Atatürk, Sanat ve Spor

Başlatan Sosyaldeyince, 12 Mayıs 2015, 15:07

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

Atatürk, Sanat ve Spor
Şunu da ehemmiyetle tebaruz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür.    M.Kemal ATATÜRK

Efendiler! Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.  M.Kemal ATATÜRK

Bir Anı
M. Kemal, akşam Muhsin Ertuğrul’un tiyatrosunu izlemeye geleceğini söyler…
Oyunun başlama saati gelmiştir ancak Mustafa Kemal gecikmiştir…
Ne olacaktır şimdi?
Muhsin Ertuğrul tam saatinde başlatır oyunu …
Bir süre sonra Gazi gelir…
Yanındakiler korkarak oyunun başlatıldığını haber verirler Gazi’ye…
"Ya, öyle mi? Bitimde görüşürüz Muhsin Ertuğrul’la.."  der ve locaya girip oyunu izler…
Oyunun bitiminde beğeniyle alkışlamaktadır aktörleri…
Muhsin Ertuğrul girer Gazi’nin yanına.
Gazi ayağa kalkar:
"Sizi kutlarım.." der. "İşinizle ilgili ciddiyetiniz, ülkenin gelişimini ciddiye aldığınızı da gösterir. Biz geç geldik… Oysa böyle bir kurum perdesini zamanında açmak zorundadır. Görevinizi yaptığınız için özellikle kutlarım sizi.."   Muhsin Ertuğrul

- Müzik öğretmeni yetiştiren ilk kurum, Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Maarif Vekaleti’nin 1924 yılı bütçesiyle kabul edilen ve 1 Eylül 1924 tarihinde  orta dereceli okullara müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulan ve 1 Kasım 1924’te öğretim hayatına giren Musiki Muallim Mektebidir.

- Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine Güzel sanatlar alanında gelen tek okul Sanayi-i Nefise Mektebiydi.
- Cumhuriyetle beraber resim ve heykel sanatında gelişmeler oldu. Yeni okullar açıldı, Türk İnkılap Sergileri açıldı.
- Türkiye’nin ilk resim ve heykel müzesi, 20 Eylül 1937’de Atatürk’ün de katıldığı bir törenle açılmıştır.

Bir Anı
  Zafer Anıtını yapan Avustralyalı Krippel, heykeli meydana yerleştirdiğinde büyük, hem de çok büyük bir hata fark edilir! At üstündeki Atatürk’ün iki yanına koyduğu askerler Türk askerleri değildir! Heykeller adeta birer Alman askerine benzemektedir!
  Herkes Atatürk’ün hatayı fark ederse ne olur diye düşünmektedir.
  Atatürk, Krippel’in yanına gider, "Sizi tebrik ederim beyefendi. Mehmetçiği hep görmek istediğim çağdaş, modern kıyafetler içinde yapmışsınız!"

- Atatürk ayrıca Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmek için Çapa Muallim Mektebini kurmuştur.

  "Dünyada ilk defa beden eğitimini mecburi kılan devlet adamı o oldu. Yalnız kağıt üzerinde ve nutuklarda değil, bunu bilfiil yerine getirdi. Stadyumlar ve çeşitli spor merkezleri tesis ettirdi. Halkevlerinin spor kollarını bizzat mürakabe etti ve milletin mukadderatına hakim olduğu günden itibaren Türkiye'de spor, gittikçe artan bir önem ve değer kazandı..."  M.Kemal ATATÜRK

- Olimpiyatlara ilk defa 1924’te katılan Türkiye ilk madalyasını da 1936 Berlin Olimpiyatlarında güreş alanında Yaşar Erkan ile kazanmıştır. 

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf