ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU

Başlatan Sosyaldeyince, 15 Nisan 2014, 21:49

« önceki - sonraki »

Sosyaldeyince

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük özetlerinin yer aldığı bölüm.
                                                                 
 
 
Özet Açıklaması
8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜNİTESİ KONU ÖZETİ - DERS NOTU AÇIKLAMASI:
Türk Dış Politikası: Dış politikamızın özellikleri; Barışçıdır, bağımsızdır, gerçekçidir, hukuka bağlıdır, milli güce dayanır, eşitlik ilkesine dayanır. Türk dış politikasının temeli Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" sözüne dayanır. Atatürk döneminde dış politikada önemli adımlar atılmıştır; Yabancılara ait okullar Tevhid-i Tedrisat kanunuyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır.Milli Eğitim Bakanlığı'nın istediği plan ve programları uygulamayan yabancı okullar kapatıldı. Musul sorunu maalesef istediğimiz gibi sonuçlanmadı. İngilizler'le Lozan'da anlaşılamayan Musul konusunda görüşmeler yaşanırken ülkemizde Şeyh Sait İsyanı çıktı.Bu isyan, Atatürk döneminde yapılan yeniliklere karşı çıkan, ülke yönetimine karşı yapılan en büyük iç isyandır.Türk ordusu bu isyanı güçlükle bastırabilmiştir.Ülke içindeki bu isyandan dolayı Musul meselesinin bizim lehimize sonuçlanması için gereken gücümüzü gösteremedik.Musul'u alamadık. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre boğazların yönetimi konusunda Lozan Antlaşması'nda kurulan komisyonun kaldırıldı ve boğazların yönetimin tamamen bize bırakıldı, boğazlar konusunda tam bağımsızlık elde ettik. Hatay konusunda Atatürk, önemli adımlar atarak Türkiye'ye bağlanması için elinden geleni yaptı. Hatay halkı Fransızlar'dan tamamen ayrılarak kendi devletlerini kurdular sonra bu devlet kendi isteğiyle Türkiye'ye katıldı. Atatürk; "Kırk asırlık Türk yurdu yabancı elinde kalamaz!". Hatay 1939 yılında Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'ye katılan son toprak oldu. Türkiye'nin, 1.Dünya Savaşı'ndan sonra devletler arası sorunlara barışçı yollardan çözüm bulmak için kurulan, Milletler Cemiyeti'ne girmesi barışçı bir politika izlediğini gösterir. Nüfus Mübadelesi; Kurtuluş Savaşı'nın ardından Yunanistan ile karşılıklı anlaşma yapılarak Türkler ve Rumların anavatanlarına gitmelerine olanak sağlanmıştır ve ülkeler arası göçler yaşanmıştır. Yaklaşan 2.Dünya savaşı tehlikesine karşı Türkiye, Balkan devletleri (Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya) ile Balkan Antantı'nı imzaladı. Bu anlaşmaya göre çıkabilecek bir savaş durumunda devletler birbirlerine saldırmayacak, toprak bütünlüğüne saygı gösterecekti. Batı sınırlarını güvence altına alan Türkiye, doğu sınırlarını da güvence altına aldı ve doğu ülkeleri (İran, Irak ve Afganistan) ile Sadabat Paktı'nı imzaladı. Türkiye çıkabilecek bir savaş öncesinde hem kendi güvenliğini sağlamış oldu hem de barışçı bir politika izlediğini göstermiş oldu. Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Atatürk'ün naaşı Etnoğrafya Müzesi'ne konuldu. Yapılan bir yarışmayla Emin Onat ile Orhan Arda'nın projesi seçilerek Anıtkabir'in inşasına başlandı. 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e nakledildi.

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf