İnkılap Tarihi Konularındaki Önemli Kelime, Kavram ve Olaylar Gönderen Konu: İnkılap Tarihi Konularındaki Önemli Kelime, Kavram ve Olaylar  (Okunma sayısı 11164 defa)

Çevrimiçi Sosyaldeyince

  • Site Yöneticisi
  • *****
  • İleti: 4470
    • Sosyaldeyince.com
İnkılap Tarihi Konularındaki Önemli Kelime, Kavram ve Olaylar
İnkılap Tarihi dersinde geçen önemli kelime ve kavramları sizin için özetledik. Teog sınavına giren bir öğrencinin bunları bilmesi gerekir. İlk altı üniteyi inceleyerek gözden kaçan ancak önemli olan kelime, kavram ve olayların açıklamasını yaptık.
 
İnkılap: Yenilik

Rüştiye: Ortaokul

İdadi: lise

Panislavizm: Rusya (SSCB)'nin balkanlarda bulunan slav ırkından olan milletleri birleştirme ve kendine bağlama politikası. Osmanlı topraklarında bulunan slav kökenli milletler isyan ettiği için Rusların panislavizm politikası Osmanlı'yı olumsuz etkilemiştir.

Manda ve Himaye: Başka bir ülkenin, bizim yerimize ülkemizi yönetmesini kabul etmek onun koruyuculuğuna girmek. Bir çeşit sömürge olmak.

Kapitülasyon: Ticari ayrıcalık, imtiyaz. Osmanlı devleti, Avrupa devletlerine ticari ayrıcalık tanıyarak Osmanlı sınırlarında mal alıp satmalarına izin vermiş ve Avrupalı tüccarlardan ticari pay istememiştir. Kapitülasyonlar sebebiyle Osmanlı devleti her şeyini dışarıdan alan bir ülke haline gelmiş ve ekonomisi çökmüştür.

Kuvayi Milliye: İşgaller karşısında halkın kendi bölgelerini savunmak amacıyla başlattığı silahlı direniş hareketidir.

Milli egemenlik = Ulusal egemenlik = Milli hakimiyet: Halkın yönetimde söz sahibi olması, karar verme gücünün halkın elinde bulunmasıdır. Bu kelimenin sorulmadığı ya da en azından şıklarda geçmediği bir sınav yoktur.

Hıyanet-i Vataniye: TBMM'ye karşı çıkan isyanları önlemek amacıyla çıkarılan kanundur. Meclise karşı isyan edenler vatan haini ilan edilmiştir. İsyancılar yakalanarak İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanmıştır.

Teşkilat-ı Esasiye: TBMM'nin açıldığı yıllarda hazırlanan devletimizin ilk anayasasıdır. Cumhuriyet'in ilanından sonra yeni anayasa hazırlandı.

Saltanat: Babadan oğula geçen yönetim, Padişahlık.

Misakı Milli: Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan kararlar. Milli Ant (Milli Yemin). Türk vatanının sınırları çizilmiş ve düşmana bu toprakların verilmeyeceği duyurulmuştur.

Tehcir Kanunu: Göç Kanunu. Bu kanun ile 1. Dünya savaşı yıllarında Doğu Anadolu'da Ruslarla işbirliği yapan Ermeniler Suriye'ye göç ettirilmiştir.

Tekalif-i Milliye Emirleri: Sakarya Savaşı'ndan önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla M. Kemal'in isteğiyle meclis tarafından yayınlanan emirler.

Maarif Kongresi: Kurtuluş Savaşı yıllarında öğretmenlerin Ankara'da düzenlediği eğitim kongresi. Mustafa Kemal savaşın devam ettiği günlerde bu toplantıya katılarak eğitime verdiği önemi göstermiştir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu: Eğitim-Öğretim birliği kanunu. Bu kanun ile tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış, eğitim öğretim faaliyetlerinin bir merkezden, belli bir plan ve program dahilinde yürütülmesi sağlanmıştır. İnsanların kendi kafasına göre okul açmaları önlenmiştir. İlköğretim zorunlu olmuş, kız-erkek karma eğitime geçme kararı alınmıştır. Eğitim din baskısından kurtarılarak laik eğitim anlayışı benimsenmiştir. Toplumun birbirinden kopuk, farklı kültürel anlayışta yetişmeleri önlenmiştir.

Misak-ı İktisadi: Ekonomik yönden zor durumda olan devletimizde yapılacak olan ekonomik çalışmaları belirlemek ve planlamak, Milli ekonomiyi kurmak amacıyla İzmir İktisat Kongresi düzenlendi, Misak-ı İktisadi adında bir ekonomi programı hazırlandı.

Aşar vergisi: Osmanlı devletinin son döneminde devletin köylüden peşin aldığı ürün vergisi. Daha ürün toplanmadan alınması planlanan bu vergi, köylüyü zor durumda bıraktığı için Atatürk tarafından kaldırılmıştır.

Kabotaj Kanunu: Osmanlı zamanında liman ve denizlerimizi isteyen bütün yabancı devlet gemileri kendi isteklerine göre kullanabiliyordu. Bu kanun ile kendi liman ve denizlerimizi kullanma hakkı elde ettik ve bunu diğer devletlere duyurduk.

Atatürkçülük, Türk devletini ve toplumunu her alanda çağdaşlaşmasını hedefleyen bir düşünce sistemidir. Atatürkçü düşünce sistemi olarak da adlandırılabilir. Atatürkçülük, Atatürk'ün koyduğu hedeflere ulaşmak için çalışmaktır. Atatürk'ün en büyük hedefi; aklın ve bilimin ışığında, ülkemizi çağdaş uygar milletler seviyesinin üzerine çıkarmaktır.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası: Cumhuriyet döneminde açılan ikinci parti. Bu partinin açılmasıyla çok partili hayat denemeleri başlamıştır. Bu parti Şeyh Sait isyanı nedeniyle kapatılmıştır.

Serbest Cumhuriyet Fırkası: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra açılan bu parti sayesinde çok partili hayat denemeleri yeniden başlamıştır. Bu parti Menemen (Kubilay) Olayı sebebiyle kapatılmıştır.

Milletler Cemiyeti: 1.Dünya Savaşı'ndan sonra devletler arası sorunlara barışçı yollardan çözüm bulmak amacıyla Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girerek barışçı bir politika izlediğini herkese göstermiştir.

Balkan Antantı ve Sadabat Paktı: Yaklaşan 2. Dünya savaşı tehlikesine karşı Türkiye, Balkan devletleri (Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya) ile Balkan Antantı'nı imzaladı. Bu anlaşmaya göre çıkabilecek bir savaş durumunda devletler birbirlerine saldırmayacak, toprak bütünlüğüne saygı gösterecekti. Batı sınırlarını güvence altına alan Türkiye, doğu sınırlarını da güvence altına aldı ve doğu ülkeleri (İran, Irak ve Afganistan) ile Sadabat Paktı'nı imzaladı. Türkiye çıkabilecek bir savaş öncesinde hem kendi güvenliğini sağlamış oldu hem de barışçı bir politika izlediğini göstermiş oldu.

Linkback: https://www.sosyaldeyince.com/8sinif-tc-inkilap-tarihi-ve-ataturkculuk-ozetleri/inkilap-tarihi-konularindaki-onemli-kelime-kavram-ve-olaylar-t2742.0.html

share button  


Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesi

sosyal bilgiler


Çevrimdışı sosyalfun

  • Normal Üye
  • **
  • İleti: 87
İnkılap Tarihi Konularındaki Önemli Kelime, Kavram ve Olaylar
İnkılap Tarihi Konularındaki Önemli Kelime, Kavram ve Olaylar
« Cevap Yaz #1 : 28 Aralık 2016, 15:44 »
Diplomasi: Dış politikada sorunların barışçıl yöntemlerle, konuşarak, müzakereler yoluyla çözülmesini ifade etmektedir.
Bağımsızlık: Bir milletin veya bir devletin, kendi vatandaşları veya nüfusu tarafından, hiçbir başka devlet karışmadan özgürce yönetilebilmesidir.
Takrir-i Sükun Kanunu: Şeyh Sait İsyanını bastırmak için meclis tarafından çıkarılan kanun.


xx
ATATÜRK'Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

Başlatan Sosyaldeyince

0 Yanıt
1709 Gösterim
Son İleti 18 Ocak 2015, 19:07
Gönderen: Sosyaldeyince
clip
ÜRETTİKLERİMİZ ÜNİTESİ KELİME VE KAVRAM EŞLEŞTİRMESİ

Başlatan Kutup Yıldızı

0 Yanıt
821 Gösterim
Son İleti 05 Kasım 2016, 16:41
Gönderen: Kutup Yıldızı
clip
İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Son Yazılı

Başlatan Kutup Yıldızı

0 Yanıt
2828 Gösterim
Son İleti 03 Ocak 2014, 18:45
Gönderen: Kutup Yıldızı
clip
İnkılap Tarihi 3.4. ve 5. Ünite Özet

Başlatan Kutup Yıldızı

0 Yanıt
4210 Gösterim
Son İleti 09 Şubat 2015, 18:05
Gönderen: Kutup Yıldızı
clip
İnkılap Tarihi 1. dönem 2. yazılısı

Başlatan Kutup Yıldızı

0 Yanıt
2547 Gösterim
Son İleti 03 Ocak 2014, 18:42
Gönderen: Kutup Yıldızı