Mazlum Milletler

Başlatan Sosyaldeyince, 11 Mayıs 2015, 13:42

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

Mazlum Milletler
Sömürge durumunda olan,  zulüm ve haksızlığa uğramış, yer altı ve yer üstü kaynakları sömürülmüş milletlerdir.
   Kurtuluş savaşını yaparak sömürgeci devletleri topraklarından atan Türkiye diğer sömürge altında olan mazlum milletlere örnek teşkil etmiştir. Hem bağımsızlığı kazanmada hem de yapılan inkılaplarda diğer mazlum milletler ülkemizi örnek almıştır.
Atatürk’ün insanlıkla ilgili düşünceleri, sadece Türk Milleti için değil tüm dünya milleti içindir. O milletlerin sömürge olarak değil, bağımsız yaşamasından; dünya nimetlerinin eşit bir şekilde kullanılmasından yanadır. Bu nedenle sömürge durumundaki milletlerin bağımsızlıklarını kazanmalarını istemiştir.
Atatürk’e göre; Türkiye’nin bugünkü mücadelesi sadece kendisi için olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye yaptığı yenilikler ve çağdaşlaşma çalışmalarında büyük bir gayret sarf etmiştir. Çünkü müdafaa ettiği, bütün ezilen, sömürülen, bağımsızlık ateşiyle yanan mazlum milletlerin, bütün Şark’ın davasıdır.
Ezilen, sömürülen, mazlum milletler, Türk inkılabını örnek almıştır. Ülkesinin geri kalmışlığını gören Afgan Kralı Amanullah reformlar yapmak istediği bir dönemde eşi ile birlikte 1928’de Türkiye’ye gelmiş ve Atatürk ile çeşitli görüşmeler yapmıştır.  Amanullah Afganistan’a döner dönmez reformlara başlamış ve çok eşliliği yasaklamış, çocuklar için okullar açmış, batılı kıyafetler giyilmesini sağlamıştır.

Atatürk’ün ve Diğer Devlet Adamlarının Türk İnkılabı Hakkındaki Görüşleri
Dünya uluslarının mutluluğuna çalışmak, başka bir yoldan kendi esenlik ve mutluluğuna çalışmak demektir. Dünyanın şu yerinde bir rahatsızlık varsa, bana ne dememeliyiz. Onunla ilgilenmeliyiz. M. Kemal ATATÜRK
İnsanlığa yönelmiş fikir hareketi er geç başarılı olacaktır. Bütün mazlum milletler, zalimleri bir gün yok edecek ve ortadan kaldıracaktır. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak insanlık kendisine yakışan bir toplumsal duruma erişecektir.  M. Kemal ATATÜRK
         
Türkiye'yi modernleştirme yolunda Atatürk'ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. O'nun dinamizmi, yılmaz ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyor. O, Doğu'da modern çağın yapıcılarından biridir. Jawaharlal Nehru - Hindistan Başkanı, 1963

O, Türkiye'yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Pakistan’ın Kurucusu - Muhammed Ali Cinnah

Bir doğu milletinin tutsaklıktan bütünüyle kurtulabileceğine inanmıyorduk. Bizim amacımız özerklik ile sınırlıydı. Ne zamanki Atatürk Kurtuluş Savaşını başardı, Lozan’da büyük devletlere boyun eğdirdi işte biz o zaman parolamızı bağımsızlığa çevirdik. Hindistan Genel Valisi

Gazi M. Kemal paşa önderliğindeki Türkler, yurtlarını tutsaklık zincirinden ve zulmünden kurtardılar, çelikten pençeleriyle düşmanlarını ezdiler. Tüm Doğu halklarını uykudan uyandırdılar. Onlara özgürlük ve bağımsızlık yolunu gösterdiler.  El Ehram Gazetesi - Mısır

Sakarya Savaşı, yirmi yaşımın en büyük anısı olmuştur. O zamanlar kendi kendime diyordum:
Acaba ben de ulusumu böylesine seferber edemez miyim, onun ruhuna bu kurtarıcı atılımı, bu dizgin tanımaz tutkuyu aşılayamaz mıyım?   Tunus Cumhurbaşkanı -  Habib Burgiba

bu yazı alttaki ekte word belge olarak yer almaktadır.

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf