama
    3-Yayılmacı politika izleme
hangisi ya da hangileri benimsenmiştir?
Cevap: 1 ve 2

14- 9 Şubat 1934'te imzalanan Balkan Antantı tarafların sınırlarını karşılıklı olarak garanti ettikleri gibi yardımlaşmayı da öngörmüştür. Böylece silahlanma ve düşmanca gelişmelere karşı önlem alınmak istenmiştir. Barışın korunmasında önemli bir etkisi olan Balkan Antantı hangi olaydan korumak amacıyla kurulmuştur?
Cevap: 2.Dünya Savaşı

I. Romanya
II. Almanya
III. Rusya
IV. İtalya
15-Yukarıdaki devletlerden hangilerinin saldırgan ve tehditkar tavırları "Balkan Antantı" ve "Sadabat Paktı"nın kurulmasına neden olmuştur?
Cevap: II ve IV

- Boğazlar komisyonu kaldırılarak bütün yetkileri Türk Devleti'ne verildi.
- Türkiye'nin Boğazlar ve çevresinde istediği kadar asker bulundurması kabul edildi.
16-Yukarıdaki kararlar hangi anlaşmaya aittir?
Cevap: Montrö Sözleşmesi

17-Musul sorununun çözüme kavuşturulduğu anlaşmaya göre;
- Musul ve Kerkük Irak'a bırakıldı
- Irak Hükümeti, Musul'a karşılık elde ettiği petrol gelirinin %10'unu, 25 yıllık bir süreyle Türkiye'ye vermeyi kabul etti.
Yukarıda hükümleri verilen hangi antlaşmadır?
Cevap: Ankara Antlaşması

- Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Yugoslavya arasında 9 Şubat 1934'te imzalanmıştır.
- İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikalarına karşı sınırların güvenliğini sağlamak amaçlanmıştır.
18- Yukarıdaki özellikleri verilen anlaşmanın adı nedir?
Cevap: Balkan Antantı

Yunan başbakanı Atatürk'ün ölümü üzerine" Onun düşünceleri ve yaptığı inkılâplar sadece Türkiye'yi değil; tüm dünyayı etkilemiştir." demiştir.
19- Bu söz Atatürkçü Düşünce Sisteminin hangi yönünü göstermektedir?
Cevap: Evrensel yönünü

Nüfus Mübadelesi: Lozan Antlaşmasında, İstanbul'da Rumlar ve Batı Trakya'da yaşayan Türk nüfusu hariç, Türk ve Rum nüfusunun karşılıklı olarak değiştirilmesi karara bağlanmıştır.
20- Yukarıda bahsedilen Nüfus Mübadelesi, hangi iki ülke arasında olmuştur?
Cevap: Türkiye - Yunanistan

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf