SOĞUK SAVAŞ YILLARI

Başlatan Sosyaldeyince, 06 Mayıs 2015, 15:04

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

SOĞUK SAVAŞ YILLARI
Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı fikir akımları, Çarlık Rusya'sını da etkiledi. 19.yy da Sanayi İnkılabı ile işçi sınıfı doğdu ve bu sınıfın taleplerini Çarlık Rusya'sının karşılayamaması ülkede bunalıma yol açtı. Çarlık Rusya'sı Birinci Dünya Savaşı sırasında siyasi bir değişim yaşadı ve savaştan çekildi. 1917 yılında Çarlık Rusya'sı sona erdi. Yerine 15 cumhuriyetten oluşan SSCB ( Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ) kuruldu.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya yeni bir oluşuma sahne oldu. ABD ve SSCB dünyayı egemenlikleri altına almak istiyorlardı.
ABD
Siyasi; Hükümetlerin seçimle iş başına geldiği demokrasi uygulanmaktaydı.
Ekonomik;  Serbest piyasa ekonomisi benimsenmiş ve özel sektör ön plana çıkmıştı.

RUSYA
Siyasi; Devletin idaresi ve tüm birimleri tek partinin kontrolündeydi.
Ekonomik; Ekonomi tümüyle devletin kontrolü altındaydı.
- İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda başlayarak, 1990'lı yılların başına kadar devam eden ve gerginliğin sürdüğü dönem ''Soğuk Savaş Dönemi'' olarak adlandırıldı. Bu dönemde dünya ABD ve SSCB liderliğinde 2 kutba ayrıldı.

Truman Doktrini ve Marshall Planı
Sovyetlerin Doğu Avrupa'da yayılması üzerine ABD başkanı Truman, Sovyet tehdidi altındaki ülkeleri ekonomik ve askeri açıdan güçlendirmek için kendi adıyla anılan Truman Doktrinini ortaya atmıştır.(1947)  Bu doktrin çerçevesinde yapılan ekonomik yardımlara ''Marshall (Marşal) Planı'' denmiştir.
Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'nin de içinde olduğu 16 ülkeye yardım yapıldı. Yapılan yardımlar daha çok askeri araç-gereç ile tarım araçlarını kapsıyordu. Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonrası en önemli güç olan ABD’nin yanında yer aldı.

Nato'nun Kurulması
ABD öncülüğünde 4 Nisan 1949'da NATO ( Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) kuruldu. Bu amaçla, ABD, Kanada ve Batı Avrupa'nın on ülkesinin ( Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksenburg, İngiltere, Portekiz, Norveç, İtalya, İzlanda, Danimarka) bir araya gelmesi ile kuruldu.
Yapılan antlaşmaya göre, Nato'ya üye ülkelerden herhangi birine yapılacak saldırıya üye ülkeler hep birlikte karşı koyacaklardır.

Kore Savaşı (1950-53)
Soğuk Savaş Döneminde ABD ve SSCB'yi karşı karşıya getiren önemli olaylardan biri de Kore Savaşı'dır.                                                                           
Savaş, SSCB'nin denetimindeki Kuzey Kore'nin, ABD denetimindeki Güney Kore'ye saldırmasıyla başlamıştır.
1950-1953 yılları arasında yaşanan savaşta Birleşmiş Milletler, ABD önderliğinde uluslar arası askeri bir güç oluşturdu. Türkiye'de bu gücün içinde yer aldı.
Türk askeri Kore'de gösterdiği başarılarla savaşın kaderini değiştirdi. Savaşta yedi yüzden fazla Türk askeri şehit oldu. Türkiye'nin Kore savaşındaki başarısı NATO'ya kabul edilmesinde etkili oldu. Türkiye 1952 yılında NATO'ya üye oldu.
Savaş sonunda Kuzey ve Güney Kore arasında 38. enlem sınır kabul edildi. 

Varşova paktı (1955)    
ABD öncülüğünde kurulan NATO’nun Kore Savaşı'ndaki ittifakı karşısında, SSCB etkisi altındaki Doğu Avrupa devletleri ile 1955 yılında Varşova Paktı'nı kurdu.
Soğuk Savaş Dönemi 1991 yılında SSCB'nin dağılmasına kadar sürdü. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye, batı yanlısı bir politika izlerken SSCB ile de ilişkilerini bozmamıştır.

bu yazıyı alttaki ekten word belge olarak indirebilirsiniz...

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf