ATATÜRKÇÜLÜK ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU

Başlatan Sosyaldeyince, 15 Nisan 2014, 21:47

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

15 Nisan 2014, 21:47 Son düzenlenme: 05 Eylül 2018, 16:55 Sosyaldeyince
ATATÜRKÇÜLÜK ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük özetlerinin yer aldığı bölüm.
                                                                 
 
 
Özet Açıklaması
8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ATATÜRKÇÜLÜK ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU AÇIKLAMASI:
Atatürkçülük, Türk devletini ve toplumunu her alanda çağdaşlaşmasını hedefleyen bir düşünce sistemidir. Atatürk'ün en büyük hedefi; aklın ve bilimin ışığında, ülkemizi çağdaş uygar milletler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında Atatürk'ün doğup büyüdüğü ortam, ülkenin durumu, yaşadığı şehirler, milli olaylar, okuduğu kitaplar ve okullar etkili olmuştur. 1) CUMHURİYETÇİLİK: Yönetimin bir kişiye ya da gruba değil, millete ait olmasıdır. Cumhuriyet rejimini benimseme, koruma ve yüceltmeyi amaçlar. TBMM'nin açılması , Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, Siyasal partilerin kurulması, Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1921 ve 1924 Anayasaları'nın hazırlanması. 2)MİLLİYETÇİLİK: Milletini sevmek, görevini en iyi şekilde yapmak ve ülkeye gönülden bağlı olmaktır. Yeni Türk Devleti'nin kurulması, Türk Dil ve Tarih Kurumu'nun kurulması, Kapitülasyonların kaldırılması, Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması. 3)HALKÇILIK: Halk yararına yapılan her türlü faaliyeti kapsar. Devlet; ayrım yapmaksızın tüm halka eşit hizmet götürmekle yükümlüdür. Soyadı Kanunu'nun kabulü, Medeni Kanunu'nun kabulü, Saltanatın kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat (öğretimin birleştirilmesi) kanunu. 4)DEVLETÇİLİK: Ekonomide halkın gücünün yetmediği büyük yatırımların devlet eliyle yapılması ve özel girişimcilere öncü olma anlayışıdır. Ekonomik kalkınma, yatırım, üretim, sermaye, kalkınma planı gibi kavramlar devletçilik ilkesi ile ilgilidir. Sümerbank, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Et ve Balık Kurumu vb. devlet kuruluşları ile fabrikaların ve barajların kurulmasıdır. 5)LAİKLİK:Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, kişilerin din, ibadet ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasıdır.Ayrıca devlet düzeninin ve hukuk kurallarının, dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır.Akılcılık, bilimsellik, din ve inanç özgürlüğü, ibadet serbestliği gibi kavramlar laiklik ilkesini çağrıştırır. Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması , Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulması, Bu yenilikler yönetimin laikleşmesinde etkili olmuştur. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi: Eğitimin laikleşmesi hedeflenmiştir. (Tevhid-i Tedrisat kanunu), Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması:Toplumsal alanda laikleşme amaçlanmıştır. Medeni Kanun'un kabulü: Hukukun laikleşmesi sağlanmıştır. 6)İNKILAPÇILIK: İnkılap; siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılan köklü değişiklerdir. İnkılapçılık; daha doğruya ve daha çağdaşa yönelme yenilikleri benimseme, koruma ve savunmadır. Çağdaşlaşma, batılılaşma, ilerleme, dinamizm, durağan olmama gibi kavramlar bu ilke kapsamına girer. Milli güç; ülkenin koyduğu hedefe ulaşmak için elinde bulunan bütün maddi ve manevi imkanlara milli güç denir. İnsan gücü, askeri ve ekonomik güç milli gücün parçalarıdır.

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf