Atatürk İlkeleri ve Yenilikler

Başlatan Sosyaldeyince, 10 Mart 2015, 16:52

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

Atatürk İlkeleri ve Yenilikler
Cumhuriyetçilik   
- TBMM’nin açılması
- Saltanatın kaldırılması
- Cumhuriyet’in İlanı
- Halifeliğin kaldırılması
- 1921 ve 1924 Anayasalarının kabulü
- Çok partili rejim denemeleri
- Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

Milliyetçilik 
- TBMM’nin açılması
- İstiklal Marşı’nın kabulü
- Saltanatın kaldırılması
- Cumhuriyetin ilanı
- Tevhid-i Tedrisat Kanunu
- Halifeliğin kaldırılması
- Türk Medeni Kanunu
- Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
- Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması
- Türk Tarih Kurumu’nun açılması
- Türk Dil Kurumu’nun açılması

          Halkçılık   
- Aşar vergisinin kaldırılması
- Kıyafet devrimi
- Tekke ve zaviyelerin kapatılması
- Türk Medeni Kanunu
- Harf inkılâbı
- Toprak reformu ile ilgili kanunun çıkarılması
- Soyadı Kanunu
- Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

           Devletçilik   
- Aşar vergisinin kaldırılması
- Tarım alanındaki destekleyici çalışmalar
- Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması
- Devletçe demiryollarının yapılması
- Devletin banka kurması
- Devletin bankaları ve kredi kooperatiflerini denetimine alması
- Teşvik-i Sanayi Kanunu
- I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
- KİT’lerin kurulması
- Kamulaştırma çalışmaları

            Laiklik   
- Saltanatın kaldırılması
- Halifeliğin kaldırılması
- Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması
- Tevhid-i Tedrisat Kanunu
- Medreselerin kapatılması
- Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun’un çıkarılması
- Tekke ve zaviyelerin kapatılması
- Kıyafet devrimi
- Türk Medeni Kanunu
- Anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması
- Laiklik ilkesinin anayasada yer alması

İnkılâpçılık   (Devrimcilik)   
- Burada adı geçen bütün yenilikler ve uygulamalar (inkılâplar), İnkılâpçılık ilkesi ile ilgilidir.

bu metni alttaki ekten word belge olarak indirebilirsiniz.

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf