Körfez Savaşı

Başlatan Sosyaldeyince, 10 Mayıs 2015, 11:58

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

Körfez Savaşı
Irak, çok fazla petrol üretiyor ve petrol fiyatlarını düşürüyor gerekçesiyle 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal etti. Böylece I. Körfez Savaşı başlamış oldu.
Birleşmiş Milletler, Kuveyt’in işgalinde Irak’ı haksız buldu ve Irak’a ambargolar uygulanmasına karar verdi.
Ambargo uygulanmasına rağmen Kuveyt’ten çekilmeyen Irak’a Birleşmiş Milletlerin onayı ile başta İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde uluslar arası güçler askeri müdahale ederek Kuveyt’i işgalden kurtarmıştır. Irak’ın işgaline "Çöl Harekâtı" diyen George Bush, Irak’a barışı sağlamak için gidildiğini söylüyordu.
2003’te Irak’ın Kimyasal Silahlar ürettiği gerekçesi sebebiyle ABD bir kez daha Irak'a harekat düzenlemiş ve Irak’ı işgal ederek yönetim değişikliği yapmıştır. Gerek I. gerek II. Körfez Savaşı’nda ülkemizin Kerkük-Yumurtalık boru hattını kapatılması üzerine milyonlarca dolar zarara uğradık. Ayrıca bu savaşla sonucu Irak’ta yaşanan iktidarsızlık nedeniyle terör olaylarında artış gözlemlendi ve Irak’la ilişkilerimiz geriledi.

Körfez Savaşlarında Türkiye'nin Tutumu
Türkiye, I. Körfez Savaşanda Irak'ın karşısında yer alarak Birleşmiş Milletler’in aldığı kararlara destek vermiştir. Örneğin Birleşmiş Millefler'in Irak'a ekonomik ve askeri ambargo kararına ilk uyan ülke Türkiye'dir. Ancak Türkiye savaşa aktif olarak katılmamış, İncirlik Üssü'nün çok uluslu güçler tarafından kullanılmasına izin vermiştir.
Türkiye, II. Körfez Savaşı'nda ABD'yi ve koalisyon güçlerini desteklemekle birlikte daha çekimser bir politika izlemiş ve koalisyon güçlerinin Türkiye üze-rinden cephe açmasına izin vermemiştir.

Körfez Savaşlarının Türkiye'ye Etkileri
Irak'a uygulanan ambargo Türkiye'yi ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir. Türkiye'nin ihracat kaybı onlarca milyar dolara ulaşmıştır.
Körfez Savaşlarından sonra Kuzey Irak'ta oluşan otorite boşluğu ve kaos Türkiye için bir tehdit ve risk bölgesi oluşturmuştur.
Kuzey Irak'taki otorite boşluğundan yararlanan bölücü terör örgütü, kamplarını buraya taşımış ve bunun sonucunda Güney Doğu Anadolu'da terör olayları artmıştır.
Körfez Savaşı'nın sonunda Saddam Hüseyin'in baskısından kaçan yüz binlerce kurt, Türkiye'ye sığınmıştır. Bu mültecilerin vatanlarına geri dönünceye kadar geçen sürede barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması Türkiye'ye ekonomik bir yük getirmiştir.
Körfez Savaşlarında Türkiye, savaş bölgesi ilan edilmese de yüz binden fazla yabancı turist rezervasyonlarını iptal ettirerek ülkemize gelmekten vazgeçmiştir.

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf